Brno, 23.6. – Plošné omezení středních škol prostřednictvím zákazu osobní přítomnosti studentů bylo nezákonné, konstatoval zpětně Nejvyšší správní soud (NSS). Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí soudu dostatečně neodůvodnilo nezbytnost takto intenzivního plošného omezení.

Na podnět studentky střední školy se NSS zabýval opatřením ministerstva zdravotnictví ze 14. května. I když bylo opatření účinné pouze týden, od 17. do 23. května, poté ministerstvo vydalo nové, obsahově obdobné opatření. Proto už mohl NSS jen konstatovat rozpor se zákonem, nikoliv opatření zrušit.

Pandemický zákon dle soudu umožňuje pouze omezit výuku na vysokých školách. Střední školy, stejně jako základní nebo mateřské, lze mimo nouzový stav regulovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ten je ale určený spíše k časově a místně omezeným protiepidemickým opatřením v ohniscích nákazy.

„V odůvodnění opatření je však k epidemické situaci v době vydání opatření pouze lakonicky bez bližšího upřesnění hovořeno o vysokých číslech nakažených a hospitalizovaných osob. Takové odůvodnění je samo o sobě těžko akceptovatelné, pokud navíc v dané době počty nakažených výrazně klesaly,“ uvedl předseda soudu Michal Mazanec.

Navíc se v opatření přímo hovořilo o zlepšení epidemické situace na území sedmi krajů, ve kterých tak mohla být v plném rozsahu obnovena prezenční výuka na základních školách. V takové situaci je třeba trvat na tom, aby ministerstvo zdravotnictví jasně odůvodnilo, proč přesto považuje celé Česko za ohnisko nákazy a plošně reguluje provoz středních škol, uvedl Mazanec.

NSS také nesouhlasí s tím, aby ministerstvo vydávalo plošná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví z preventivních důvodů a poté z nich činilo výjimky. Nelze prý připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví – byť s dobrými úmysly – osobou podobnou římskému diktátorovi a rozsáhle reguloval lidské chování bez opory v právu, plyne z rozhodnutí NSS.

Soud v poslední době opakovaně vytýká ministerstvu překračování kompetencí a nedostatečné odůvodnění mimořádných opatření. Opatření, které soudy zrušily či označily za nezákonná, je už více než 20.

11. června NSS rozhodl ve věci občan Pavel Pšeja vs. epidemická opatření ministerstva zdravotnictví, kdy soud uvedl, že „opatření obecné povahy vydané ministerstvem zdravotnictví bylo v rozporu se zákonem“. Napadené opatření, které zakazovalo všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, bylo podle obžaloby „nedostatečné odůvodněné“. (Více zde.)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahájil interní audit, který prověří způsob přijímání opatření proti šíření covidu-19.

Zdroj: ČTK