Právníci amerického ministerstva spravedlnosti vyzvali 15. srpna federální soud, aby veřejnosti neposkytl místopřísežné prohlášení, které vedlo ke schválení příkazu k prohlídce rezidence Donalda Trumpa na Floridě. Dle nich by „nenapravitelně poškodilo probíhající vládní trestní vyšetřování“.

„I když je veřejnost již obeznámena s obecnou povahou vyšetřování, odhalení konkrétního obsahu místopřísežného prohlášení o povolení k prohlídce by mohlo změnit trajektorii vyšetřování, odhalit probíhající a budoucí vyšetřovací úsilí a podkopat schopnost agentů shromažďovat důkazy nebo získávat pravdivá svědectví,“ napsali ve třináctistránkovém podání americkému soudci Bruceovi Reinhartovi, který na případ dohlíží.

„Kromě důsledků pro vyšetřování by zveřejnění tohoto typu vyšetřovacího materiálu mohlo mít ‚zničující důsledky‘ pro pověst a práva těch, jejichž činy a výroky v prohlášení figurují,“ dodali s odvoláním se na předchozí rozhodnutí v jiném případě.

Řada subjektů, včetně organizace Judicial Watch, médií a floridského Centra pro vládní odpovědnost, podala po razii v Mar-a-Lago 8. srpna žádosti o odpečetění, v nichž tvrdí, že odtajnění místopřísežného prohlášení a dalších související dokumentů je ve veřejném zájmu. Doplněno: Po odtajnění volají i někteří republikánští zákonodárci, neboť informace v prohlášení můžou být zásadní. K okamžitému zveřejnění neredigované verze vyzval v pondělí večer i Donald Trump.

Vláda a Trumpovi právníci se na odpečetění některých dokumentů shodli a soudce Reinhart 12. srpna odtajnil příkaz k prohlídce a několik příloh, z nichž vyplývá, že Trump podle vlády porušil několik zákonů.

„Jiný soubor faktorů, které je třeba zvážit“

„Ministerstvo podalo návrh na zveřejnění příkazu k prohlídce a potvrzení o jeho přijetí s ohledem na to, že bývalý prezident veřejně prohledání potvrdil, s ohledem na okolnosti, které je provázely, a značnému veřejnému zájmu v této věci,“ sdělil generální prokurátor Merrick Garland v připravených poznámkách tři dny po razii.

Tyto dokumenty byly zveřejněny s několika málo úpravami.

„Přísežné prohlášení podepírající příkaz k prohlídce představuje zcela jiný soubor faktorů, které je třeba zvážit. Stále existují závažné důvody, včetně ochrany integrity probíhajícího vyšetřování, které se týká národní bezpečnosti, a které podporují to, aby přísežné prohlášení zůstalo zapečetěné,“ uvedli právníci ministerstva spravedlnosti v podání.

Přísežná prohlášení jsou dokumenty předkládané soudu, které uvádějí důvody, proč je třeba provést určité kroky. V tomto případě podal úředník orgánu činného v trestním řízení místopřísežné prohlášení, kterým se snažil přesvědčit Reinharta, aby příkaz schválil. Přísežné prohlášení bylo úspěšné.

Vláda zvažovala, zda by místopřísežné prohlášení mohlo být zveřejněno s úpravami, ale „úpravy nezbytné ke zmírnění újmy na integritě vyšetřování by byly tak rozsáhlé, že by zbývající odtajněný text postrádal smysluplný obsah, a zveřejnění takto redigované verze by nesloužilo žádnému veřejnému zájmu,“ uvedli vládní právníci v poznámce pod čarou ve zprávě z 15. srpna.

„Nicméně pokud by Soud nařídil částečné odtajnění místopřísežného prohlášení, vláda zdvořile žádá Soud o možnost poskytnout návrhy na úpravy,“ uvedli dále.

Překlad původní zprávy: J. S.