Vztahy mezi ČR a Čínou

Petiční výbor Poslanecké sněmovny uspořádal 8. června 2021 veřejné slyšení, kde vystoupilo několik expertů na Čínu a zástupců nevládních organizací. Zprostředkovaně podávaly svá svědectví také oběti násilných represí komunistické strany v Číně.

Slyšení bylo uspořádáno na popud petice, kterou podle petičního výboru od roku 2000 podepsalo již více než 150 tisíc občanů České republiky. Petice požaduje ukončení násilných represí příznivců meditační praxe Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung), kteří jsou v Číně tvrdě pronásledováni režimem tamní komunistické strany.

Petiční výbor vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě zastavila pronásledování Falun Gongu a bezpodmínečně propustila všechny neprávem zadržované vězně praktikující Falun Gong.

Předsedkyně Asociace Falun Gong ČR Veronika Sunová na slyšení uvedla, že „praktikující Falun Gongu jsou čínským režimem již 22 let krutě pronásledováni, mučeni, zabíjeni“. Sunová věří, že „pokud před zločiny budeme mlčet, abychom nepřišli o postavení, moc, finančí výhody a ekonomický zisk, utváříme si naši budoucnost“.

„Věříme totiž, že konání správných a laskavých činů lidem přinese dobrou budoucnost,“ řekla Sunová poslancům. „Jakou budoucnost však bude mít země, která potichu vymění spravedlnost za peníze nebo základní lidská práva za ekonomické výhody a morální hodnoty za mlčení?“

„A tak, když váš žádáme, abyste se zastali mučených praktikujících Falun Gongu, žádáme vás, abyste udělali dobrou věc pro naši společnost a její dobrou budoucnost,“ dodává Sunová.

Výzva petičního výboru

Po skončení slyšení navrhli poslanci František Elfmark (Piráti) a Helena Válková (ANO) vyjádření Petičního výboru k projednávanému tématu, které bylo petičním výborem během veřejného hlasování schváleno.

Petiční výbor tímto „vyzývá čínskou vládu, aby respektovala mezinárodní normy a mezinárodní pakt Spojených národů o občanských a politických právech, jejichž signatářem Čína je, a okamžitě zastavila pronásledování Falun Gongu v Číně a bezpodmínečně propustila všechny neprávem zadržované vězně praktikující Falun Gong.“

Během slyšení byly také probírány výsledky vyšetřovacích zpráv a jednání Evropského parlamentu, které se týkají případů zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím.

V konečném vyjádření Petiční výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby „vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu anebo vyjádřila morální podporu lidem, kteří jsou v Číně pronásledováni, mučeni a zabíjeni pro své orgány jen proto, že se věnují meditační praxi Falun Gong.“

„Jakou budoucnost však bude mít země, která potichu vymění spravedlnost za peníze nebo základní lidská práva za ekonomické výhody a morální hodnoty za mlčení?“ – Veronika Sunová, předsedkyně Asociace Falun Gong ČR

První důkazy o zneužívání zadržovaných příznivců Falun Gongu jako nedobrovolných dárců orgánů přinesli v roce 2006 Kanaďané Kilgour a Matas. Řada vyšetřovacích zpráv byla později shrnuta v souhrnné 800stránkové zprávě z roku 2016 a projednávána v rámci mezinárodního soudního tribunálu v Londýně v roce 2019.Represe v roce 2020

Čínský režim v roce 2020 pronásledoval více než 15 000 příznivců Falun Gongu. Nejnovější statistiky publikované stránkou Minghui.org, vycházející z jejich vyšetřování v roce 2020, uvádějí následující statistiky:

Zatčeno a zadržováno nejméně 6 659 následovníků Falun Gongu. Nejméně 88 jich zemřelo v důsledku pronásledování. 622 případů odsouzení za víru ve Falun Gong,

537 lidí donuceno navštěvovat kurzy takzvaného politického „vzdělávání“. Čínské úřady nechaly prohledat domovy 3 588 lidí.

Více než 8 000 dalších zaznamenalo nějakou formu obtěžování ze strany policie. Domovní prohlídky, zabavování knih a materiálů o Falun Gongu nebo sledování.

Čínský režim zabavil následovníkům Falun Gongu celkem 9 849 097,56 jüanů (přibližně 32,8 mil. Kč). Většina prostředků byla zabavena policejní konfiskací nebo v rámci pokut uložených soudy.


Reportáž televize NTD Slovensko