„Propagace ministerstva zdravotnictví na očkování proti onemocnění covid-19 zneužívá strachu lidí z nemoci a vykazuje i další znaky nekalé reklamy,“ uvádí se v podnětu z 26. června, který žádá zahájení státního dozoru nad reklamní kampaní.

Podnět vytvořili právníci Zdravého fóra, z. s., a zaslali jej Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a také Radě pro reklamu. Zajímalo nás, jaký má SÚKL postoj k této věci.

Při vytváření retrospektivy událostí okolo využívání léčivé látky ivermektin jsme nalezli informaci publikovanou 27. dubna 2021 na stránkách SÚKLu. Zde se uvádí, že se ústav obrátil na deník Právo s žádostí o „informace ve vztahu k otevřené podpoře preskripce a spotřeby léčivého přípravku ivermektin na stránkách tohoto deníku, což zákon považuje za nedovolenou reklamu“.

Zajímalo nás tedy, jaký má SÚKL postoj k široké propagaci vakcín proti onemocnění covid-19, ke které dochází v médiích, ve vyjádřeních politiků nebo v reklamní kampani ministerstva zdravotnictví zde.

SÚKL odpovídá

SÚKL deníku Epoch Times zaslal odpověď 6. srpna 2021. V e-mailové zprávě uvádí:

„Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví”) v § 78 odst. 1 písmeno b) uvádí, že Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví, dále pak v § 80 odst. 1 specifikuje jednotlivé činnosti Ministerstva zdravotnictví v této oblasti, kde se v písm. l) této části uvádí, že sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik. 

„V případě informací týkajících se očkování proti onemocnění covid-19 zveřejňovaných Ministerstvem zdravotnictví se nejedná o reklamní aktivitu, ale o vykonávání státní správy.“ – SÚKL

Na základě výše uvedeného se v případě informací týkajících se očkování proti onemocnění covid-19 zveřejňovaných Ministerstvem zdravotnictví nejedná o reklamní aktivitu, ale o vykonávání státní správy dle § 80 odst. 1 písm. l) zákona o ochraně veřejného zdraví.“

Ptáme se Ministerstva zdravotnictví

20. července 2021 jsme položili několik dotazů Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZD). Text zprávy zaslané tiskovému oddělení MZD a na obecný e-mail ministerstva publikujeme níže.

Jménem české redakce deníku The Epoch Times vás žádám o vyjádření k vaší reklamní kampani, která má motivovat občany ČR k očkování. (viz příklad videa níže)

V reklamní kampani používáte slogany jako: „Očkování je cesta zpátky k normálnímu životu.“, „Pokud se necháte očkovat, nebudete muset nosit roušky, testovat se a být omezováni.“

Jak se tato vaše prohlášení shodují s vyjádřeními WHO (Světové zdravotnické organizace) a s vědeckými poznatky ohledně skutečných a reálných účinků a možností vakcín?

ÚČINKY: Dr. Robert Malone, vynálezce mRNA vakcín v rozhovoru s Epoch Times dne 6. června 2021 řekl: „Právě dnes Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala jasné a jednoznačné prohlášení. Musíte začít používat roušky, protože žádná z těchto vakcín nezabrání nákaze. Zabraňují onemocnění. Nezabraňují přenosu. Možná snižují přenos, ale nevíme, o kolik. Nemůžeme tedy vypočítat, kolik procent užívání je potřeba k dosažení kolektivní imunity, pokud bychom mohli s těmito vakcínami dosáhnout kolektivní imunity…“ Celý rozhovor zde.

DOTAZ 1: Jedná se tedy z vaší strany o klamavou reklamu, která uvádí občany v omyl, že očkování zastaví epidemii, očkování způsobí, že nebudou přenášet virus, a tedy nebudou muset nosit roušky a nebudou se muset testovat? Slibujete lidem účinky, které ani vědecká obec nemůže potvrdit?

Můžete našemu deníku předložit lékařské studie a vědecky podložená fakta, o která se při svých tvrzeních v reklamní kampani opíráte?

Předem děkujeme za vaše odpovědi.

Reklamní kampaň Udělejme tečku za koronavirem, slibující „ukončení strachu o blízké“ prostřednictvím plošného očkování. (Screenshot z kampaně)

NÁTLAK: „Klíčová bioetická zásada zní: nemůžete nutit. Nemůžete lákat. Pacient nebo subjekt musí experimentální lék (všechny současné vakcíny jsou experimentální) přijmout dobrovolně z vlastní vůle. Všechna sdělení typu: „Musíte si vzít vakcínu. Musíte si vzít vakcínu, protože jinak by se mohla nakazit teta Mary.” Všechna tato sdělení, že vakcína je bezpečná, a veškerý tlak vrstevníků, který se kolem vakcíny děje, je nátlak,“ říká Dr. Robert Malone, vynálezce mRNA vakcín.

DOTAZ 2: Překračuje vaše reklamní kampaň hranice bioetiky? Láká, vytváří nátlak na občany, aby se nechali očkovat? Když samotné MZD vydává omezení a zároveň občany láká, že tato omezení zruší, pokud se nechají očkovat, je toto podle vás forma organizovaného nátlaku za účelem přinutit občany k očkování?

Děkujeme za vaši laskavou odpověď

Ministerstvo (ne)odpovídá

Ministerstvo nám do dnešního dne odpovědělo pouze jednou zprávou zaslanou 26. července, v níž nám sdělilo, že naše „podání bylo přijato“ a „předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování“.

Reklamní kampaň pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR slibující „konec vyčerpání“ prostřednictvím plošného očkování. (mesto-pisek.cz)