Nová studie, kterou 9. června zveřejnil časopis New England Journal of Medicine, zjistila, že ochrana proti covidu-19 prostřednictvím přirozené imunity je po stejné době u neinfikovaných osob lepší než ochrana dvěma dávkami vakcíny proti covidu od společnosti Pfizer.

„Přirozená imunita opět vítězí,“ napsal na Twitteru s odkazem na novou studii Martin Adel Makary, M.D., M.P.H., výzkumný pracovník v oblasti veřejné politiky na Johns Hopkins University.

Přirozená imunita „poskytovala vyšší ochranu než ochrana po uplynutí stejné doby od obdržení druhé dávky vakcíny u dříve nenakažených osob,“ uzavírá studie.

„Infekce koronavirem těžkého akutního respiračního syndromu 2 (SARS-CoV-2) poskytuje přirozenou imunitu proti opětovné infekci,“ uvádí se v úvodu studie a dodává, že nedávné studie prokázaly „oslabení imunity poskytnuté“ očkováním společnosti Pfizer.

Článek využívá databázi izraelského ministerstva zdravotnictví z roku 2021, tedy z doby, kdy převažovala varianta delta, a to u osob, které byly dříve nakaženy čínským virem nebo které užily vakcínu z roku 2019.

„Údaje CDC o séroprevalenci ukazují, že 58 % veřejnosti ve všech věkových skupinách již bylo infikováno (75 % dětské populace). U těch, kteří mají imunitu z přirozené infekce, je riziko hospitalizace a úmrtí při opětovné infekci mimořádně nízké,“ řekl deníku The Epoch Times dr. Sanjay Verma, kardiolog, který po zavedení vakcín zaznamenal velký nárůst srdečních problémů.

„Proto je pokračující ignorování imunity z přirozené infekce nejen v rozporu s veškerými publikovanými vědeckými poznatky, ale je to i ohavná urážka lékařské etiky,“ dodal.

„Po celou dobu pandemie odborníci na veřejné zdraví ignorovali a dokonce znevažovali imunitu po přirozené infekci a zdůrazňovali výhradně imunitu po anticovidových vakcínách. Mnoho lidí bylo neetickým způsobem donuceno k nezaměstnanosti z důvodu povinného očkování, které nezohledňovalo imunitu po přirozené infekci. Opakované studie prokázaly, že imunita po prodělaném covidu je srovnatelná nebo dokonce lepší než imunita po očkování proti covidu,“ řekl Verma.

Epoch Times Photo
Odhadované míry potvrzených infekcí upravené podle kovariátů na 100 000 osobodní v riziku. (Screenshot, Fig 3 “Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2,” z The New England Journal of Medicine)

Graf znázorňující různé úrovně ochrany a slábnoucí účinnost proti infekci ukazuje, že u osob ve skupině „1 dávka + vyléčení“ ve věku 4 až <8 měsíců nedošlo k významně menšímu počtu infekcí než u skupiny „vyléčení, neočkovaní“ ve stejném časovém rozmezí.

Údaje navíc neukazují výsledek za 4–8 měsíců u osob, které užily tři dávky.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. (jas)