Toto je druhý diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a porozprávajte ho aj svojim deťom! 

Láskavý brat

Jedného chlapca raz poslali z domu, aby zaniesol košík s vecami svojej babičke.

Košík bol však taký plný, že bol veľmi ťažký. Malý brat chlapca šiel teda s ním, aby mu pomohol niesť náklad.

Pod rukoväť košíka vložili palicu a potom každý chytil jeden koniec. Týmto spôsobom ho mohli niesť veľmi ľahko.

Ilustrácia „A Kind Brother“ z „McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

Starší chlapec si pomyslel: „Môj brat Tom nevie o tejto palici to, čo ja. Ak nechám košík skĺznuť bližšie k nemu, jeho strana bude ťažká a moja ľahká; ale kým je košík v strede palice, bude pre mňa rovnako ťažký ako pre neho.“

„Tom o tom nevie. Ale neurobím to. Bolo by to nesprávne a ja nebudem robiť to, čo je zlé.“

Potom nechal skĺznuť košík bližšie k svojmu koncu palice. Jeho bremeno bolo teraz ťažšie ako to, ktoré niesol jeho brat. Napriek tomu bol šťastný; pretože cítil, že konal správne. Keby podviedol svojho brata, necítil by sa vôbec šťastne.

Tento príbeh je prebratý z McGuffey-ho druhej výberovej čítanky, revidovaného vydania, vydaného v roku 1879.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.