Účinnost vakcín covid-19 klesla několik měsíců po očkování pod 20 % a u posilovacích vakcín klesla pod 30 %.

Ve vyhodnocení výzkumu, které bylo 3. května zveřejněno v odborném časopise JAMA Network, bylo analyzováno 40 studií hodnotících účinnost vakcín v čase proti laboratorně potvrzené infekci covidem-19 a symptomatickému onemocnění. Studie byly vybrány ze 799 původních vědeckých článků, 149 přehledů publikovaných v recenzovaných časopisech a 35 preprintů.

Z vyhodnocení vyplynulo, že účinnost vakcíny primárního očkovacího cyklu proti nákaze omikronem a symptomatickému onemocnění byla po 6 měsících od podání poslední dávky nižší než 20 %.

Posilovací dávky obnovily účinnost vakcíny na úroveň podobnou té, která byla pozorována po podání dávky primárního cyklu. Nicméně devět měsíců po podání posilovací dávky byla zjištěna účinnost vakcíny proti omikronu nižší než 30 procent proti infekci a symptomatickému onemocnění.

„Poločas účinnosti vakcíny proti symptomatické infekci byl odhadnut na 87 dní u omikronu ve srovnání s 316 dny u delty. Podobná míra slábnutí účinnosti byla zjištěna u různých věkových segmentů populace,“ píše se v analýze studií.

„Tato zjištění naznačují, že účinnost vakcín na covid-19 proti laboratorně potvrzené infekci omikronem nebo deltou a symptomatickému onemocnění v průběhu času po primárním očkovacím cyklu a posilovací dávce rychle slábne,“ pokračují vědci.

„Shrnutí většiny dostupných důkazů o slábnutí účinnosti vakcín v průběhu času proti variantám covidu-19 má zásadní význam pro budoucí intervence a očkovací programy,“ píše se v práci.

Účinnost podle značky vakcíny

Účinnost vakcíny proti infekci omikronem byla měsíc po ukončení primárního očkovacího cyklu 44,4 %. Po šesti měsících klesla na 20,7 procenta a poté na 13,4 procenta po devíti měsících. Bylo zjištěno, že účinnost vakcíny je vyšší proti variantě delta ve srovnání s variantou omikron.

Účinnost proti symptomatickému onemocnění covidem-19 klesla z 52,8 % měsíc po ukončení primárního očkovacího cyklu na 14,3 % po šesti měsících a 8,9 % po devíti měsících.

„Naše odhady naznačují, že počáteční účinnost vakcín se mohla lišit v závislosti na vakcinačním produktu, přičemž vyšší vakcinační účinnost byla zjištěna po jednom měsíci od podání druhé dávky u vakcín Moderna a Pfizer-BioNTech ve srovnání s vakcínami AstraZeneca a Sinovac.“

S ohledem na věk byla zjištěna podobná účinnost vakcíny proti variantě omikron u mladších i starších věkových skupin. Mezi oběma věkovými skupinami nebyly pozorovány žádné „významné rozdíly“, pokud jde o účinnost vakcíny proti infekci varianty delta. „U obou věkových skupin byla zjištěna významně nižší vakcinační účinnost u omikronu ve srovnání s vakcínou delta,“ uvádí se v hodnocení. Deník Epoch Times se obrátil na společnost Pfizer s žádostí o komentář.

Škodlivost vakcíny

Je známo, že vakcíny covid-19 vedou k několika zdravotním potížím. Jedna studie, která zkoumala 9 500 žen, zjistila, že ty, které se nechaly očkovat vakcínou na covid-19, měly mírně vyšší riziko silnějšího menstruačního krvácení. U 40 z 1 000 žen, které se této studie zúčastnily, se zvýšilo krvácení již po jediné dávce vakcíny.

Dřívější výzkum stejného týmu vědců zjistil, že délka menstruačního cyklu u žen, které si nechaly vpíchnout dvě dávky vakcíny proti covidu-19, se prodloužila v průměru o 3,7 dne ve srovnání s těmi, které se očkovat nenechaly.

Podle únorové studie zveřejněné v časopise British Medical Journal se u osob, které se nechaly očkovat vakcínou na covid-19, vyskytly větší myokarditidy (typ zánětu srdce) než po nakažení virem.

Poškození očkováním

Březnová zpráva společnosti Phinance Technologies, globální makroinvestiční firmy, kterou spoluzaložil bývalý portfolio manažer společnosti BlackRock Edward Dowd, odhaduje, že škody způsobené očkováním proti covidu-19 v USA vedly v loňském roce k poškození více než 26 milionů lidí, přičemž tato poškození stála ekonomiku téměř 150 miliard dolarů.

Z dopisů amerických úředníků, které si The Epoch Times prohlédl, vyplývá, že úřady odmítly několik osob, které žádaly o odškodnění za zranění, jež utrpěly v důsledku injekce covid-19, a to navzdory diagnóze lékařů.

Jedním z nich je zemědělský pilot Cody Flint, který začal poté, co se nechal očkovat proti covidu-19 vakcinační látkou od společnosti Pfizer, trpět nežádoucími reakcemi na vakcínu. Čtyři lékaři potvrdili, že jeho zdravotní komplikace, včetně intenzivního tlaku v hlavě, souvisely s vakcínou na covid-19.

Flint zaslal lékařskou dokumentaci americkému Programu odškodnění za zranění způsobená protilátkami (CICP), který má za úkol odškodnit osoby, které prokážou, že byly zraněny v důsledku očkování proti vakcíně covid-19, ale úřad jeho žádost zamítl s tím, že nenalezl „potřebné důkazy“ nutné k prokázání, že jeho zdravotní problémy byly způsobeny vakcínou od společnosti Pfizer.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.