Na pozvání Rady Evropy proběhlo ve Štrasburku ve dnech 21. a 22. března další jednání právních expertů z řad členských států EU a států G7, aby projednali možnosti zřízení tribunálu pro stíhání zločinu agrese vůči Ukrajině. Česko zastupovali experti Ministerstva zahraničních věcí.

„Jednání na půdě Rady Evropy a hojná účast znovu potvrzují, že beztrestnost za zločin agrese nesmí být tolerována. Jde o další důležitý krok k vyjasnění pozic a analýze právních problémů, přičemž výsledkem by měl být kredibilní způsob, jak potrestat politické vedení současného Ruska za agresi proti Ukrajině,“ uvedl šéf české diplomacie Jan Lipavský.

Ve vztahu k ostatním zločinům podle mezinárodního práva (válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocida) může vykonávat jurisdikci Mezinárodní trestní soud (ICC). 

„Česko plně podporuje vyšetřování situace ze strany ICC, které probíhá především ve vztahu k válečným zločinům, a v rámci něhož již byly vydány první zatýkací rozkazy. ICC ovšem nemůže v daném případě vykonávat jurisdikci ve vztahu ke zločinu agrese,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce právní a konzulární, Martin Smolek, důvod pro zřízení zvláštního tribunálu.