Ke 20. dubnu 2021 byl zveřejněn první rozsáhlý metodický přehled odborných studií, z něhož vyplývá, že nošení respirátorů může mít pro dospělé i děti řadu nežádoucích účinků. Originální znění této metaanalýzy bylo zveřejněno výzkumnou platformou MDPI.

Analýza výslovně uvádí: „Náš přehled literatury ukazuje, že u zdravých i nemocných lidí může dojít k syndromu vyčerpání vyvolaného maskou (MIES) s typickými změnami a příznaky, které jsou často pozorovány ve vzájemné kombinaci, jako je … zvýšení oxidu uhličitého v krvi, snížení saturace krve kyslíkem, zvýšení srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, snížení kardiopulmonální kapacity, dušnost a potíže s dýcháním, bolesti hlavy, závratě, snížená schopnost soustředit se, kožní léze a podráždění, celková vnímaná únava a vyčerpání.“

Studie pak zejména upozorňuje na zvýšená rizika pro děti, a to s ohledem na možné nežádoucí účinky dlouhodobého používání ochranných prostředků, komentují výsledky studie JUDr. Tomáš Nielsen a Mgr. Ondřej Svoboda, kteří jsou členy projektu zdraveforum.cz.

Vědecká práce dále poukazuje na to, že z dostupné literatury lze vyčíst spíše vyšší úroveň rizik nošení respirátorů, než v minulosti. Naopak riziko samotného onemocnění COVID-19 je z vědeckého zkoumání menší, než se původně předpokládalo.

„Kromě toho nedávné studie týkající se SARS-CoV-2 ukazují významně nižší infekčnost i významně nižší úmrtnost, než se dříve předpokládalo,“ uvádí studie.

Na možné nežádoucí účinky respirátorů a roušek upozorňuje i Světová zdravotnická organizace, která například varuje před jejich plošným vyžadováním u dětí do věku 12 let. Podobně i evropské centrum ECDC, tedy dvě mezinárodní instituce, o jejichž názory se ministerstvo zdravotnictví jinak velice často opírá, dodávají Nielsen a Svoboda.  

Ačkoliv je hledání odpovědí na právní otázky týkající se povinností škol ohledně nošení respirátorů a testování teprve na začátku, již nyní je zjevné, že jejich ředitelé, kteří postupují plně v souladu s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a doporučeními ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nemusí jednat v souladu s právem, komentují situaci Nielsen a Svoboda. 


JUDr. Tomáš Nielsen zastupuje ředitele semilské waldorfské školy Ivana Semeckého v soudním případu, který byl rozběhnut poté, co byl ze své funkce ředitele odvolán, když se v „právním chaosu“ mimořádných opatření, nařizujících testování školáků, ukládajících jim nošení respirátorů po celou dobu jejich pobytu ve škole a zavádějících tzv. rotační výuku, „pokusil nastolit spravedlivý a právně přehledný systém. Jeho motivací bylo zajistit, aby právo na vzdělání bylo dostupné všem dětem a aby o zdraví dětí rozhodovali zejména jejich rodiče,“ uvádějí Nielsen a Mgr. Ondřej Svoboda, kteří jsou členy Odborné skupiny Zdravého fóra pro právo, zdraveforum.cz.