Toto je siedmy diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a porozprávajte ho aj svojimi deťom!

Prechádzka v záhrade

Jedného dňa sa Frank prechádzal so svojou mamou, keď tu zrazu prišli k peknej záhrade. Frank do nej nakukol a videl, že má čisté štrkové chodníky a záhony s krásnymi kvitnúcimi kvetmi.

Zavolal na mamu a povedal: „Mami, poď sa pozrieť na túto krásnu záhradu. Prial by som si otvoriť bránu a vojsť dnu.“

Záhradník, ktorý bol nablízku, počul, čo Frank povedal a láskavo ho s matkou pozval do záhrady.

Frankova matka sa záhradníkovi poďakovala. Obrátila sa k synovi a povedala: „Frank, ak ťa vezmem na prechádzku do tejto záhrady, nesmieš sa ničoho dotýkať.“

Frank sa prechádzal po úhľadných štrkových cestičkách a všetko si prezeral, ale ničoho, čo videl, sa nedotkol.

Nešliapal po krajoch chodníka a dával si pozor, aby sa jeho oblečenie nedotýkalo kvetov, nech ich nepoláme.

Záhradník mal z Franka veľkú radosť, pretože si skutočne dával veľký pozor, aby neurobil žiadnu škodu. Ukázal mu rôzne semená a prezradil mu názvy mnohých kvetov a rastlín.

Kým Frank obdivoval krásu jedného kvetu, prišiel k bráne chlapec, a keď zistil, že je zamknutá, silno ňou zatriasol. Brána sa však neotvorila. Potom zvolal: „Pustite ma dnu, pustite ma dnu; nechcete ma pustiť do tejto záhrady?“

Ilustrácia „A Walk in the Garden“ z „McGuffey’s Third Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

„Nie, určite“ povedal záhradník, „uisťujem ťa, že ťa do nej nepustím, pretože keď som ťa pustil včera, siahal si na moje kvety a odtrhol si zopár vzácnych plodov. Nechcem do svojej záhrady púšťať chlapca, ktorý sa dotýka rastlín.“

Chlapec sa zahanbil, a keď zistil, že ho záhradník nepustí dnu, pomaly odišiel.

Frank videl a cítil, o koľko šťastnejší môže byť chlapec, ktorý nezasahuje do toho, čo mu nepatrí.

Spolu s matkou potom pokračovali v prechádzke po záhrade a veľmi sa im tento deň páčil. Predtým, ako odišli, im dal záhradník niekoľko pekných kvetov.

Tento príbeh je prebratý z McGuffey-ho druhej výberovej čítanky, revidovaného vydania, vydaného v roku 1879.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.