Český předseda vlády Petr Fiala navštívil v úterý Sasko, kde v Drážďanech jednal s ministerským předsedou Michaelem Kretschmerem. Představitelé obou stran podepsali memorandum o spolupráci při realizaci projektů strategického významu, v němž se zavázali na spolupráci ohledně posílení surovinové, energetické a palivové bezpečnosti a soběstačnosti či spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

Premiéři si dle vládního webu od vzájemné spolupráce slibují vznik nových pracovních míst či zvýšení atraktivity obou regionů v oblasti bezemisních technologií, obnovitelných zdrojů, elektromobility a bateriových systémů. Premiér Fiala proto také v rámci cesty navštívil rovněž v Dubí na Teplicku společnost Geomet, která má na starosti projekt těžby lithia na Cínovci.

Věřím, že toto memorandum napomůže naší spolupráci na rozvoji ložiska lithia na Cínovci a do budoucna i vytvoření celého produkčního řetězce výroby baterií pro automobily,“ vysvětluje český premiér na Twitteru. „Česko i Německo jsou průmyslové státy s velkým podílem automobilového průmyslu. Ten u nás tvoří 10 procent HDP. Úspěšně se podílet na trendu elektromobility je pro nás klíčové, včetně výroby bateriových článků,“ doplnil český premiér na vládním webu.

„Česko-saská spolupráce je příležitostí pro Ústecký kraj. Je to šance, jak přilákat do regionu nové investory, zlepšit životní úroveň a vytvořit tisíce nových pracovních míst a z kdysi uhelného regionu udělat centrum moderní energetiky a obnovitelných zdrojů,“ doplňuje český premiér.

S panem premiérem jsme probrali také vědeckou spolupráci, migraci a přípravu vysokorychlostní železnice mezi Českem a Německem. Poděkoval jsem mu i za loňskou pomoc při požáru v Českém Švýcarsku, uvedl Fiala.

„Společně pracujeme na opatřeních, která zajistí bezpečnost našich občanů, především v boji proti nelegální migraci. Naši spolupráci na hranicích hodnotím jako vynikající a společná opatření za natolik účinná, že není nutné přistoupit k znovuzavedení kontrol na hranicích,“ doplňuje Fiala.

V oblasti medicíny se vzájemná spolupráce dle vládní tiskové zprávy zaměří na společný výzkum a vývoj nových PET radiofarmak pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Spolupracovat budou dvě špičkové instituce v oboru, saský Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf a český UJV Řež.