Trevor Loudon říká, že Komunistická strana Číny vstoupila do války s USA již dávno a v rámci této války využívá americké marxistické a komunistické organizace k ovlivňování výsledků voleb ve prospěch jimi preferovaných a ovládaných kandidátů.

Vyjmenoval několik amerických organizací, jako jsou Liberation road, Black Lives Matter, Komunistická strana USA, Freedom Road a další, které Komunistická strana Číny podporuje a využívá a které s ní prokazatelně navazují spolupráci.

Když bývalý prezident USA Donald Trump uvalil na čínský dovoz vysoké clo, vyhlásila čínská státní tisková agentura Sin-chua, že v odezvě na americkou agresi deklaruje lidovou válku proti Spojeným státům. Podle Loudona udělala Komunistická strana Číny vše, co mohla, aby ovlivnila volby v neprospěch Trumpa, který ji chtěl přivést ke kolapsu, a otočila je ve prospěch Bidena a demokratů, které ovládá mnohem snadněji.

Loudon také vyzývá k tomu, aby byly ochráněny a zabezpečeny volební procesy v USA, aby tak lidé neztratili důvěru ve volební systém a nestali se vůči volbám skeptičtí, což by opět využila organizovaná druhá strana k umístění svých kandidátů do amerického Kongresu a Bílého domu.

Záznam proslovu Trevora Loudona v Arizoně (v pořadu Facts Matter)

Proslov je v angličtině.

Byl odvysílán 21. září 2022 na Epoch TV v pořadu Facts Matter.


Podle Loudona je nejhorším možným scénářem občanská válka v USA, kterou by využily všechny totalitní režimy světa, aby ji přiživily, nikoliv aby pomohly v USA nastolit pořádek a rovnováhu.

Loudon, původem z Nového Zélandu, prohlašuje, že důležitý krok pro zachránění svobody ve světě je pomoci zachránit Ameriku, respektive podpořit obrození hodnot, na kterých vznikala, a podpořit demokratické fungování země. V opačném případě podle Loudona ve světě převládnou totalitní režimy, jako je Čína, řízená komunistickou stranou, která praktikuje tvrdou kontrolu a zneužívání obyvatelstva.

Své posluchače zvedl Loudon ze židlí a vysloužil si skupinový potlesk ve chvíli, kdy poznamenal, že v nejtemnějších časech dobří lidé povstanou a začnou prosazovat správnou cestu, což dlouhou dobu opomíjeli.


Záznam proslovu byl pořízen v Arizoně na akci pořádané organizací True the Vote, výzkumným týmem, který stojí za filmem 2000 kurýrů. Tato organizace pomocí záznamů z bezpečnostních kamer a údajů z pingů mobilních telefonů odhalila systém obchodování s hlasovacími lístky, který se údajně odehrával po celých Spojených státech. Během této akce v Arizoně vystoupilo na pódiu několik řečníků, kteří představili svá zjištění a analýzy současné situace v USA. (zdroj)