Akademie amerického letectva (USAFA) obhajuje své vzdělávání kadetů, aby se vyhýbali „genderově specifickým výrazům“, jako je „máma“ nebo „táta“, a tvrdí, že „inkluzivní jazyk“ je důležitý pro její poslání, kterým je výcvik vůdců schopných vyhrávat války.

Vojenská škola se sídlem v Colorado Springs se nedávno setkala s kritikou kvůli krátkému snímku, který instruuje kadety, aby nahrazovali genderově specifické výrazy genderově neutrálními. Například „partner“ je považován za lepší alternativu než „přítel“ nebo „přítelkyně“. Výrazy jako „rodiče“, „pečovatelé“ a „opatrovníci“ jsou vhodnější než „máma“ nebo „táta“.

Aby byli kadeti „inkluzivní“, měli by se také vyhnout výrokům, že jsou „barvoslepí“ nebo že „nevidí barvu“ nebo že „všichni jsme jen lidé“, uvádí se ve snímku.

Slide obrazovky snímku, který je součástí školení s názvem „Diverzita a inkluze: Co to je, proč nám na tom záleží a co můžeme dělat“, sdílel s Fox News republikán Mike Waltz, veterán z války v Afghánistánu a hlasitý kritik tzv. „probuzenectví“ (wokeismu) v americké armádě.

„V armádě je tradicí dostávat dopisy od mámy a táty nebo od svého přítele a přítelkyně tak dlouho, jak dlouho existuje armáda,“ řekl Waltz pro Fox News. „Nyní instruujeme každého kadeta nastupujícího do letectva, aby neříkal ,máma‘ a ,táta‘, aby neříkal ,přítel‘ nebo ,přítelkyně‘ a usilujeme o tento druh genderové neutrality.“

„Myslím, že letectvo by se mělo obávat ,makroagresí‘ vůči Americe, které se dějí po celém světě,“ dodal v posměšné narážce na „mikroagresi“, což je termín, který levičáci používají pro chování, jež považují za neúmyslnou nebo nepřímou diskriminaci příslušníků marginalizované skupiny.

Reakce akademie

V reakci na kritiku akademie uvedla, že jazyk snímku byl vytržen z kontextu a „zkreslen“.

„Letecká akademie nezakazuje používání výrazů ,máma a táta‘ ani jiných genderově specifických výrazů,“ uvedla akademie ve svém prohlášení. „Dotyčný slide nebyl zamýšlen jako samostatný.“

Slide měl podle akademie „demonstrovat, jak by měl být respekt k druhým využíván k budování inkluzivních týmů, které produkují efektivnější bojové jednotky“.

„USAFA rozvíjí charakterní vůdce, kteří dokáží inkluzivně vést různorodé týmy letců a gardistů, aby posílili inovace a zvítězili v budoucím konfliktu,“ sdělila akademie. „Právě rozmanitost letců a gardistů pocházejících ze všech koutů našeho národa, kteří plní stovky kritických úkolů ministerstva letectví, z nás dělá nejlepší a nejinovativnější vzdušné a kosmické síly, jaké kdy svět poznal.“

Na dalším slidu, který Waltz sdílel, jsou kadeti odkázáni na akademickou „Čítárnu rozmanitosti a inkluze“, kde jsou k dispozici další „zdroje“ k tomuto tématu. Tato místnost je podle tiskové zprávy z února 2021 „bezpečným prostorem“ určeným k „rozšíření a prohloubení zkoumání otázek souvisejících s rozmanitostí, inkluzí a spravedlností“.

„Mark Jensen, předseda fakultního senátu akademie a profesor filozofie, uvedl, že čítárna je výsledkem týmové práce členů fakulty a probíhajícího cyklu kritických rozhovorů akademie, který se zformoval po smrti George Floyda,“ informovala tehdy akademie.

Komunistická taktika

Waltz, který je řadovým členem podvýboru pro připravenost ozbrojených sil Sněmovny reprezentantů, se s Foxem podělil o zvláštní obavy, že struktura programu zřejmě vytváří „oddělený, paralelní řetězec velení“.

„Těm z nás, kteří jsou o něco starší, to připomíná to, co dělali Sověti nebo co dnes dělají Číňané, kde mají doslova politické komisaře dosazené na všech úrovních na konci velícího řetězce, a také mají oddělený řetězec podávání zpráv, aby zajistili, že armáda dodržuje jejich ideologii a politickou doktrínu,“ řekl Waltz.

„Nejenže mají v kádrovém velícím řetězci důstojníky pro diverzitu a rovnost, ale také nosí speciální insignie, což je přesně to, co nosí političtí komisaři – pásku na paži jako v sovětské armádě, a stejně tak nyní v čínské komunistické armádě. Prostě si myslím, že jsou tu opravdu znepokojivé paralely,“ uzavírá.

Z původního článku newyorské redakce přeložil: MiC