Celní úřad pro Plzeňský kraj se zapojil do celorepublikové kontrolní akce zaměřené na dodržování zákona o zaměstnanosti. Celníci provedli celkem 6 kontrol, při nichž zkontrolovali 120 osob.

U 94 cizinců ze zemí mimo EU výkon byla zjištěna nelegální práce. U 2 z těchto osob byl kromě výkonu nelegální práce zjištěn i neoprávněný pobyt na území České republiky, a to v rozporu s platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně před zavlečením onemocněním covid-19.

Od začátku roku předali plzeňští celníci Cizinecké policii ČR v souvislosti s tímto neoprávněným pobytem na území ČR již 48 osob. V rámci kontrolní akce byla ze strany zaměstnavatelů také v 26 případech porušena informační povinnost vůči Úřadu práce ČR.

Všechna zjištěná porušení budou předána Oblastnímu inspektorátu práce pro Plzeňský kraj k zahájení správního řízení a uložení pokuty. Za nelegální zaměstnávání cizinců může úřad uložit pokutu až do výše 10 milionů korun.

Zdroj: celnisprava.cz