5. ledna 2022 – V reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron přichází Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl „minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště“.

Testování ve firmách bude probíhat 2x v týdnu

Již zavedené preventivní povinné plošné testování zaměstnanců a jiných pracovníků bude pokračovat a od 17. ledna bude na dobu dvou až tří týdnů zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně. Testování bude pro zaměstnance povinné. Změny dnes schválila vláda.

„V pracovních kolektivech ve firmách dochází k velké fluktuaci lidí, a s tím je spojené také riziko šíření vysoce rizikové varianty omikron. Chceme proto podchytit co nejvíce nových případů v co nejkratším čase. Zvýšená frekvence testování dvakrát týdně sníží riziko zavlečení případné infekce mezi ostatní zaměstnance,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Testování bude pro zaměstnance povinné. V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test, je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.

Osoby samostatně výdělečně činné budou mít povinnost podstoupit rychlý antigenní samotest rovněž s frekvencí dvakrát za týden s výjimkou těch, kteří se v místě výkonu činnosti nesetkávají s dalšími osobami.

Dochází ke zkrácení karantény a izolace. S účinností od 11. ledna se zkrátí doba karantény a izolace na 5 dnů

Na základě „metodického pokynu k nařízení karantény a izolace“ se doba karantény i izolace zkrátí od 11. ledna na 5 dnů ode dne prvního odběru prvního pozitivního testu a ukončená by měla být dalším antigenním testem. Osoby, kterým byla karanténa a izolace ukončena, jsou povinné ještě následujících 5 dní nosit respirátor.

Zdroj: mzcr.cz, Odbor komunikace s veřejností, Mgr. Ondřej Jakob, ředitel.