Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý odvolal generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona, v čele úřadu skončil s okamžitou platností. Důvodem je podle ministra dlouhodobá nespokojenost s nejvyšším managementem ÚP. Mezi nejčetnější výtky patřily prodlevy při vyřizování sociálních dávek.

„Jde o vleklé a neřešené problémy, na které jsem vedení ÚP opakovaně upozorňoval a společně s kolegy z MPSV jsme navrhovali celou řadu řešení a opatření, která by přinesla systémové zlepšení situace. Ta se však nevyvíjí dobře,“ popsal Jurečka.

Úřad dočasně povede Karel Trpkoš, vrchní ředitel Sekce informačních technologií MPSV, a to do doby, než bude pozice obsazena na základě výběrového řízení.

V úřadu práce je zhruba 11 500 míst. Zaměstnanci Úřadu práce čelí velkému náporu už od covidové krize, následně narostla agenda v souvislosti s inflací a také paralelně s příchodem ukrajinských uprchlíků. Najmon začátkem února poslancům řekl, že neobsazených postů v republice bylo celkem 381 a dle něj úřad konkurzy zrychlil. 

„Rok jsme volali po tom, aby byly vybrané pobočky personálně posíleny, aby probíhající proces digitalizace byl správně komunikován, aby zaměstnanci měli dostatek informací a také aby byli zaměstnanci dostatečně motivováni. To se bohužel neděje v uspokojivé míře. Kromě interní komunikace leckde zaostává také přímá komunikace s klienty a také ta mediální, to je potřeba změnit,“ zmínil Jurečka.

ÚP provedl loni na 122 tisíc kontrol

V uplynulém roce provedli zaměstnanci Úřadu práce bezmála 122 tisíc kontrol. V návaznosti na ně pak ÚP zamítl 360 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odejmul 902 už vyplácených dávek. Účelem takových kontrol je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije.

„V rámci šetření ÚP ČR zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti. V případě, že pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku,“ uvádí Úřad práce.

K neoprávněnému pobírání dle šetření dochází především v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jedná se hlavně o příspěvky a doplatky na bydlení či příspěvky na živobytí. Úspory za loňský rok tak přesáhly 29 mil. Kč. Oproti předcházejícímu roku tak úředníci provedli o 20 procent více kontrol.

„V době pandemie bylo nutné omezit osobní styk s klienty. Proto jsme se více zaměřili na elektronickou komunikaci. Současně se i nadále zaměřujeme na intenzívnější práci s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání, a především pak s příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, včetně ověřování skutečností v místech, kde tito klienti žijí,“ shrnul v pondělní tiskové zprávě Najmon.

„Pokud má Úřad práce ČR podnět na možné neoprávněné vyplácení nepojistných sociálních dávek, ihned situaci prošetří. Jestliže se jedná o částky vyšší než 5 tis. Kč a existuje podezření na spáchání trestného činu, předává celou věc orgánům činným v trestním řízení. Prokáže-li se neoprávněné pobírání dávky,
vyčíslí ÚP ČR přeplatek a požaduje vrácení vyplacených peněz,“ vysvětluje úřad.