Ordo Iuris

16. 5. 2023

Novou úmluvu o zabránění a trestání zločinů proti lidskosti, kterou v současné době připravuje Organizace spojených národů (OSN), mezinárodní společenství potřebuje, avšak ve formě, která zajistí účinnost jejího prosazování. 

V žádném aktu mezinárodního práva, zvláště v tom, který má pomoci zlepšit náš svět, by nemělo být místo pro ideologii. Proto litujeme, že Komise OSN pro mezinárodní právo jde cestou dočasných ideologických trendů přítomných v levicově liberálních politických kruzích západního světa.

Miliony lidí na celém světě jsou stále oběťmi zločinů z důvodu jejich náboženství, etnické příslušnosti, kultury nebo pohlaví. Pokud se zaměříme na poslední kritérium (pohlaví), mělo by být s rozhodností řečeno, že návrh nové úmluvy předložený Komisí OSN pro mezinárodní právo ztíží stíhání trestných činů motivovaných pohlavím obětí.

V současnosti platný Římský statut Mezinárodního trestního soudu z roku 1998 jasně uváděl v čl. 7 odst. 3, že «termín „pohlaví“ (gender) se vztahuje na dvě pohlaví: mužské a ženské v sociálním kontextu. Termín „pohlaví“ (gender) nemá žádný jiný význam, než je uvedeno výše».

Díky aplikaci tohoto ustanovení je Římský statut čitelný, jasný a přesně formulovaný, a tedy i efektivnější. Vědomé rozhodnutí používat pojem „gender“ bez jasného uvedení jeho významu s sebou nese riziko neúčinné a nesprávné aplikace návrhu právního aktu.

Ve prospěch zachování definice pohlaví obsažené v Římském statutu hovoří i argument normativní koherence mezinárodního práva, v němž jakákoliv nedůslednost podkope vznikající autoritu Mezinárodního trestního soudu, která je v současnosti obzvláště důležitá.

V tomto světle zachování současné definice pohlaví umožňuje vyhnout se zbytečným sporům ohledně konsenzu, v němž byl Římský statut vypracován a přijat.

Výsledkem odmítnutí definice pohlaví jako muže a ženy bude pohled na pohlaví („gender”) jako na sociální konstrukt, v němž lze obsáhnout vše. Přijetí ideologizovaného, nedefinovaného konceptu pohlaví jako nástroje sociokulturní změny poškozuje myšlenku skutečné ochrany obětí zločinů proti lidskosti a ohrožuje systém ochrany lidských práv.

To povede také ke zhoršení právního postavení žen, zejména těch žijící v oblastech světa, kde je jejich sociální postavení jednoznačně slabší než postavení mužů.

Přijetí nové úmluvy v nyní navrhované verzi může vést také k nespravedlivým obviněním proti lidem, kteří uznávají biologická kritéria pro rozlišování pohlaví. Umožní totiž takový výklad čl. 2 odst. 1 písm. h), který uvádí, že neuznání „nebinární pohlavní identity“ může představovat pronásledování na základě pohlaví.

Existuje také vážné riziko, že současné znění návrhu nové úmluvy OSN nebude podpořeno z toho důvodu, že jde fakticky o snahu vnutit státům mezinárodního společenství ideologickou vizi světa, kterou sdílí menšina přítomná pouze v některých zemích široce chápaného Západu.

S ohledem na výše uvedené vyzýváme orgány OSN a mezinárodní společenství k implementaci definice pohlaví obsažené v čl. 7 odst. 3 Římského statutu k návrhu Úmluvy o zabránění a trestání zločinů proti lidskosti. Transformace systému lidských práv v nástroj zavádění sociokulturních změn může znamenat nejen ohrožení, ale i zničení jeho účinnosti a následně kolaps systému lidských práv.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Trump byl zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli
Trump byl zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli

Trump byl lehce postřelen do ucha. Strážci zákona uvedli, že se Trump zřejmě stal terčem atentátu.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Můžete se vitaminem B12 předávkovat?
Můžete se vitaminem B12 předávkovat?

Je nezbytný pro zdravou funkci mozku a nervů, a protože se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje, na jeho dostatečný příjem by si měli dávat pozor zejména vegani a vegetariáni.

Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře
Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře

Navzdory cílům Xi Jinpinga modernizovat Lidovou osvobozeneckou armádu a vyzvat Spojené státy na souboj o pozici nejvyšší vojenské mocnosti na světě je čínský režim pravděpodobně jen „tygrem na papíře“.