Richard Abelson

Tři ze čtyř vedoucích výzkumného ústavu na proslulé univerzitě v Cambridgi mají vazby na technologickou společnost Huawei, která je spřízněna s Komunistickou stranou Číny (KS Číny), uvádí list London Times. Huawei také sponzoruje politické strany v Německu, CDU, SPD a FDP.

Telekomunikační společnost Huawei je kritizována za úzké vazby na čínskou komunistickou stranu. Zakladatel firmy Huawei Žen Čeng-fej je bývalým důstojníkem čínské Lidové osvobozenecké armády a mnoho zaměstnanců společnosti Huawei má rovněž vazby na čínskou armádu.

Jak London Times odhalují, tři ze čtyř ředitelů Cambridgeského centra pro čínský management (Cambridge Centre for Chinese Management, CCCM) mají vazby na firmu Huawei. Hlavním představitelem CCCM je bývalý viceprezident společnosti Huawei, který je rovněž placen ústřední vládou v Pekingu, jak uvádí London Times. Podle zpráv je 20 univerzit ve Velké Británii financováno částkou 40 milionů liber (téměř 50 milionů eur).

Velká Británie, Švédsko a USA zakázaly společnosti Huawei podílet se na rozšiřování jejich sítě 5G kvůli obavám o bezpečnost. Ke stejnému kroku se přiklání také Francie. Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) však chce navzdory tlaku své vlastní strany umožnit firmě Huawei „za přísných podmínek“ přístup ke kritické německé IT infrastruktuře prostřednictvím „zákona o bezpečnosti IT“.

Společnost Huawei sponzorovala v roce 2019 stranické sjezdy CDU, SPD a FDP.

Kongresy CDU sponzoruje Huawei s informačními stánky přinejmenším od roku 2016, včetně stranického kongresu CDU v Lipsku 2019, sjezdu strany CSU v roce 2019 v mnichovské Olympiahalle a „Dne Německa“ organizace Junge Union 2019 v Saarbrückenu, kde podle deníku Bild bylo možné „si nechat vyšít iniciály na barevných ponožkách Huawei“.

Shodou okolností byl na stranické konferenci CDU v Lipsku v roce 2019 zamítnut návrh zahraničněpolitického experta CDU Norberta Röttgena na vyloučení firmy Huawei z německých IT sítí.

Zemskou stranickou konferenci CDU v Bádensku-Württembersku v roce 2021 naposledy rovněž sponzorovala společnost Huawei, což dokonce i deník Welt označil za „fatální“ znamení. CDU přesnou částku, kterou je Huawei sponzoruje, nezveřejňuje, na rozdíl od SPD, která „obdržela od firmy Huawei zhruba 20 000 eur v rámci sponzoringu sjezdu strany“, jak uvádí deník Welt.

Společnost Huawei sponzorovala večírek na konferenci SPD v Berlíně v roce 2019 a podle „Recherchenetzwerk Deutschland“ mohla rozdávat „překvapení“ na informačním stánku. „Na stánku byly pro delegáty kromě náplastí (,vždy dobře spojeno‘), glukózy a dalších užitečných pomůcek v nouzi připraveny také adventní kalendáře,“ stálo ve zprávě.

Huawei za stánek zaplatila 20 100 eur, čímž se stala po firmě Volkswagen největším sponzorem SPD v roce 2019.

Předseda strany FDP Christian Lindner dokonce zahájil stranický kongres v roce 2019 projevem v čínštině: „Společnost a ekonomika se mění. Musíme držet krok. A za současného stavu se naše děti v budoucnu budou muset naučit nejen anglicky, ale i čínsky.“

Jak uvádí deník Bild, Huawei se také objevila jako jeden ze sponzorů stranického kongresu FDP v roce 2019, jak bylo patrné ze seznamu sponzorů. Výše financování nebyla známa.

Německá centrála společnosti Huawei je v Düsseldorfu a nachází se nedaleko kanceláře Armina Lascheta, který je kandidátem CDU na spolkového kancléře. V roce 2019 působila společnost Huawei jako sponzor Festivalu táborového ohně, „ověřovatelů faktů“ ze společnosti „Correctiv“, kterým bylo umožněno uspořádat setkání na trávníku před zemským sněmem Severního Porýní-Vestfálska (NRW).

Laschet se v roce 2018 setkal s čínským velvyslancem Š´ Ming-tem a viděl „velký potenciál pro prohloubení spolupráce v zájmu obou stran“, například v oblasti digitalizace, elektrické mobility a ochrany životního prostředí a klimatu, uvedl Laschet. Podle Lascheta NRW udržuje s komunistickým režimem „20 městských partnerství, 200 univerzitních partnerství a 40 partnerství škol“. „Jsme na to velmi hrdí.“

Článek se poprvé se objevil na Freie Welt.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.