V Bruselu proběhla ve dnech 4. a 5. dubna ministeriáda: ministerské jednání NATO, první, kterého se účastnilo Finsko jako právoplatný člen, a potvrdilo jednotu Aliance a odhodlání spojenců podporovat Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Ministři se shodli na potřebě rozšíření praktické podpory Ukrajině tak, aby přispěla k posílení ukrajinských obranných kapacit i v dlouhodobějším horizontu. Ze strany Aliance bude na Ukrajinu nadále dodáván pouze nesmrtící materiál, uvedla Aneta Kovářová z Oddělení komunikace s médii Ministerstva zahraničních věcí (MZV).

„Příklad Finska ukazuje, že pokud je země odpovědně připravena, může být přístupový proces do NATO velmi rychlý. Příběh Finska je vzkazem a motivací pro další aspiranty,“ řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský.

V den vstupu, tedy v úterý 4. dubna, byly uloženy finské ratifikační listiny do depozitáře Ministerstva zahraničí USA, čímž se završil proces přistoupení do NATO. Na oslavu přijetí Finska do Aliance byla před samotným jednáním uspořádána slavností ceremonie, v rámci které byla před budovou NATO slavnostně vztyčena finská vlajka, dodává oddělení komunikace MZV.

Poté zasedala Komise NATO-Ukrajina, a to za účasti ukrajinského ministra Kuleby. a tím pokračovalo jednání ministrů zahraničí zemí NATO. Dále spojenci jednali o přístupu k Číně, zejména v kontextu čínského hybridního působení a snahy o revizi mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Přítomen byl i ministr zahraničí Švédska, a to jako zástupce země přizvané ke členství v NATO.

Ministr Lipavský podpořil pokračování pomoci Ukrajině, dokud nebude plně obnovena územní celistvost Ukrajiny v jejích mezinárodně uznávaných hranicích.

„Posilování spolupráce NATO a EU při podpoře Ukrajiny v obraně proti ruské agresi a při čelení čínskému rozpínání je naprosto klíčová,“ dodal Lipavský.

Zdůraznil zejména “nutnost rychlého poskytování pomoci, abychom se vyhnuli dlouhé opotřebovávací válce“.

Ministr dále akcentoval kritický význam strategické jednoty mezi NATO a EU pro úspěšné čelení bezpečnostním hrozbám v euro-atlantické oblasti. Šéf české diplomacie rovněž poukázal na potřebu aktivně čelit hybridnímu a dezinformačnímu působení Ruska a Číny v zemích globálního jihu.