Evropská komise chce číst naše zprávy
Evropská komise chce číst naše zprávy

Pod záminkou slušného boje proti vykořisťování nezletilých chce Evropská komise odstranit šifrování internetových komunikátorů metodou end-to-end.

Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě
Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě

Na konci května Evropský soud pro lidská práva (ESLP) nařídil Rumunsku institucionalizovat svazky osob stejného pohlaví. Soud rozhodl, že neexistence právní možnosti formalizovat takové vztahy je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP).

OSN a WHO připravují maraton radikálních projektů s cílem změnit životy lidí po celém světě
OSN a WHO připravují maraton radikálních projektů s cílem změnit životy lidí po celém světě

Ordo Iuris sděluje: „Začíná skutečný maraton radikálních projektů v OSN a WHO. Každý z nich si klade za cíl změnit životy obyčejných lidí po celém světě, proti jejich vůli, aniž by se jich ptali na souhlas, nad hlavami jimi zvolených státních orgánů.“

OSN chce odmítnout definici pohlaví v Římském statutu. Bude „zločinem“ tvrdit, že existují pouze dvě pohlaví?
OSN chce odmítnout definici pohlaví v Římském statutu. Bude „zločinem“ tvrdit, že existují pouze dvě pohlaví?

Výsledkem odmítnutí definice pohlaví jako muže a ženy bude pohled na pohlaví („gender”) jako na sociální konstrukt, v němž lze obsáhnout vše. Přijetí ideologizovaného, nedefinovaného konceptu pohlaví jako nástroje sociokulturní změny poškozuje myšlenku skutečné ochrany obětí zločinů proti lidskosti a ohrožuje systém ochrany lidských práv...

Ordo Iuris: Převezme WHO kontrolu nad globální ochranou zdraví a života?
Ordo Iuris: Převezme WHO kontrolu nad globální ochranou zdraví a života?

Skončilo zasedání Mezivládního vyjednávacího orgánu pro nástroj WHO pro prevenci, připravenost a reakci na pandemii. WHO pro sebe požaduje kompetenci vyhlásit pandemii, určovat „vědeckou pravdu“ a bojovat proti „dezinformacím“...

Ordo Iuris: Útok ESLP na manželství
Ordo Iuris: Útok ESLP na manželství

17. ledna Evropský soud pro lidská práva provedl převrat ve výkladu lidských práv a rozhodl, že státy Rady Evropy mají povinnost „právně uznávat a chránit svazky osob stejného pohlaví“. Aby bylo obtížnější kritizovat zjevně chybný rozsudek, soudci štrasburského soudu tyto revoluční teze zahrnuli do svého rozsudku proti Rusku.

Organizace, které podporují potraty a LGBT hnutí, „zaútočily“ na Institut Ordo Iuris
Organizace, které podporují potraty a LGBT hnutí, „zaútočily“ na Institut Ordo Iuris

Dopis podepsalo 8 nevládních organizací, které podporují potraty a uskutečňování požadavků LGBT hnutí: globální potratový gigant Planned Parenthood (European Network), ILGA-Europe (Mezinárodní asociace lesbiček a gayů sdružující přes 600 organizací z 90 zemí světa), Human Rights Watch, European Civic Forum, Center for Reproductive Rights, Women’s Link Worldwide a jejich polské pobočky, jako je Kampaň proti homofobii a Federace pro ženy a plánování rodiny (FEDERA)...

OSN zrychluje prosazování své vůle světu
OSN zrychluje prosazování své vůle světu

Pochod levicových radikálů „institucemi“ se zrychluje. Již víme, že v roce 2023 se chce OSN zabývat celosvětovým zavedením sexuální výchovy a „Transformativní genderové výchovy“, pracuje na úmluvě, která pokládá obranu manželství za „homofobii“ a...

1 2