Vysočina – Jihlava: Dlouhé roky v historickém domě č. 21 v dolním okraji náměstí sídlila čajovna s knihkupectvím. Když město rozhodlo o rekonstrukci tohoto domu,  čajovna Kuba a Pařízek se prozatímně přestěhovala o pár domů dál, do Brněnské ulice.

Záměrem Jakuba Demla, ředitele Brány Jihlavy, je, že po ukončené rekonstrukci v domě znovu bude čajovna s knihami, přibude tam Turistické informační centrum a navíc ve velkém prostoru  podkroví bude sídlit MFDF. V dalších dvou sálech nahoře budou společenská centra, jejichž účel ještě bude upřesněn. Může to být koncertní sál anebo sál s audioprojekcí.

Archaia odkrývá studnu i středověkou pec

Během rekonstrukce domu byl umožněn přístup archeologům, kteří se hned vrhli na prozkoumání této historické lokality. Pod vedením Mgr. Šimona Kochana z organizace Archaia Brno odkryli v zahradě čajovny suterén ze 13. století, raně novověkou studnu a pozdně středověkou pec. Mezi nejvýznamnější nálezy patří kvalitně dochované brakteáty, tedy jednostranné mince z velmi tenkého střížku, fragment porcelánové panenky či keramický džbán.

„Střepy keramického džbánu jsme našli ještě při letní sondáži, zajímavé ale je, že jsme jej ze střepů dokázali složit úplně celý. Střepy džbánu jsme totiž našli zapečené v podzemní vrstvě z 16. století, kdy město často sužovaly požáry,“ doplnil pro Jihlavský rozhlas Šimon Kochan z organizace Archaia Brno, která výzkumy při rekonstrukcích na území města většinou provádí.

Archeologové budou na stavbu i nadále dohlížet a zkoumat například sklep, ve kterém bude výtahová šachta. Stavbu bude po dobu 20 měsíců, tedy až do podzimu roku 2023, provádět firma Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o., která předložila nejvýhodnější nabídku a vyhrála výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt dotuje statutární město Jihlava, na obnovu domu  obdrží grant i z Norských fondů.

Cenný historický dům č. 21 s unikátním architektonickým řešením. (Z. Danková / ET ČR)

„V domě budou provedeny rozsáhlé restaurátorské práce, interiér bude dispozičně upraven po vzoru renesanční, respektive klasicistní stavby, stávající okna budou nahrazena dovnitř otvíravými klasicistními okny podle dostupné historické dokumentace. Fasáda domu bude opravena a doplněna novými prvky. Střecha bude mít nový krov a vznikne zde velkoprostorové podkroví. Ve dvoře bude dostavěna zimní zahrada, kterou bude využívat čajovna. Celý objekt bude bezbariérově přístupný díky vestavbě výtahu,“ doplnil podle místního rozhlasu náměstek pro obnovu Městské památkové rezervace Martin Laštovička.

Podle Jakuba Demla jde o velmi cenný dům s unikátním architektonickým řešením a vzácnými freskami, který byl necitlivě přestavěn na byty. Příčky i umělé stropy proto přijdou vybourat a dům získá svou původní podobu.

Mgr. Šimon Kochan se netají se svým záměrem, že „aby si lidé svého města více vážili, pomůže jim k tomu lepší znalost historického pozadí“, jak prozradil pro Jihlavské noviny. Rád zkoumá jihlavské dvory nebo zadní trakty, kde bývají zahloubené středověké studny, jímky nebo hospodářské stavby.