Položili jsme kandidátům na prezidenta České republiky tři otázky, které se týkají rodiny, tradiční kultury a provolání vepsaného na standartu prezidenta. Jako první odpověděl senátor Pavel Fischer. Níže nabízíme přepis otázek a jeho odpovědí.

Souhlasíte se rčením, že „rodina je základ státu“? Myslíte si, že by se rodina měla vrátit do středu pozornosti společnosti? A pokud je rodina základ státu, co je podle Vás základem pevné, fungující rodiny?

V  rodině se děti učí solidaritě, spolupráci a tam také dělají první krůčky k odpovědnému občanství. A sebevědomý občan je nejlepším garantem odpovědného státu. Fungující rodina se neobjeví sama od sebe. K odpovědnému partnerství a rodičovství vede dlouhá cesta výchovy a sebevýchovy. Stát by měl respektovat nezastupitelnou roli rodičů ve výchově a pomáhat jim, aby tuto roli dokázali naplnit.

Jaký význam pro Vás má provolání „Pravda vítězí“ umístěné na standartě českého prezidenta? Jaké je k tomu Vaše osobní pochopení, jak chápete toto provolání, co pro Vás znamená? A co podle Vás znamená pro post prezidenta?

Ta slova odkazují na duchovní dějiny naší země. Prezident ale na pravdu nemá nárok. Jeho úkolem je pravdě sloužit. A podle toho se musí chovat.

Jsou naše tradice, tradiční kultura a tradiční hodnoty návodem, jak to dělat dobře, – nebo jsou podle Vás přežitkem, který už je překonán?

Tradice jsou pro mě jako kořeny pro stromy. Nemusím o nich vědět, nemusím je vidět, ale bez nich by společnost neměla stabilitu a ukotvení. Úlohou prezidenta je o těchto hodnotách vědět, kultivovat je a ctít je.

Děkujeme za rozhovor

Nová přímá volba prezidenta ČR se bude konat v lednu 2023, během níž občané svými hlasy rozhodnou, kdo se stane prezidentem republiky na dalších 5 let. Termín prezidentských voleb vyhlašuje předseda Senátu České republiky a to nejpozději 90 dnů před jejich začátkem.

Ke kandidatuře je třeba získat minimálně 50 tisíc ověřených podpisů občanů nebo podporu 10 senátorů či 20 poslanců.

Lhůta pro oficiální podání kandidátních listin u Ministerstva vnitra skončila 8. listopadu 2022. Potvrzeno je celkem 14 kandidátů. Ke konečné oficiální registraci nebo k odmítnutí kandidátních listin dojde 25. listopadu 2022.