Alexander Zwieschowski

Pilotní studie prokázala významné zlepšení u pacientů s koronavirem po podání vysokých dávek vitaminu C.

Když se řekne vitamin C, mnohým se nejprve vybaví citrony a zdravá strava. Vitamin C je známý pod odborným názvem kyselina askorbová a je licencovaným a uznávaným léčivým přípravkem.

Pilotní studie s pacienty s onemocněním covid-19 z Číny, kteří potřebovali intenzivní péči [1], ukázala významné zlepšení zdravotního stavu po aplikaci léčby vysokými dávkami vitaminu C. V důsledku toho byly u pacientů s covidem-19 v Kanadě, Itálii, USA a Číně zahájeny studie infuzní léčby vitaminem C [2]. Od března 2020 je pro pacienty s koronavirem šanghajskou vládou doporučována vysokodávková intravenózní léčba vitaminem C [3].

Slibná pilotní studie

Ve Wu-chanu, srdci epidemie SARS-CoV-2, byla v únoru 2020 v nemocnici Čung-nan zahájena studie léčby covidu-19 s vitaminem C. V podcastu vydaném nakladatelstvím Springer Medizin Verlag [4] vysvětluje výsledky dr. Claudia Vollbrachtová. Po dobu jednoho týdne dostávali tamní pacienti s koronavirem 24 g vitaminu C denně intravenózně.

Dr. Vollbrachtová uvádí, že u pacientů s touto léčbou došlo k výraznému zlepšení okysličení a zánětlivého markeru interleukinu 6. Souběžně s léčbou vitaminem C dostávala kontrolní skupina placebo. Ve skupině s placebem se však zhoršila hladina kyslíku a zvýšil se zánětlivý marker interleukin 6. Kromě toho skupina s vitaminem C vykazovala tendenci k menšímu počtu dnů ventilace, měla úmrtnost 21,7 % a mírně se snižovalo poškození orgánů.

U pacientů s touto léčbou došlo k výraznému zlepšení okysličení a zánětlivého markeru.

Naopak ve skupině s placebem byla úmrtnost 47,6 % a poškození orgánů se dále zvyšovalo. Celkově označila jmenovaná odbornice tento trend za „velmi působivý“. Pilotní studie však nebyla zcela dokončena a byla ukončena již na konci března 2020. Jako důvod autoři uvádějí, že počet pacientů s covidem-19 se snížil natolik, že nebylo dosaženo cílového počtu pacientů. [5]

Jak informovaly Orthomolecular Medicine News [6], již koncem února 2020 mělo být do čínské provincie Chu-pej (jehož hlavním městem je Wu-chan) odesláno 50 tun vitaminu C. V roce 2020 se však v čínské provincii Chu-pej objevily další problémy.

Kritika kritiků

Celkově se o vitaminu C psalo jen málo, a pokud ano, jeho účinnost byla popírána [7] nebo hodnocena jako „neprokázaná“ [8]. Při kritice, že vitamin C nemá žádný vliv na průběh onemocnění covid-19, se zprávy odvolávají na studii v časopise JAMA [9]. V této studii byl zkoumán perorální příjem vysokých dávek 8 g vitaminu C.

Dr. Olav Müller-Liebenau má více než 25 let zkušeností s infuzemi vysokých dávek vitaminu C a pro Epoch Times uvedl, že perorální podávání vysokých dávek vitaminu C u těžkých forem covidu-19 nefunguje. Podle něj tělo dokáže perorálně využít maximálně 1,5 až 2 g vitaminu C a zbytek se vyloučí.

Naproti tomu intravenózní podání umožňuje tělu plně vstřebat požadovanou vysokou dávku. Zatímco studie JAMA byla široce kritizována [10], dr. Madeleine Wehrmannová se intenzivně zabývala účinky vitaminu C na virové infekce se zvláštním důrazem na léčbu covidu-19 [11].

Perorální podávání vysokých dávek vitaminu C u těžkých forem covidu-19 nefunguje. Naproti tomu intravenózní podání umožňuje tělu plně vstřebat požadovanou vysokou dávku.

Dr. Wehrmann vysvětluje, jak nedostatek vitaminu C, zejména u rizikových skupin, podporuje infekce a těžké průběhy. Kromě toho je zvýšená potřeba vitaminu C v případě virové infekce. Pokud je toto pokryto, buněčné mechanismy fungují lépe a záněty mohou být potlačeny.

Dr. Vollbrachtová a dr. Müller-Liebenau popisují, že více než 150 procesů v těle je podporováno vitaminem C. Tento vitamin je tedy jednou z nejdůležitějších látek v těle. Tento vitamin je proto jedním z nejdůležitějších faktorů pro imunitní systém. Aktivuje mnoho antivirových imunitních procesů. Před obávanou cytokinovou bouří jsou chráněny také cévy a plíce.

V říjnovém čísle časopisu Journal of Orthomolecular Medicine z roku 2021 [12] je popsáno, jak různé studie ukázaly srovnatelné výsledky pilotní studie. Podle nich se mimo jiné snížilo riziko závažné progrese onemocnění až o 72 %, zlepšilo se zásobování kyslíkem a riziko úmrtí ve skupině s vitaminem C se snížilo o 70 % ve srovnání se skupinou s placebem.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.


Poznámky:

[1] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533

[2] https://link.springer.com/article/10.1007/s15033-020-1876-4

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7481539/

[4] https://www.aerztezeitung.de/Podcasts/Wie-Vitamin-C-Infusionen-bei-COVID-19-helfen-417024.html

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7481539/

[6] http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n13.shtml

[7] https://www.pharmazeutische-zeitung.de/zink-und-vitamin-c-helfen-nicht-bei-covid-19-124186/seite/2/

[8] https://www.medizin-transparent.at/coronavirus-vitamin-c/#ref4=

[9] https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305

[10] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34040614/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7481539/

[12] https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1593-4812#JR4812-0002=