Americké regulační orgány s odvoláním na obavy o národní bezpečnost zakázaly elektronická zařízení několika velkých čínských technologických společností.

Federální komise pro komunikace (FCC) přijala 25. listopadu nová pravidla, která zakazují dovoz nebo prodej čínských komunikačních zařízení, jež jsou považována za nepřijatelné riziko pro národní bezpečnost.

Nová pravidla zakážou dovoz nebo prodej zařízení čínských telekomunikačních firem Huawei a ZTE do Spojených států. Nařízení rovněž zakáže telekomunikační zařízení a zařízení pro video monitorování vyráběná společnostmi Hytera, Hikvision a Dahua, jakož i dceřinými společnostmi nebo přidruženými společnostmi těchto firem.

FCC jednomyslným hlasováním dospěla k závěru, že tyto výrobky představují „nepřijatelné riziko pro [národní] bezpečnost Spojených států nebo bezpečnost a ochranu osob ve Spojených státech“, uvádí se v prohlášení.

„FCC je odhodlána chránit naši národní bezpečnost tím, že zajistí, aby nedůvěryhodná komunikační zařízení nebyla povolena k používání na našem území, a v tomto úsilí pokračujeme,“ uvedla předsedkyně Jessica Rosenworcelová.

„Tato nová pravidla jsou důležitou součástí našich pokračujících opatření na ochranu amerického lidu před hrozbami pro národní bezpečnost, které se týkají telekomunikací.“

Výrobky těchto společností nebude povoleno dovážet, uvádět na trh ani prodávat, dokud FCC nerozhodne jinak – což by mohla, v případě, že společnosti přijmou preventivní opatření.

Kongres odhlasoval zákaz nákupu produktů od pěti uvedených společností pro všechny federální úřady již v roce 2018. Nová pravidla FCC rozšíří opatření a upraví seznam zakázaných výrobků tak, že je soukromé subjekty nebudou moci do Spojených států dovážet vůbec.

„FCC dnes podniká bezprecedentní krok k ochraně našich komunikačních sítí a posílení americké národní bezpečnosti,“ uvedl komisař FCC Brendan Carr.

„Naše jednomyslné rozhodnutí představuje první případ v historii FCC, kdy jsme hlasovali o zákazu povolování komunikačních a elektronických zařízení na základě zvažování národní bezpečnosti. Toto opatření jsme přijali s širokou podporou obou stran a vedení Kongresu.“

Páteční nařízení implementovalo požadavky tzv. Secure Equipment Act (Zákon o bezpečném zařízení) z roku 2021, který loni v listopadu podepsal prezident Joe Biden, uvedla FCC.

Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Spojené království a Spojené státy prohlásily, že používání telekomunikačních zařízení Huawei, zejména pro sítě 5G, představuje významné bezpečnostní riziko pro infrastrukturu. Američtí představitelé a odborníci rovněž bijí na poplach, že vazby společnosti na Komunistickou stranu Číny znamenají, že její produkty mohou být využívány ke špehování Američanů nebo k narušování volného toku dat po celém světě.

„Jedná se o vyvrcholení úsilí obou stran, které trvalo několik prezidentských administrativ a administrativ FCC, a pomůže zvýšit bezpečnost Američanů tím, že zabrání nepřátelským vládám, aby využívaly vývoz svých technologií k prosazení se v našich sítích,“ uvedl komisař FCC Nathan Simington.

„Nicméně i když toto vítězství oslavujeme, nesmíme zapomínat, že naše práce na zabezpečení naší země před nezabezpečenými a nedůvěryhodnými zařízeními teprve začíná. Kromě zákazu zařízení od nedůvěryhodných společností kontrolovaných státem, jak jsme učinili v tomto případě, se musíme šířením nezabezpečených zařízení zabývat obecněji.“

Deník Epoch Times se obrátil na čínské firmy s žádostí o komentář.

Překlad původního článku: MiC.