VATIKÁN – Bývalý papež Benedikt XVI. německé národnosti, rodným jménem Joseph Alois Ratzinger, zemřel v sobotu ve věku 95 let v odlehlém klášteře ve Vatikánu, kde žil od svého odstoupení, uvedl mluvčí Svatého stolce. Vatikánský web zesnulého papež označil jako někoho, kdo „spojil rozum s vírou, naději s milosrdnou láskou“.

„Byl to velký papež – jak pro svou lásku k církvi, tak vůči lidem,“ prohlásil o svém předchůdci papež František, který začátkem tohoto týdne požádal veřejnost, aby se za něj kvůli jeho těžké nemoci modlili.

Jeho tělo bude dle Vatikánu od pondělí ležet ve svatopetrské bazilice. Vatikán má pečlivě propracované rituály pro zesnulé vládnoucí papeže, ale žádné veřejně známé pro ty bývalé.

Emeritní papež Benedikt XVI. v roce 2013 jako první pontifik* po 600 letech sám odstoupil. „Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu,“ prohlásil papež Benedikt ke svému odstoupení. Titul „emeritní“ používal tento bývalý Svatý otec od svého odstupu z funkce.

Benedikt XVI. byl jako kardinál Joseph Ratzinger téměř 25 let mocným šéfem vatikánského doktrinálního úřadu, tehdy známého jako Kongregace pro nauku víry. Papežem byl zvolen v roce 2005 jako nástupce veřejně oblíbeného papeže Jana Pavla II, který vládl 27 let.

Kardinálové si ho vybrali ze svého středu, když hledali kontinuitu a to, co jeden z nich nazval „spolehlivou zárukou“.

Benedikt sám přiznal, že byl slabým administrátorem, a řekl, že během svého osmiletého pontifikátu, který byl poznamenán chybnými kroky a skandálem s únikem informací, projevil „nedostatek rozhodnosti při řízení a rozhodování“. Benedikt XVI. se však pustil do obnovy vatikánských ekonomických institucí a jejich hospodaření. Činil tak navzdory osobnímu utrpení, které mu přinesl právě únik interních vatikánských dokumentů.

Benedikt XVI. neváhal připomínat posvátnost života či krásu přirozeného manželství mezi mužem a ženou. Jedna z otázek, které mu nejvíce ležela na srdci, byla rodina.

Ustavil personální ordinariát pro anglikány, kteří vstoupili do plného společenství s katolickou církví.

Zval také vzdálené i blízké k dialogu v rámci „Nádvoří národů“. Po počátečním nedorozumění, které vyvolala přednáška v Řeznu, se posílily vztahy s islámem – mimo jiné díky otevřenému listu až 216 muslimských intelektuálů. Symbolem znovu navázaného dialogu byla jeho návštěva v Modré mešitě, kde se po boku istanbulského immáma pohroužil do meditace.

Papež Benedikt se také opakovaně setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a zahájil novou fázi vztahů s moskevským pravoslavným patriarchátem. 

Benedikt XVI. patřil mezi první, kdo začal více řešit skandály, které otřásaly církví, jako je sexuální zneužívání nezletilých některými duchovními. Vydal také nové směrnice, které zaručují „nulovou toleranci“ vůči mužům, kteří se tímto deliktem „poskvrnili“. Nastartoval proces disciplinace nebo zbavování kněžské hodnosti predátorů.

Na začátku roku 2022 přitom Arcidiecéze mnichovsko-freisinská zveřejnila právní posudek, podle kterého sám Joseph Ratzinger pochybil v případech sexuálního zneužívání v letech 1977 až 1982, kdy zastával post arcibiskupa.

Po jeho rezignaci konzervativci v církvi vzhlíželi k bývalému papeži jako ke svému praporečníkovi a někteří ultra-tradicionalisté dokonce odmítali uznat Františka za legitimního pontifika. Kritizovali Františka za jeho vstřícnější přístup k členům komunity LGBTQ+ a ke katolíkům, kteří se rozvedli a znovu uzavřeli sňatek mimo církev, a tvrdili, že obojí podkopává tradiční hodnoty.

*Pontifikát vyjadřuje úřad papeže a zároveň označuje i délku období, kdy vykonává svůj úřad, je nejvyšším pontifikem katolické církve. Toto období má proměnlivou délku, která se u každého jednotlivého Svatého otce liší.