Mnoho mužů přijímá jako fakt, že testosteron se s přibývajícím věkem nevyhnutelně snižuje. Nové vědecké poznatky však ukazují, že skutečnými viníky poklesu jsou často spíše nemoci způsobené životním stylem než jen věk.

Hladina testosteronu vykazuje v posledních několika desetiletích ohromující sestupnou tendenci. Standardní americká strava je nutriční pustinou. Znečištěné životní prostředí a mikroplasty narušují náš hormonální systém – a obezita, příliš velké množství léků a náš sedavý způsob života také podkopávají produkci testosteronu.

Jestliže existuje tolik aspektů životního stylu, které mohou potenciálně zeslabovat hladinu testosteronu, a tím i dobré zdraví, je pro mužskou psychiku zásadní pochopit, jak si hladinu tohoto životně důležitého hormonu zachovat a zvýšit.

Ve studii publikované v březnu 2023 v časopise The Journal of Sexual Medicine vědci zkoumali 625 mužů v průměrném věku 65 let s cílem zjistit, jak stárnutí ovlivňuje testosteron. Zjistili, že při kontrole komorbidit nebyl samotný věk „významně spojen s poklesem hladiny testosteronu“. Zjistilo se, že mnohem důležitější pro předpověď toho, zda testosteron v průběhu času klesne, jsou komorbidity, tedy přítomná onemocnění, včetně anémie, cukrovky, srdečního selhání, obezity, onemocnění periferních tepen a mrtvice.

Jak funguje testosteron

Testosteron je hlavní pohlavní hormon, který řídí zdraví mužů. Má přímý vliv na růst svalů, tvorbu červených krvinek v kostní dřeni, reprodukční funkce a chování.

Dr. Tro Kalayjian, který vlastní a řídí medicínské centrum zaměřené na léčbu obezity a cukrovky, vysvětlil, že testosteron se vytváří v našich mitochondriích, konkrétně v takzvaných Leydigových buňkách ve varlatech. Dále upřesnil, že cholesterol, tolik haněný hlavním proudem nutriční vědy, je ve skutečnosti základním stavebním kamenem pohlavních hormonů.

O tom, co přesně představuje zdravou hladinu testosteronu, lze diskutovat. Podle pokynů vydaných v roce 2018 Americkou urologickou asociací je 300 nanogramů na decilitr „rozumnou hranicí“ pro diagnostiku nízké hladiny testosteronu. Hladina 300 je běžně používaným standardem, jak se můžeme dočíst ve zdravotnických publikacích určených široké veřejnosti.

Kalayjian však vysvětluje, že za zdravé rozmezí považuje hodnotu mezi 500 a 700. „Třicetiletý muž může mít hladinu testosteronu 300 a podle našich [moderních] laboratorních hodnot by to bylo považováno za normální. Ale normální to rozhodně není. To rozmezí vychází ze statistického grafu naší populace, ale my máme nemocnou populaci už 70 let.“

Pokles testosteronu

Ve studii publikované v časopise The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism v roce 2007 sledovali vědci po dobu téměř dvaceti let skupinu 1 532 amerických mužů ve věku 45 až 79 let, aby zjistili, zda v mužské populaci dochází k poklesu testosteronu v závislosti na věku. Jinými slovy, chtěli porovnat, zda měl 65-letý muž v roce 1987 stejnou hladinu testosteronu jako podobní muži stejného věku v roce 2004. Shromáždili výchozí údaje z let 1987–1989 a provedli dvě pokračovací sondy v letech 1995–1997 a 2002–2004.

Zjistili, že průměrný pokles činil přibližně 1 % ročně. Pro hypotetického 65-letého muže v roce 1987 a podobného 65letého muže v roce 2004 to znamená přibližně 17-procentní pokles.

Pozdější studie publikovaná v roce 2020 v časopise European Urology Focus provedla podobnou analýzu na datech z průzkumu 4 045 mužů ve věku 15–40 let v letech 1999–2016 ve Spojených státech. Zjistili přibližně 25-procentní pokles průměrné hladiny testosteronu od roku 1999–2000 do roku 2015–16.

Obě studie se snažily kontrolovat faktory, jako jsou komorbidity, strava a životní styl. Celkově vzato, věda stále nemá jasno v tom, co je příčinou tohoto výrazného poklesu v průběhu času, ale existují určité spekulace. Studie z roku 2007 se zabývala myšlenkou, že k poklesu může přispívat toxicita životního prostředí. Studie z roku 2020 ukázala souvislost mezi vyšším indexem tělesné hmotnosti (BMI) a nižší hladinou testosteronu, přičemž poznamenala, že BMI se u mužů v průběhu času zvyšoval také.

