Bývalý komisař amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Scott Gottlieb, který je rovněž členem představenstva společnosti Pfizer, uvedl, že do diskusí o strategiích a nařízeních v souvislosti s wuchanským koronavirem je třeba zahrnout „přirozenou imunitu“ získanou předchozí infekcí.

„Bilance důkazů ukazuje, že přirozená imunita poskytuje trvalou ochranu,“ řekl Gottlieb v rozhovoru z 30. srpna. Odkazoval tím na novou přelomovou izraelskou studii, která zjistila, že předchozí nákaza onemocněním covid-19 poskytuje větší ochranu proti viru než jakákoli vakcína. „Je rozumné dojít k tomuto závěru,“ dodal.

Ačkoli Gottlieb řekl, že by byl „opatrný“, pokud jde o závěry, zda přirozená imunita poskytuje lepší ochranu před eventuálním přenosem viru, vedoucí představitelé „by ji měli začít začleňovat do [svých] strategických diskusí“.

„Přirozená infekce poskytuje silnou a trvalou imunitu,“ řekl s odkazem na izraelskou studii a další.

Nicméně to, zda je lepší přirozená imunita nebo očkování, „není až tak podstatné“, pokud jde o diskuse ohledně přijímaných strategiích, řekl Gottlieb.

Minulý týden vědci z Maccabi Healthcare a Tel Aviv University uvedli, že jedinci, kteří se zotavili z covidu-19, mají lepší ochranu proti variantě delta čínského koronaviru ve srovnání s těmi, kteří dostali mRNA vakcínu společnosti Pfizer, která je nejčastěji používanou vakcínou v Izraeli.

„Tato analýza prokázala, že přirozená imunita poskytuje dlouhodobější a silnější ochranu proti infekci, symptomatickému onemocnění a hospitalizaci způsobené variantou delta,“ uvádí se ve studii s tím, že zjištění pocházejí z „největší observační studie z reálného prostředí“ na světě.

Studie, která zatím nebyla recenzována, zaznamenala výsledky za období od 1. června do 14. srpna letošního roku.

Když výzkumníci porovnali případy předchozí infekce, ke kterým došlo mezi březnem 2020 a únorem 2021, s případy očkování, které proběhlo mezi lednem a únorem 2021, zjistili, že ve skupině očkovaných byla 5,96krát vyšší pravděpodobnost nákazy variantou delta a 7,13krát vyšší riziko symptomatického onemocnění ve srovnání s těmi, kteří si předtím prošli infekcí.

Výzkumníci dále uvedli, že u očkovaných bylo rovněž vyšší riziko hospitalizace v souvislosti s covidem-19 ve srovnání s těmi, kteří již prošli infekcí. Zmínili také, že k riziku nákazy a hospitalizace přispívá věk nad 60 let.

Autoři dodali, že se zabývali pouze ochranou proti variantě delta a pouze vakcínou společnosti Pfizer, nikoli vakcínami jiných firem nebo dodatečnými vakcínami.


Na této zprávě se podílela Mimi Nguyen-Ly. Přeloženo z původního článku newyorské redakce.