Milan Kajínek

28. 9. 2021

Mezinárodní skupina Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH) a čtyři další nevládní organizace uspořádaly summit, jehož průběh sledovalo více než 500 tisíc diváků po celém světě. Na konci summitu vyzvaly vlády a veřejnost po celém světě, aby podpořily iniciativy, které se snaží o ukončení státem schvalovaného nuceného odbírání orgánů vězňům svědomí v Číně.

Neschopnost nebo neochota světových mocností přinutit Komunistickou stranu Číny, aby upustila od zneužívání vězňů svědomí k orgánovým transplantacím, je podle expertů účastnících se summitu alarmující.

Summit probíhal po dobu pěti dnů, k on-line diskusím se sešli lékaři, právníci, politici a experti sociálních věd z 19 zemí světa.

Kvůli úzké ekonomické spolupráci a silnému vlivu čínského režimu na mezinárodní organizace jako je OSN, se nikdy nepodařilo prosadit mezinárodní vyšetřování, které by objasnilo a ukončilo zneužívání skupin pronásledovaných Komunistickou stranou Číny.

Summit mezinárodních skupin lékařů, expertů, právníků a novinářů reagoval 26. září 2021 na tristní situaci společným prohlášením (pdf) nazvaným „Všeobecná deklarace o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci“.

Video, ve kterém iniciativa vysvětluje smysl deklarace, vyzývá lidi po celém světě, aby k deklaraci připojili své podpisy, a pomohli tím zastavit „nejďábelštější zvěrstvo tohoto století“.

K deklaraci vznikly webové stránky, které zveřejňují text deklarace v několika jazycích, seznam jejích autorů a podporovatelů. Nabízejí také možnost se k deklaraci připojit svým podpisem.

Problém vidí spojená iniciativa nejenom v deformaci univerzálních morálních hodnot, ale také v deformaci původně vznešené lékařské profese, která byla zasvěcena pomoci lidem. Čínský režim podle autorů deklarace „udělal z lékařů katy“, kteří zabíjejí nevinné lidi kvůli jejich orgánům, které transplantační centra prodávají lidem z celého světa.

Deklarace „vyzývá všechny vlády, aby bojovaly proti nuceným odběrům orgánů a předcházely jim tím, že stanoví trestnost určitých činů a usnadní trestní stíhání nucených odběrů orgánů na národní i mezinárodní úrovni“, říká Arthur Caplan, jeden z účastníků summitu, profesor bioetiky na newyorské univerzitě a ředitel Oddělení lékařské etiky na Grossmanově lékařské fakultě newyorské univerzity.

Problém je, že podle Kaplana jsou takzvané dobrovolné souhlasy s darováním orgánu v Číně často vydávány jako zfalšované dokumenty, nebo se jedná o „vynucená svolení“ či jinak neeticky získané dokumenty.

Deklarace má pokrývat transplantační etiku v celosvětovém měřítku, nejenom v Číně, a její zavedení by mělo vytvořit nový světový standard. „Národy zapojené do takových praktik musí být identifikovány, volány k odpovědnosti, pohnány k zodpovědnosti, a dokonce bojkotovány, dokud transplantace nebudou fungovat v morálním rámci svobodné volby a respektu. Myslím, že toto prohlášení to splňuje,“ řekl Kaplan.

Záznam summitu

Summit se konal ve dnech 17. – 26. září 2021. Níže nabízíme záznamy z průběhu 5 oddělených dní summitu nazvaného World Summit Against Forced Organ Harvesting: An Alarm to Humankind. Summit probíhal v angličtině.

(26. 9. 2021)

(25. 9. 2021)

(24. 9. 2021)

(19. 9. 2021)

(18. 9. 2021)

(17. 9. 2021)

Pořadatelé summitu

Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH)
Nezisková organizace založená lékaři z několika zemí v roce 2006. Organizace byla dvakrát nominovaná na Nobelovu cenu míru v letech 2016 a 2017 a oceněná Cenou Matky Terezy za sociální spravedlnost v roce 2019. Poskytuje lékařské komunitě a veřejnosti objektivní poznatky o neetických a nezákonných odběrech orgánů a zároveň prosazuje a chrání etické standardy pro zachování lidské důstojnosti a důstojnosti lékařské profese.

