Texaský guvernér Greg Abbott v pondělí vydal nařízení, které zakazuje vyžadování očkování všem subjektům ve státě, včetně soukromých zaměstnavatelů.

„Vakcína proti covidu-19 je bezpečná, účinná a je naší nejlepší obranou proti viru, ale měla by zůstat dobrovolná a nikdy by neměla být vynucována,“ uvedl Abbott v prohlášení po vydání nařízení.

V exekutivním nařízení (pdf) se uvádí: „Žádný subjekt v Texasu nemůže nutit k přijetí vakcíny proti covidu-19 žádnou osobu, včetně zaměstnance nebo spotřebitele, který má proti takovému očkování námitky z jakéhokoli důvodu osobního svědomí, na základě náboženského přesvědčení nebo ze zdravotních důvodů, včetně předchozího uzdravení z covidu-19.“

„Tímto pozastavuji platnost všech příslušných zákonů v rozsahu nezbytném k prosazení tohoto zákazu,“ napsal Abbott v příkazu.

Zároveň zařadil tuto záležitost na program třetího mimořádného zasedání zákonodárného sboru, které je v současné době svoláno do 19. října, aby zákonodárci měli možnost přijmout zákon s podobným účinkem.

„Výkonné nařízení bude zrušeno po přijetí takovéto legislativy,“ napsal Abbott.

Prezident Joe Biden v září vydal nařízení, které má soukromým společnostem s více než 100 zaměstnanci nařídit, aby se jejich pracovníci nechali očkovat nebo testovat každý týden. Po nabytí platnosti hrozí společnostem pokuta 13 600 dolarů za každé porušení.

Abbott tehdy označil Bidenův krok za „útok na soukromé podniky“ a uvedl, že „Texas již pracuje na zastavení tohoto uchopení moci“ a připojil se k více než desítce států, které se tomuto mandátu brání.

V textu Abbottova posledního nařízení GA-40 se uvádí, že „Bidenova administrativa nyní v dalším případě federálního překročení pravomocí šikanuje mnoho soukromých subjektů, aby zavedly povinnost očkování proti covidu-19, což způsobuje narušení pracovní síly, které ohrožuje další zotavování Texasu z katastrofy způsobené covidem-19“.

Dodává, že „nespočet Texasanů se obává, že přijdou o své živobytí, protože nesouhlasí s očkováním proti covidu-19 z důvodů osobního svědomí, na základě náboženského přesvědčení nebo ze zdravotních důvodů, včetně předchozího zotavení z covidu-19“.

Guvernér ve svém nařízení poznamenal, že texaský zákonodárce „se postaral o výjimky, které umožňují lidem, aby se z důvodů svědomí nebo ze zdravotních důvodů nemuseli podrobit očkování“.

Abbott již dříve v červnu podepsal zákon, který zakazuje vládním subjektům a soukromým podnikům vyžadovat doklad o očkování proti covidu-19 jako podmínku pro poskytnutí služby nebo vstup. Podniky, které nebudou zákon dodržovat, nebudou moci uzavírat žádné státní smlouvy a nebudou mít nárok na získání grantu.

Předchozí Abbottovo nařízení podepsané v dubnu se na soukromé podniky, pokud jde o covid pasy, nevztahovalo.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.