Z re-analýzy údajů z klinických studií vyplynulo, že vakcíny od společností Pfizer a Moderna, určené proti onemocnění covid-19, neměly vliv na celkovou úmrtnost. Respektive celkovou úmrtnost nikterak nesnížily.

Vakcíny, obě založené na technologii messengerové RNA (mRNA), sice chránily před úmrtím na covid-19, ale tento účinek byl kompenzován tím, že očkovaní účastníci studie častěji umírali na kardiovaskulární problémy, uvedla Christine Stabell Bennová, profesorka zdravotnictví na University of Southern Denmark, a další vědci v dubnu v časopise Cell. (zdroj)

Na druhou stranu vakcíny, které využívaly adenoviry, jako například vakcína společnosti Johnson & Johnson, měly podle re-analýzy příznivý dopad jak na úmrtnost na covid-19, tak na celkovou úmrtnost.

Výzkum analyzoval údaje z randomizovaných klinických studií (RCT), které nahlásily společnosti vyrábějící tyto vakcíny.

„V RCT s nejdelším možným zaslepeným sledováním neměly mRNA vakcíny žádný vliv na celkovou úmrtnost, přestože chránily před některými úmrtími na covid-19. Naopak adenovirové vektorové vakcíny byly spojeny s nižší celkovou úmrtností,“ uvedli vědci.

„Rozdíly v účincích adenovirových vektorových a mRNA vakcín na celkovou úmrtnost, pokud jsou pravdivé, by měly velký dopad na celosvětové zdraví,“ dodali později autoři re-analýzy.

Společnosti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca na žádosti o komentář nereagovaly.

Studie

Benn a jeho kolegové využili údaje ze tří RCT pro mRNA vakcíny a šesti RCT pro adenovirové vektorové vakcíny, u nichž byly k dispozici údaje o úmrtnosti. Porovnávali celkovou úmrtnost v očkovaných skupinách s placebovými skupinami. Úmrtí také rozdělili do různých kategorií: úmrtí způsobená vakcínou na covid-19, kardiovaskulární problémy, jiné příčiny než covid-19, nehody a příčiny, které nejsou způsobeny nehodami a nejsou spojeny s covidem-19.

„Ze studií, které vedly ke schválení nových mRNA a adenovirových vektorových vakcín proti covidu-19, jsme získali počet úmrtí. Vypočítali jsme relativní riziko úmrtí celkově a u různých příčin úmrtí pro každý typ vakcíny,“ uvedl Benn v e-mailové komunikaci s deníkem The Epoch Times.

Vědci zjistili, že vakcíny Pfizer a Moderna byly spojeny s nižší úmrtností na COVID-19, ale s vyšší úmrtností na kardiovaskulární onemocnění a úmrtností na jiné nemoci (ne na covid-19). Mezi očkovanými skupinami a skupinami s placebem nebyl v celkové úmrtnosti žádný rozdíl.

Vakcína Johnson & Johnson byla spojena s nižší celkovou úmrtností a s nižší úmrtností na jiné nemoci než covid-19, neměla však vliv na úmrtnost na covid-19. Očkovací látka společnosti AstraZeneca, která nebyla nikdy povolena ve Spojených státech, ale je schválena v některých jiných zemích, si vedla dobře v porovnání s celkovou úmrtností a dalšími kategoriemi v několika studiích, s výjimkou jedné studie, kde o něco více očkovaných osob zemřelo na jiné onemocnění než covid-19 nebo na jiné příčiny, než je onemocnění covid-19.

„Výsledky naznačují, že adenovirové vektorové vakcíny mají ve srovnání s placebem příznivé nespecifické účinky, které snižují riziko onemocnění, jež nejsou spojena s covidem-19. Nejvýznamnější příčinou úmrtí, která nebyla spojena s covidem-19, byla kardiovaskulární onemocnění, údaje ze současných RCT naznačují, že adenovirové vektorové vakcíny proti nim poskytují alespoň určitou ochranu,“ uvádějí vědci.

Autoři re-analýzy dodávají poznámku o tom, že populaci ve studiích tvořili převážně zdraví dospělí lidé a že v reálném světě se předpokládá, že i mRNA vakcíny sníží celkovou úmrtnost. Ale „zajímavé rozdíly v účincích na neakutní, ne-covidovou úmrtnost pravděpodobně přetrvávají a měly by být zkoumány v budoucích studiích,“ dodávají autoři.

