Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) přijalo na začátku září rezoluci, která uvádí mezi lidská práva právo na „svobodné a odpovědné rozhodování ve věcech souvisejících se sexualitou, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví“. Rezoluce konstatuje, že „sexuální a reprodukční práva“ zahrnují mimo jiné přístup k antikoncepci, potratové pilulky a potraty.

Titulní „Mezinárodní spolupráce v oblasti přístupu k justici, nápravným opatřením a pomoci pro oběti sexuálního násilí“, zmíněná v této rezoluci, je ušlechtilou myšlenkou, která by neměla vzbuzovat žádné kontroverze.

Avšak Istanbulská úmluva a řada dalších aktů mezinárodního práva vytvořených v posledních letech ukázaly, že genderoví a propotratoví lobbisté právě v takových dokumentech uvádějí své radikální požadavky.

A skutečně, v rezoluci se téměř čtyřicetkrát objevil pojem „gender“, podkopávající biologickou realitu, že existují dvě pohlaví – ženské a mužské. V textu je zmíněno „genderově motivované násilí“ a vyloučení „genderových stereotypů“ a také potřeba vyčlenit adekvátní finanční prostředky OSN na propagaci „genderové rovnosti“.

Autoři dokumentu (včetně všech členských zemí Evropské unie) vyzývají národní vlády, aby přijímaly ve svých činnostech „genderovou perspektivu“, potíraly „nenávistné projevy“, které nejsou nikde definovány a v současnosti slouží především k likvidaci svobody slova a svědomí. Vyzývají také k zaručení a ochraně lidských práv a „sexuálních a reprodukčních práv“. V jazyce Organizace spojených národů a institucí EU to mimo jiné znamená přístup k antikoncepci, potratovým prostředkům a potratům.

„Lidská práva zahrnují právo na kontrolu a svobodné a odpovědné rozhodování o věcech souvisejících s jejich sexualitou, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví“ – čteme v rezoluci.

Ordo Iuris apelovala na prezidenta Polska a polskou delegaci u OSN k důrazné a jednoznačné námitce proti schválení rezoluce. Odpověděl nám pouze polský zástupce u OSN, prof. Krzysztof Szczerski, který na Twitteru tvrdil, že Polsko nehlasovalo pro rezoluci. Je to pravda, pouze, že se o rezoluci vůbec nehlasovalo a byla přijata jednohlasně. Hlasovalo se pouze o pozměňovacích návrzích zemí, které se pokusily odstranit nejhorší části dokumentu. Bohužel, tohoto hlasování se Polsko nezúčastnilo a pozměňovací návrhy byly zamítnuty.

A co víc, jménem celé Evropské unie vyjádřil spokojenost s rezolucí zástupce České republiky, která v současnosti předsedá v EU.

Přestože rezoluce OSN není právně závazný dokument, je součástí tvorby tak zvaného zvykového práva. Zvykové právo není závazné pouze pro ty země, které pravidelně protestují proti pokusům o jeho zavedení.

V následku máme do činění s velmi nebezpečným precedentem. Jazyk rezoluce valného shromáždění OSN ovlivňuje totiž způsob aplikace mezinárodního práva a výklad lidských práv. Nejdůležitější je však to, že lidská práva mají v právním systému vyšší postavení než národní právo. To zase znamená, že zavedení do zvykového práva teze, že potrat je lidským právem, může v následku vést k uvalení „potratu na vyžádání“ na všechny země, které proti tomu zákonu pravidelně neprotestují.

Podnikáme kroky, abychom přesvědčili polskou vládu, aby se rozhodně a jednoznačně postavila proti rezoluci. Vyzýváme k podobným krokům také v jiných členských státech Evropské unie a OSN. Může to být poslední šance, jak zabránit tomu, aby potrat byl uznán za lidské právo.

Výsledky hlasování o rezoluci valného shromáždění ukázaly, že právě mimoevropské země, především z Afriky, stojí v čele odvážného boje za život a rodinu na fóru OSN. Brzy však její hlas může být utišen.

Tomuto cíli má sloužit nová dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a státy Organizace afrických, karibských a tichomořských států. Dohoda podmiňuje materiální pomoc EU pro 79 chudších zemí od jejich podpory pro ideologické projekty extrémní levice na mezinárodním fóru.

Pokud dohoda vstoupí v platnost v navržené formě, všechny země, které jsou jí vázány, budou muset na mezinárodním fóru formálně podporovat potraty na vyžádání, vulgární sexuální výchovu dětí a mladistvých a radikální požadavky LGBT hnutí.

To znamená, že Evropská unie díky ideologicky motivovanému finančnímu vydírání získá nadpoloviční většinu hlasů na valném shromáždění OSN. Pokud k tomu dojde, budou moci radikálové zavést potraty na vyžádání téměř na celém světě.

Můžeme tomu ještě zabránit.

Připravili jsme komplexní právní analýzu smlouvy o partnerství mezi Evropskou unií a státy OAKTS, kterou zasíláme vládám zemí Evropské unie a členům Evropského parlamentu. Zveme vás, abyste se zapojili do boje proti těmto změnám.

Zdroj: Ordoiuris.pl

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.