Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo Ministerstvo práce a sociálních věcí kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby doložili, že skutečně ubytovávají ukrajinské uprchlíky.

Příspěvek pro solidární domácnost bude dle informací ministerstva v nezměněné podobě fungovat další tři měsíce. Vláda ve středu schválila jeho prodloužení až do 30. června.

„Na konci ledna přišly z krajských poboček na generální ředitelství ÚP ČR zprávy, že existuje podezření na zneužívání příspěvku pro solidární domácnosti. Generální ředitelství o této skutečnosti neinformovalo MPSV, ani neučinilo kroky, které by tomuto jednání zabránily. Teprve dne 21. února bylo MPSV upozorněno ze strany Zlínského kraje, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského na již zaslanou urgenci na generální ředitelství. Neprodleně jsme začali konat,“ uvedl zastupující ředitel ÚP Karel Trpkoš, který ještě tentýž den zastavil výplaty solidárních příspěvků všem žadatelům.

„Okamžitě jsme zaslané informace vyhodnotili a na nezbytný čas pozastavili výplaty, abychom měli jistotu, že příspěvek vyplácíme skutečně a prokazatelně pouze těm domácnostem, které ubytovávají Ukrajince s dočasnou ochranou,“ doplnil Trpkoš. Někteří příjemci solidárního příspěvku byli vyzváni, aby doložili osobně na Úřadu práce potřebné dokumenty prokazující skutečnost, že ubytovávají konkrétní Ukrajince s dočasnou ochranou. Pak mohou dále čerpat příspěvek každý měsíc nadále, a to až do konce června.

„Platí, že poctivých solidárních domácností je naprostá většina a patří jim za to velký dík. Mnoho z nich už od počátku uprchlické krize poskytuje přístřeší příchozím z Ukrajiny, nejčastěji maminkám a jejich dětem. Jsou klíčovým aktérem samotného adaptačního procesu uprchlíků s dočasnou ochranou,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). MPSV momentálně připravuje trestní oznámení. „Je zjevným záměrem zajistit s péčí řádného hospodáře ověření, že peníze putují do správných rukou,“ doplnil Jurečka.

MPSV momentálně chystá úpravu v rámci Lex Ukrajina V, která bude platná od 1. července. Ukrajinci s dočasnou ochranou budou nově čerpat příspěvek na ubytování od státu a českým domácnostem budou platit nájem. Právě nájemní smlouva bude nově podmínkou podpory.

Jednotná evidence ubytovatelů, kterou ministerstvo spustí na svém webu na začátku dubna, bude zárukou, že systém ubytování je transparentní a stát tak získá přesná data a kontrolu nad vyplacenou podporou.