Autor: Jerzy Kwaśniewski

Institut Ordo Iuris se v poslední době stalo terčem útoků velkých mezinárodních lobbistických organizací a členů Evropského parlamentu.

Minulý měsíc Evropská komise obdržela dopis, v němž zástupci velkých světových lobbistů žádali eurokomisaře o naléhavou schůzku, na které by se hovořilo o činnosti našeho institutu. Důvodem tohoto mimořádného apelu bylo to, že Institut Ordo Iuris byl připuštěn k účasti na práci výboru pro sledování čerpání fondů EU v Polsku. Ordo Iuris byl do výboru zvolen hlasy polských společenských organizací, zvítězil v transparentním řízení vedle 11 nevládních organizací, ale nejvíce emocí vzbudila naše přítomnost.

Stížnost adresovaná komisaři EU pro pracovní místa a sociální práva a komisaři pro soudržnost vyzývá k urychlenému vyloučení Ordo Iuris z této skupiny. Dopis podepsalo 8 nevládních organizací, které podporují potraty a uskutečňování požadavků LGBT hnutí: globální potratový gigant Planned Parenthood (European Network), ILGA-Europe (Mezinárodní asociace lesbiček a gayů sdružující přes 600 organizací z 90 zemí světa), Human Rights Watch, European Civic Forum, Center for Reproductive Rights, Women’s Link Worldwide a jejich polské pobočky, jako je Kampaň proti homofobii a Federace pro ženy a plánování rodiny (FEDERA).

Autoři požádali komisaře o tajné setkání za účelem „projednání možných opatření, která zajistí, že organizace působící přímo proti hodnotám EU a Listině základních práv neovlivní metodiku a kritéria výběru projektů financovaných EU“.

Vyčítají nám, že se stavíme proti politickým požadavkům LGBT aktivistů, zpochybňujeme „právo na potrat“, bojujeme proti Istanbulské úmluvě. V rozporu s fakty nás obviňují z útoku na práva žen. Stěžují si Komisi, že Ordo Iuris bojuje proti antidiskriminačním zákonům a zákonům, které stanoví postihy za „nenávistné projevy“.

V minulosti již proběhly pokusy odstranit nás z Hospodářské a sociální rady OSN, Evropského hospodářského a sociálního výboru, rejstříku transparentnosti Evropského parlamentu a dvakrát nám byl ukončen pronájem kanceláře v Bruselu. Tentokrát ale naše aktivita rozzuřila ty největší, protože přítomnost Institutu Ordo Iuris ve výborech sledujících čerpání unijních miliard může reálně zasáhnout jejich peněženky.

Na Ordo Iuris samozřejmě nepůjde ani euro z fondů EU, protože my jsme financováni pouze z dobrovolných příspěvků dárců. Ve výboru se ale budeme starat o transparentnost a racionální vynakládání prostředků.

Minulý měsíc jsme slavili vítězství v dlouhodobém boji proti Nadaci Štěpána Báthoryho založené Georgem Sorosem, která je zodpovědná za distribuci tzv. norských fondů v Polsku a v procesu s Ordo Iuris ji zastupovala největší advokátní kancelář na světě. Tam jsme také bojovali za transparentnost vynakládání velkých zahraničních veřejných prostředků a prokázali jsme, že byly rozdělovány podle ideologického klíče.

Minulý týden jsme obdrželi informaci o seznamu europoslanců z frakce Renew Europe, kteří se stále snaží zablokovat naši činnost v Evropském parlamentu. Podobný dopis byl zaslán předsedkyni EP již loni. Podepsalo ho 8 europoslanců, kteří apelovali na orgány Evropského parlamentu, aby odebraly akreditaci všem společenským organizacím, které hájí život a rodinu.

V reakci na to jsme připravili dopis Evropské komisi, ve kterém jsme komplexně reagovali na každé v něm uvedené obvinění. Na naši obranu se postavilo 24 europoslanců z Polska, Španělska, Maďarska, Německa, Estonska a Itálie, přičemž zdůraznili, že zablokování všech obránců života a rodiny by bylo bezprecedentním útokem na svobodu slova v Evropské unii.

Odmítli jsme nařčení z diskriminace nebo napadání „LGBTI komunity“ a zdůraznili jsme, že kritiku politických postulátů jakékoli sociální skupiny nelze označit za útok.

Prokázali jsme nedostatek právních důvodů pro uznání politických postulátů podporovatelů potratů a genderových ideologů jako „lidských práv“. Připomněli jsme mnohokrát opakovaný postoj Soudního dvora Evropské unie, že členské státy mají autonomii v rozhodování o případné institucionalizaci tzv. stejnopohlavních manželství. Odkázali jsme na ustanovení Úmluvy o právech dítěte, která v čl. 6 uvádí, že každé dítě má nezcizitelné právo na život, a v samotné preambuli připomíná, že „dítě z důvodu své tělesné a duševní nezralosti vyžaduje zvláštní péči a pozornost, včetně přiměřené právní ochrany, před narozením i po narození.

Na náš dopis jsme nedostali odpověď. Orgány Evropského parlamentu však odpověděly na dopis poslanců Evropského parlamentu za Renew Europe, v němž žádají o uvedení konkrétních obvinění proti konzervativcům působícím v parlamentu. Naši žalobci proto v lednu odeslali další dopis, kde uvedli konkrétní organizace, které podle nich vyžadují urgentní kontrolu. Byli jsme mezi nimi také, v dobrém společnosti známých ochránců života, rodiny a svobody z European Centre for Law and Justice, Alliance Defending Freedom International, Fondation Jérôme Lejeune a World Youth Alliance.

Umístění Institutu Ordo Iuris v tak úctyhodné skupině je důkazem toho, že děláme dobrou práci.

Není pochyb o tom, že vyřazení Ordo Iuris z práce orgánů EU by bylo významným krokem k radikálnímu zpřísnění kurzu směrem ke státům věrným obraně života a rodiny. Dokud budeme vzdorovat radikálním ideologům v mezinárodních institucích, nelze nám jejich požadavky vnutit.

Boj za obranu lidské důstojnosti, života, rodiny a svobody pokračuje. Vyzýváme všechny, aby se k němu připojili.