Svoboda svědomí (CAP)

Evropská nevládní organizace založená v roce 1995 s poradním statusem OSN, která se věnuje ochraně práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení po celém světě.

Tchajwanská asociace pro mezinárodní péči o transplantované orgány (TAICOT)

Organizace se sídlem na Tchaj-wanu, jejímž posláním je ukončit nucené odběry orgánů a vnést do transplantací orgánů transparentnost, aby pacienti, jejich rodiny a dárci správně pochopili rizika a otázky lékařské bezpečnosti spojené s tímto procesem.

Korejská asociace pro etické transplantace orgánů (KAEOT)

Organizace se sídlem v Koreji, která je rozšířením Mezinárodní asociace pro etické transplantace orgánů (IAEOT). KAEOT spolupracuje s vládními představiteli, nevládními organizacemi a místními komunitami na zvyšování povědomí o problémech spojených s nucenými odběry orgánů.

Sdružení pro výzkum transplantační turistiky (TTRA)

Japonská vzdělávací organizace, jejímž cílem je upozorňovat na neetické postupy při transplantacích a podporovat právní kroky prostřednictvím akcí zaměřených na různé komunity.

Historie problematiky na mezinárodní úrovni

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Si Gross)

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholné orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“. 

Na základě činnosti lidskoprávních aktivistů po celém světě obdržel komisař OSN pro lidská práva ve dvou vlnách celkem 3 miliony podpisů pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí. OSN však na výzvy nereagovala, což experti přičítají tlaku ze strany čínského režimu, neboť Čína je součástí Rady OSN.

Expertní vyšetřovací zpráva z roku 2016 spočítala minimální množství ročně prováděných transplantací, ve více než 700 transplantačních centrech v Číně, na 60 tisíc.

Obvinění čínských nemocnic z násilného odebírání orgánů vězňům svědomí projednával také meznárodní soudní tribunál v Londýně v roce 2019. Pod vedením soudce Sira Geoffreyho Nice 17. června 2019 vynesl konečný rozsudek, v němž potvrdil vznesená obvinění jako pravdivá. Více zde…

Pod tíhou důkazů a vyšetřovacích zpráv začaly mnohé země na situaci v Číně reagovat vydáváním zákonů.

Izrael se stal v roce 2006 první zemí, která zakázala transplantační turistiku do Číny a nákup a prodej orgánů. Po Izraeli následovaly také další státy.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgieVelká Británie nebo Česká republika.

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, uvedl list The Guardian, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000–2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.

Řada nevládních organizací [1] potvrzuje existenci podrobných zdravotních prohlídek vězňů ze skupin Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané. Krátké čekací lhůty na orgány, minimálně 60 tisíc ročně prováděných transplantací a nízký počet dobrovolných dárců.

Podle poslední zprávy české nevládní organizace IRCC z října 2019, 90 % vybavení pro transplantace dováží do Číny západní společnosti. Množství dováženého materiálu taktéž naznačuje masivní množství prováděných transplantací.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line    (anglicky) 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line   (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line  

Související články

Přečtěte si také

Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch
Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch

Sluchátka mohou být pohodlná, ale pohodlí má svou cenu. „Cokoli, co blokuje slyšení přirozených zvuků zvenčí, může vyvolat toto vnímání hlasitějšího tinnitu,“ řekla audioložka Prutsmanová.

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem
„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem

3. června, pouhých 20 minut před východem Slunce vašeho místního času, se na obloze srovná 6 planet do jedné řady s Měsícem...

Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá
Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá

Špatný životní styl, kouření, nadváha, ale i současný trend zakládat rodinu v pozdním věků jsou určitými aspekty, které mohou vést k neplodnosti...