Řetězové e-maily se staly v České republice jedním z nástrojů šíření propagandy. Často se jedná o různá prohlášení, obvinění nebo takzvaná „odhalení“ utajovaných informací. Právě ke mně došel jeden z nich a byl jsem požádán, abych se „na to podíval“, protože jsem se několik let zabýval vyšetřováním zneužívání transplantační chirurgie v Číně k likvidaci disidentů.

Níže uvádím screenshot onoho řetězového e-mailu a jeho textu.

Tak jsem se tedy vydal na uvedenou adresu a podíval se na uložený dokumentární snímek (zdroj).

Při prvním pohledu je vidět logo ČT2, které se uvádí běžně vlevo nahoře, takže to je správně. Dabing se zdá také profesionální, navíc hlasy jsou pravděpodobně od standardních dabérů, kteří namlouvají pro ČT. A nakonec jsem zjistil, že pořad je stále ještě dohledatelný na stránkách České televize pod názvem Mrtví na náhradní díly (zdroj).

Jedná se o německo-francouzskou koprodukci, která uvádí, že „získávání lidských orgánů pro světový lékařský průmysl je miliardový obchod s temným tajemstvím“.

Dokumentární snímek ukazuje, jak se lidské orgány „získávají ilegálně z těl zesnulých“, a doprovodný text, který uvádí ČT v popisce snímku, prohlašuje, že „hlavní jejich zásobárnou je Ukrajina“.

Němečtí dokumentaristé se dle snímku spojili s ukrajinskými a americkými kolegy, aby vyšetřili „skandál, kdy na Ukrajině patologové vyřezávají tkáně i celé orgány z těl nebožtíků“.

Snímek dále uvádí, že „v soudních spisech našli stopy mezinárodní sítě zlodějů lidských orgánů. Přišli na to, že obchodem s orgány protékají velké peníze a tamní soudní patologové se na tomhle byznysu rádi podílejí“.

Podle mě se jedná o velice zajímavý a důležitý snímek. První věc, která mě ale znepokojila, bylo tvrzení, že „hlavní zásobárnou“ světového ilegálního trhu s orgány je Ukrajina, o čemž silně pochybuji. Po více než 13 letech monitorování výsledků vyšetřování čínského transplantačního průmyslu, který dle rozšířené vyšetřovací zprávy z roku 2016 (zdroj) dosáhl obratu minimálně 60 tisíc transplantací ročně, si myslím, že Ukrajina by mohla mít význam spíše v evropském měřítku, nikoliv celosvětovém. O čínském transplantačním průmyslu vysílala ČT v roce 2015 například dokument Člověk na prodej. (zdroj)

Nicméně až sem se zdá celá věc v pořádku. Dokument o vyšetřování na Ukrajině skutečně odvysílala Česká televize a je autentický. Problém je ale opět s textem v samotném řetězovém e-mailu. Snímek někdo evidentně využívá k vedlejším účelům.

Jak se v dokumentu dozvídáme, skandál vyšetřovala ukrajinská prokuratura a autoři snímku nahlížejí i do soudních spisů.

Analýza textu e-mailu

Pojďme se tedy podívat postupně na všechna tvrzení v e-mailu.

„V posledních 8 letech zavraždili Ukrajinci přes 14 tisíc Rusů na Donbase, hlavně mladých lidí a dětí, kteří byli nalezeni bez vnitřních orgánů, se kterými se ‘kšeftovalo’ na Západě. Ukrajinská mafie!“

Pro toto tvrzení není v e-mailu uveden žádný důkaz, odkaz nebo link na zdroj. Autor textu využívá uvedený dokumentární snímek, který byl vytvořen v roce 2010, aby vzbudil dojem, že jeho tvrzení o údajném zavraždění Rusů a odebrání jejich orgánů by mohlo být pravdivé.

Snímek byl vyroben v roce 2010. Tedy před 12 lety (sic). To znamená, že nepojednává o posledních 8 letech.

Text e-mailu dále uvádí: „Tohle si stáhněte, otřesný dokument o Ukrajině! Uvěříte tomu, že před pár roky to vysílala ČT? Tehdy nám také ČT ukazovala Ukrajince s prapory v rukou, na kterých jsou hákové kříže… Všimněte si, že v levém rohu je ČT ! Dnes má Česká televize tyto materiály asi v trezoru?“

Jak je vidět z webových stránek České televize, je pořad stále uvedený v archivu jako něco, co v minulosti ČT vysílala. Tedy to nebylo smazáno, pouze tomu skončila licence. To je běžné u jakéhokoliv filmu, který není z produkce ČT. Je třeba zakoupit licenci na jeho vysílání a ta je časově nebo jinak omezená.

Je pravda, že v dnešním kontextu války na Ukrajině by bylo uvedení takového dokumentu v hlavním vysílacím čase některými lidmi vnímáno jako „politicky citlivé“. Text e-mailu naráží také na určitou jednostrannost zpravodajství ČT, ať už se jedná o otázky světové politiky nebo války na Ukrajině. Ta je ostatně terčem kritiky různých autorů. Text ve mně vytváří dojem, že před námi někdo něco skrývá, a že média o údajných zločinech mlčí.

Závěrem

Dokument Mrtví na náhradní díly je zajímavý, silný dokumentární snímek a jeho autoři projevili odvahu, když se pustili do vyšetřování a poté jeho zveřejnění. Někdo ale jejich dokument v době války na Ukrajině rozesílá společně s tvrzením, že údajně (bez jakýchkoliv důkazů) v „posledních 8 letech zavraždili Ukrajinci přes 14 tisíc Rusů na Donbase, hlavně mladých lidí a dětí, kteří byli nalezeni bez vnitřních orgánů, se kterými se ‘kšeftovalo’ na Západě“. To je ale pouze výmysl nebo tvrzení toho, kdo tento e-mail rozeslal.

Někomu stačí tvrzení jako „důkaz“, bohužel podle mého názoru se jedná o celkem typickou taktiku propagandy: vycházet ze skutečných událostí, které mají podpořit následné smyšlené tvrzení. Cílem je obvykle někoho obvinit. Avšak chybí důkazy a je možné, že se to vůbec nestalo. Takže v tomhle ohledu je to manipulace a dal bych si na takové e-maily pozor, zjistil bych, kdo je jejich autorem, a případně si od něho vyžádal důkazy, z nichž vychází.

Zneužívání transplantační chirurgie silně odsuzuji jako člověk i jako novinář. Osobně jsem se zabýval jak výstavami mrtvých těl v rámci výstav Bodies, vytvořených z mrtvých lidských těl dodaných čínskou plastinační továrnou doktora Suej Chung-ťina (Sui Hongjin). Jedna z nich vystavovala také v Praze v roce 2017.

Angažoval jsme se také dlouhodobě ve vyšetřování zneužívání transplantační chirurgie v čínských vojenských, státních a soukromých transplantačních centrech. Zločiny páchané v těchto medicínských oblastech odsuzuji jako zrůdné, neetické a degradující lékařskou praxi na chladný, zrůdný byznys.

Stejně tak jsem se měl jako novinář možnost obeznámit s několika taktikami v oblasti propagandy a výše analyzovaný řetězový e-mail je podle mě jednou z nich.