Celková úmrtnost po zavedení vakcín prudce vzrostla v řadě zemí s vysokým podílem očkovaných osob, včetně Spojených států. Vědci se v názorech na příčiny rozcházejí, někteří tvrdí, že nárůst úmrtnosti způsobily především vakcíny, jiní úmrtnost přisuzují onemocnění covid-19 a dalším faktorům.

Studie byla publikována před recenzním řízením v roce 2022, ale autoři se snažili najít žurnál, který by práci přijal, uvedl Benn. Několik žurnálů práci odmítlo, aniž by vysvětlilo proč, což způsobilo zpoždění její publikace.

Dopad na imunitní systém

Několik odborníků tento dokument pochválilo.

Dr. Peter Gotzsche, emeritní profesor a ředitel Institutu pro vědeckou svobodu v Dánsku, sdělil deníku The Epoch Times prostřednictvím e-mailové komunikace: „Je to dobrý článek, který je podnětem k zamyšlení.“

Gotzsche již dříve psal o výzkumu, který provedl Peter Aaby, jeden z Bennových spoluautorů, ve své knize „Vakcíny: Pravda, lži a kontroverze“ (kniha). Některé z dalších Aabyho prací podporují hypotézu, že živé oslabené vakcíny, jako jsou adenovirové vektorové vakcíny, pomáhají snižovat celkovou úmrtnost, zatímco vakcíny obsahující usmrcenou verzi zárodku způsobujícího onemocnění, celkovou úmrtnost zvyšují.

Takové „neočekávané výsledky“ mohou komplikovat informování o veřejném zdraví, napsal Gotzsche.

Předchozí výzkum, včetně práce Benna a Aabyho z roku 2013, naznačoval, že některé vakcíny poskytují nespecifické účinky nebo zvýšenou ochranu proti nesouvisejícím patogenům. Vyslovili domněnku, že adenovirové vektorové vakcíny proti covidu-19 mohou „posilovat imunitní systém podobným způsobem jako ‘živé’ vakcíny“, a zároveň poznamenali, že vakcíny Pfizer a Moderna zvyšují zánět, což by mohlo snížit ochranu imunitního systému proti jiným nemocem.

Benn, Aaby a další odborníci v samostatném dokumentu v dubnu 2023 uvádějí, že současný rámec pro testování a regulaci vakcín je třeba aktualizovat. Důvodem jsou podle nich právě skutečnosti, které naznačují, jak mohou vakcíny ovlivnit riziko nákazy nesouvisejícími nemocemi.

Kritika

Dr. David Boulware, profesor medicíny na Lékařské fakultě Minnesotské univerzity, patřil mezi kritiky nové studie. V e-mailu pro deník The Epoch Times uvedl, že byla špatně navržena kvůli rozdílům v místech, kde byly studie prováděny. To proto, že v některých zemích, například ve Spojených státech, je lepší zdravotní péče, uvedl Boulware.

Autoři práce v části věnované omezením připustili, že to může být pravda, a napsali, že „rozdíly mezi studovanými populacemi v RCT obou typů vakcín mohly zkreslit srovnání, protože rozdílný průběh onemocnění a úroveň péče mohly ovlivnit měřený účinek vakcín na celkovou úmrtnost“.

Výzkumníci dodávají: „V RCT s mRNA vakcínou bylo infikováno více jedinců než v RCT s adenovirovou vektorovou vakcínou, ale v RCT s adenovirovou vektorovou vakcínou bylo více úmrtí na covid-19. To naznačuje, že účastníci RCT s mRNA vakcínou mohli mít během infekce covidem-19 přístup k lepší zdravotní péči, což mohlo snížit dopad očkování mRNA vakcínou na celkovou úmrtnost.“

Boulware také uvedl, že údaje z reálného světa „nepodporují závěry článku“, a poukázal na observační údaje z Izraele a Minnesoty. „Je zřejmé, že mRNA vakcíny chrání před covidem lépe než vakcíny s adenovirovým vektorem,“ uvádí Boulware.

Benn uvedl, že studie byla „postavena na metaanalýze placebem kontrolovaných RCT – nejvyššími stupni důkazů v pyramidě důkazů“. A že klíčovým bodem zájmu jejich práce byla celková úmrtnost.

Boulware „hovoří o covidu-19 – my studujeme celkovou úmrtnost,“ reaguje Benn. „Je irelevantní, zda vakcína chrání proti covidu-19 lépe než jiná vakcína, pokud snižuje celkovou úmrtnost v menší míře – pokud si nemyslíte, že covid je horší než smrt.“

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.