Mezinárodní skupina Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH) a čtyři další nevládní organizace uspořádaly summit, jehož průběh sledovalo více než 500 tisíc diváků po celém světě. Na konci summitu vyzvaly vlády a veřejnost po celém světě, aby podpořily iniciativy, které se snaží o ukončení státem schvalovaného nuceného odbírání orgánů vězňům svědomí v Číně.

Neschopnost nebo neochota světových mocností přinutit Komunistickou stranu Číny, aby upustila od zneužívání vězňů svědomí k orgánovým transplantacím, je podle expertů účastnících se summitu alarmující.

Summit probíhal po dobu pěti dnů, k on-line diskusím se sešli lékaři, právníci, politici a experti sociálních věd z 19 zemí světa.

Kvůli úzké ekonomické spolupráci a silnému vlivu čínského režimu na mezinárodní organizace jako je OSN, se nikdy nepodařilo prosadit mezinárodní vyšetřování, které by objasnilo a ukončilo zneužívání skupin pronásledovaných Komunistickou stranou Číny.

Summit mezinárodních skupin lékařů, expertů, právníků a novinářů reagoval 26. září 2021 na tristní situaci společným prohlášením (pdf) nazvaným „Všeobecná deklarace o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci“.

Video, ve kterém iniciativa vysvětluje smysl deklarace, vyzývá lidi po celém světě, aby k deklaraci připojili své podpisy, a pomohli tím zastavit „nejďábelštější zvěrstvo tohoto století“.

K deklaraci vznikly webové stránky, které zveřejňují text deklarace v několika jazycích, seznam jejích autorů a podporovatelů. Nabízejí také možnost se k deklaraci připojit svým podpisem.

Problém vidí spojená iniciativa nejenom v deformaci univerzálních morálních hodnot, ale také v deformaci původně vznešené lékařské profese, která byla zasvěcena pomoci lidem. Čínský režim podle autorů deklarace „udělal z lékařů katy“, kteří zabíjejí nevinné lidi kvůli jejich orgánům, které transplantační centra prodávají lidem z celého světa.

Deklarace „vyzývá všechny vlády, aby bojovaly proti nuceným odběrům orgánů a předcházely jim tím, že stanoví trestnost určitých činů a usnadní trestní stíhání nucených odběrů orgánů na národní i mezinárodní úrovni“, říká Arthur Caplan, jeden z účastníků summitu, profesor bioetiky na newyorské univerzitě a ředitel Oddělení lékařské etiky na Grossmanově lékařské fakultě newyorské univerzity.

Problém je, že podle Kaplana jsou takzvané dobrovolné souhlasy s darováním orgánu v Číně často vydávány jako zfalšované dokumenty, nebo se jedná o „vynucená svolení“ či jinak neeticky získané dokumenty.

Deklarace má pokrývat transplantační etiku v celosvětovém měřítku, nejenom v Číně, a její zavedení by mělo vytvořit nový světový standard. „Národy zapojené do takových praktik musí být identifikovány, volány k odpovědnosti, pohnány k zodpovědnosti, a dokonce bojkotovány, dokud transplantace nebudou fungovat v morálním rámci svobodné volby a respektu. Myslím, že toto prohlášení to splňuje,“ řekl Kaplan.

Záznam summitu

Summit se konal ve dnech 17. – 26. září 2021. Níže nabízíme záznamy z průběhu 5 oddělených dní summitu nazvaného World Summit Against Forced Organ Harvesting: An Alarm to Humankind. Summit probíhal v angličtině.

(26. 9. 2021)

(25. 9. 2021)

(24. 9. 2021)

(19. 9. 2021)

(18. 9. 2021)

(17. 9. 2021)

Pořadatelé summitu

Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH)
Nezisková organizace založená lékaři z několika zemí v roce 2006. Organizace byla dvakrát nominovaná na Nobelovu cenu míru v letech 2016 a 2017 a oceněná Cenou Matky Terezy za sociální spravedlnost v roce 2019. Poskytuje lékařské komunitě a veřejnosti objektivní poznatky o neetických a nezákonných odběrech orgánů a zároveň prosazuje a chrání etické standardy pro zachování lidské důstojnosti a důstojnosti lékařské profese.

Svoboda svědomí (CAP)

Evropská nevládní organizace založená v roce 1995 s poradním statusem OSN, která se věnuje ochraně práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení po celém světě.

Tchajwanská asociace pro mezinárodní péči o transplantované orgány (TAICOT)

Organizace se sídlem na Tchaj-wanu, jejímž posláním je ukončit nucené odběry orgánů a vnést do transplantací orgánů transparentnost, aby pacienti, jejich rodiny a dárci správně pochopili rizika a otázky lékařské bezpečnosti spojené s tímto procesem.

Korejská asociace pro etické transplantace orgánů (KAEOT)

Organizace se sídlem v Koreji, která je rozšířením Mezinárodní asociace pro etické transplantace orgánů (IAEOT). KAEOT spolupracuje s vládními představiteli, nevládními organizacemi a místními komunitami na zvyšování povědomí o problémech spojených s nucenými odběry orgánů.

Sdružení pro výzkum transplantační turistiky (TTRA)

Japonská vzdělávací organizace, jejímž cílem je upozorňovat na neetické postupy při transplantacích a podporovat právní kroky prostřednictvím akcí zaměřených na různé komunity.

Historie problematiky na mezinárodní úrovni

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Si Gross)

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholné orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“. 

Na základě činnosti lidskoprávních aktivistů po celém světě obdržel komisař OSN pro lidská práva ve dvou vlnách celkem 3 miliony podpisů pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí. OSN však na výzvy nereagovala, což experti přičítají tlaku ze strany čínského režimu, neboť Čína je součástí Rady OSN.

Expertní vyšetřovací zpráva z roku 2016 spočítala minimální množství ročně prováděných transplantací, ve více než 700 transplantačních centrech v Číně, na 60 tisíc.

Obvinění čínských nemocnic z násilného odebírání orgánů vězňům svědomí projednával také meznárodní soudní tribunál v Londýně v roce 2019. Pod vedením soudce Sira Geoffreyho Nice 17. června 2019 vynesl konečný rozsudek, v němž potvrdil vznesená obvinění jako pravdivá. Více zde…

Pod tíhou důkazů a vyšetřovacích zpráv začaly mnohé země na situaci v Číně reagovat vydáváním zákonů.

Izrael se stal v roce 2006 první zemí, která zakázala transplantační turistiku do Číny a nákup a prodej orgánů. Po Izraeli následovaly také další státy.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgieVelká Británie nebo Česká republika.

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, uvedl list The Guardian, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000–2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.

Řada nevládních organizací [1] potvrzuje existenci podrobných zdravotních prohlídek vězňů ze skupin Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané. Krátké čekací lhůty na orgány, minimálně 60 tisíc ročně prováděných transplantací a nízký počet dobrovolných dárců.

Podle poslední zprávy české nevládní organizace IRCC z října 2019, 90 % vybavení pro transplantace dováží do Číny západní společnosti. Množství dováženého materiálu taktéž naznačuje masivní množství prováděných transplantací.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line    (anglicky) 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line   (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line