Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nezařadilo závažné nežádoucí příhody, jako je zánět srdce, do dotazníků po očkování, přestože vědělo, že tyto problémy mohou souviset s vakcínami zamýšlenými proti covidu-19, vyplývá z nově získaných dokumentů.

Ještě před zavedením průzkumů v prosinci 2020, po schválení prvních vakcín, CDC vědělo, že myokarditida – forma zánětu srdce, u níž se později potvrdilo, že očkování vakcínami Pfizer a Moderna zvyšuje riziko jejího vyvolání – a další závažné nežádoucí příhody jsou v souvislosti s vakcínami „předmětem zvláštního zájmu“, jak vyplývá z nově zveřejněné verze protokolu pro systém průzkumů.

Na konci protokolu (pdf) systému průzkumů V-safe z 19. listopadu 2020 jsou uvedeny v „Příloze 2“ zánět myokardu, mrtvice, úmrtí a tucet „předem specifikovaných zdravotních stavů“. Protokol získala nezisková organizace Informed Consent Action Network (ICAN).

V-safe je systém dotazníků, který byl zaveden během pandemie covidu-19 za účelem monitorování bezpečnosti vakcín. Byl vyvinut a je spravován CDC.

Několik starších verzí protokolu uvádí stejných 15 závažných nežádoucích stavů. V aktuálních průzkumech ale žádný z těchto stavů zahrnut není.

Respondenti mohli v dotazníku zaškrtnout políčka, pokud se u nich vyskytly určité nežádoucí příznaky, ale mezi standardními možnostmi bylo uvedeno pouze 10 méně závažných problémů, jako je např. horečka a nevolnost.

„Je hluboce znepokojující, že CDC zkonstruuje V-safe způsobem, který neumožňuje snadno vyhodnotit míru škodlivosti nežádoucích účinků, které CDC již identifikovalo jako potenciálně způsobené těmito produkty,“ uvedl Aaron Siri, právník zastupující ICAN, pro The Epoch Times.

„To vede k otázce, čeho se CDC skutečně snažilo dosáhnout prostřednictvím V-safe? Snažilo se posoudit skutečnou bezpečnost těchto výrobků? Nebo se snažilo navrhnout systém, který by s větší pravděpodobností potvrdil jeho předchozí veřejná prohlášení o bezpečnosti těchto výrobků?“

CDC na žádost o komentář k tomuto článku nereagovalo.

Údaje o V-Safe konečně zveřejněny

CDC zavedlo systém V-safe v prosinci 2020. Američané měli pomocí dotazníků, které jsou dostupné pouze prostřednictvím chytrých telefonů, nahlásit, jak se po očkování cítí.

„Prostřednictvím V-safe můžete CDC rychle sdělit, zda máte po očkování vakcínou proti covidu-19 nějaké vedlejší účinky,“ stálo na jednom z plakátů propagujících tento nástroj.

Uživatelé byli dotazováni, jak se cítí, zda měli horečku, jakou měli teplotu či běžné symptomy. Dále byli dotazováni, zda byli neschopni pracovat nebo vykonávat každodenní činnosti a zda potřebují lékařskou péči.

Do 31. července 2022 se do systému přihlásilo přibližně 10 milionů lidí.

CDC popsala výsledky V-safe v několika studiích, ale odmítla zveřejnit prvotní údaje, dokud proti ní ICAN nezahájila soudní spor. Z údajů, které ICANu v roce 2022 CDC muselo poskytnout, vyplynulo, že více než 3,2 milionu lidí po očkování vyhledalo lékařskou pomoc nebo zameškalo školu, práci či jiné běžné aktivity.

CDC uvedlo, že veřejnosti poskytne webové stránky, kde se bude moci seznámit s údaji o V-safe. Agentura stanovila lhůtu do 30. září 2022. Takováto webová stránka stále není zřízena.

Skrytí záznamů z doplňkového textového pole

Uživatelé systému V-safe mohli hlásit závažné nežádoucí symptomy, ale pouze pokud je ručně zapsali do volného pole „jiné příznaky nebo zdravotní potíže, které chcete nahlásit“, které se nacházelo pod standardními předdefinovanými méně závažnými příznaky nebo stavy.

CDC se bránilo zveřejnění záznamů z tohoto pole a trvalo na tom, že by bylo příliš náročné projít 6,8 milionu záznamů, které obsahují osobní identifikační údaje, uvádí se ve zprávě o stavu, která byla předložena soudu v listopadu 2022.

Agentura následně odmítla vyhovět žádosti ICAN o poskytnutí náhodného vzorku několika stovek záznamů odvolávajíce se na ochranu osobních údajů.

Záznamy jsou ale důležité, protože by ukázaly, kolik respondentů uvedlo, že se u nich vyskytly předem specifikované nežádoucí příhody (v příloze 2), jako je zánět srdce.

CDC místo toho podle soudního podání nabídlo, že všechny záznamy přezkoumá a převede je na lékařské kódy.

„Bylo zřejmě ochotno to udělat, protože i když by to bylo časově náročnější a složitější než prosté přezkoumání osobních údajů, tento přístup by CDC umožnil skrýt před veřejností většinu toho, co je ve skutečnosti napsáno v polích s volným textem,“ uvedla ICAN v dokumentu.

ICAN uvedla, že CDC, které doporučilo očkování prakticky všem Američanům, „má podle všeho prostě obavy z transparentnosti vůči veřejnosti, protože to, co tyto údaje mohou odhalit, může být v rozporu s doporučeními, která prosadilo…“ a že zveřejnění záznamů „může potenciálně odhalit údaje, které jsou v rozporu s tvrzením CDC, že u tohoto přípravku byl nízký výskyt různých závažných problémů, jako je tinnitus, myokarditida a neuropatie“.

Žalobci podali návrh na vydání rozsudku ve věci záznamů z volných textových polí, proti čemuž se CDC ohradilo. Federální soudce Robert Pitman, jmenovaný Obamou, který případu předsedá, agentuře umožnil, aby předložila všechny záznamy, které nepovažuje za vyňaté z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, než vydá rozsudek nebo spor zamítne. Další zpráva o stavu věci má být předložena do 3. února.

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.