Prezident Joe Biden odsoudil státy, které zakázaly nebo se snaží zakázat procedury na změnu pohlaví u nezletilých. Návrhy zákonů, které nedávno prošly nebo se zvažují v několika republikány vedených státech, označil za „nemorální“.

„Nemyslím si, že by jakýkoli stát nebo kdokoli jiný měl mít právo zpochybňovat to morálně. Pokud jde o otázku zákona, myslím, že to je prostě špatně,“ řekl Biden v nedělním rozhovoru pro NowThis News, což je progresivní platforma zaměřená na sociální média.

Biden se k této záležitosti vyjádřil během otázek od transgenderového influencera ze sociálních sítí Dylana Mulvaneyho, 25letého biologického muže ze San Diega v Kalifornii, který se v úvodu pochlubil tím, že je již 221 dní ženou.

Mulvaney se prezidenta zeptal(a), zda by státy měly mít možnost zakázat tzv. „zdravotní péči stvrzující genderovou identitu“, což zahrnuje nevratné operace změny pohlaví a léky blokující pubertu.

„Někdy se vám snaží zablokovat přístup k určitým lékům, možnost přístupu k určitým procedurám,“ řekl Biden. „Podle mého názoru by žádný stát neměl mít možnost to udělat.“

„Je opravdu důležité, abychom i nadále mluvili o základních právech všech lidských bytostí, a myšlenka, nápad, který se dal do pohybu, víte, v některých státech – nebudu se pouštět do politiky, ale v některých státech je to prostě – je to pobuřující a myslím, že je to nemorální,“ dodal.

Biden také řekl, že „velmi, velmi silně“ vnímá, že transgenderové osoby by měly mít „všechna samostatná práva“, včetně používání „identitních toalet na veřejnosti“.

Upozornění na blokátor puberty

V červenci Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přidal do označení hormonálních GnRH přípravků – mnohými označovaných také jako blokátory puberty – varování, že tyto léky mohou u dětí vyvolat řadu příznaků, mezi něž patří bolesti hlavy, nahromadění tlaku kolem mozku a ztráta zraku.

Navzdory tomu Bidenova administrativa pokračuje v prosazování toho, co označuje jako „zdravotní péče stvrzující genderovou identitu“ (tzv. gender-affirming health care), která umožňuje lidem, včetně dětí, snadný přístup k přípravkům změny pohlaví.

Biden sice výslovně neupozornil, zda se jeho názor vztahuje i na nezletilé Američany, ačkoli hovořil z pohledu států, které postupně přijímají opatření, jež mají zabránit nezletilým v podstupování operace ke změně pohlaví nebo hormonální léčby, dokud nedosáhnou plnoletosti.

NTD News, sesterské médium deníku The Epoch Times, se obrátilo na Bílý dům, zda se Bidenova administrativa k této záležitosti vyjádří.

Několik států po celé zemi přijalo právní omezení nebo zvažuje přijetí zákonů, které by zakázaly předčasný přístup k procedurám na změnu pohlaví – včetně blokátorů puberty, hormonální terapie a nevratných a riskantních operací na změnu pohlaví – u dětí, které zažívají genderovou dysforii.

Podle Americké psychiatrické asociace je genderová dysforie stavem úzkosti, který vzniká u jedince, jenž se identifikuje s opačným biologickým pohlavím.

Jak již dříve informoval deník The Epoch Times, dvě samostatné studie zjistily, že 88 % chlapců a dívek (ve věku od 2 do 12 let), kteří měli genderovou dysforii a kteří nepodstoupili změnu pohlaví, v pubertě a rané dospělosti uvedlo, že je to již netrápí, a že své biologické pohlaví přijali.

Překlad původní zprávy NTD News: J. S.