Jako potenciální zdroj poklesu hladiny testosteronu v populaci se objevují faktory životního prostředí. Ve studii publikované v časopise Ecotoxicology and Environmental Safety v roce 2023 bylo zjištěno, že plastové nanočástice vyvolávají v myších buňkách oxidační stres a snižují sekreci testosteronu. A studie v odborném časopise Saudi Medical Journal z roku 2010 ukazuje, že dlouhodobé vystavení záření mobilních telefonů v délce 60 minut denně snížilo hladinu testosteronu u potkanů.

Tato zjištění jsou v příkrém rozporu se zjištěními z jedinečné populace mužů. Při zkoumání role cirkadiánního rytmu a sezónních změn u bolivijských mužů na venkově vědci ve studii publikované v roce 2009 v časopise American Journal of Human Biology zjistili „absenci poklesu [testosteronu] souvisejícího s věkem“. Vyslovili teorii, že mužský reprodukční systém se může v takovém venkovském prostředí, které zahrnuje drsné zimy a namáhavou fyzickou práci, přizpůsobovat jinak.

Na individuální úrovni mohou příznaky nedostatku testosteronu zahrnovat nízkou sexuální touhu, ztrátu energie, mozkovou mlhu, osteoporózu, neschopnost nabrat svalovou hmotu a deprese. Pro konečnou diagnózu nízké hladiny testosteronu je Dr. Kalayjian zastáncem toho, aby se zvážily jak naměřené hladiny testosteronu, tak klinické příznaky.

„Testosteron je pro muže obrovským měřítkem kvality života. Pokud byste chtěli skutečně zjistit, zda muž trpí, zkontrolujte [jeho] hladinu testosteronu,“ míní lékař.

Jak vrátit čas

Navzdory celopopulačnímu trendu se muži mohou rozhodnout, že z nich nebudou statistické body na moderní sestupné trajektorii. Ve své lékařské praxi, kde pracují tři zdravotní trenéři, dva osobní trenéři a jeden poradce pro duševní zdraví, Dr. Kalayjian říká, že viděl, jak hladina testosteronu, a tím i celková duševní pohoda skokově vzrostly u mužů, kteří provedli klíčové změny ve svém životním stylu, od stravy přes cvičení až po spánek.

„Vracejí se do normálu a cítí se jako fontána mládí. Jejich sexuální život je zpět. Jsou schopni nabrat svaly. To je velká věc,“ prohlašuje Dr. Kalayjian a tvrdí, že má i pacienty ve věku nad šedesát let, kteří někdy zdvojnásobili, ne-li ztrojnásobili hladinu testosteronu.

Při diagnostice problému Dr. Kalayjian používá dvojí přístup. Nejprve se zaměřuje na stavy, jako je metabolický syndrom, cukrovka a obezita, které mají na testosteron negativní vliv. Například studie v časopise The Journal of Sexual Medicine z roku 2010 ukazuje, že osoby s metabolickým syndromem měly výrazně nižší hladinu testosteronu.

Dále zjišťuje, zda má pacient nedostatek cholesterolu, stavebního kamene testosteronu, nebo nasycených tuků, které podporují optimální produkci hormonů. „Deset let se také snižoval [příjem] cholesterolu, který je předstupněm produkce testosteronu.“

A navzdory dřívějším doporučením proti nasyceným tukům, nejnovější vědecké poznatky ukazují jiný obrázek.

Jedna studie publikovaná v roce 2021 v odborném časopise The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology zjistila, že nízkotučné diety „zřejmě snižují“ hladinu testosteronu u mužů. V metaanalýze publikované v roce 2010 v časopise The American Journal of Clinical Nutrition, která zkoumala 21 studií, vědci nenašli „žádné významné důkazy“ prokazující, že nasycené tuky jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění nebo ischemické choroby srdeční.

S ohledem na tuto skutečnost Dr. Kalayjian obhajuje minimalizaci sacharidů ve stravě, zejména těch průmyslově zpracovaných, a zároveň zvýšení spotřeby tuků a bílkovin. Konkrétně doporučuje neupravené potraviny jako červené maso, ryby, kuřecí maso, vejce, řecký jogurt, zelená listová zelenina a avokádo.

„Tyto potraviny jsou tak syté, že obvykle vedou k tomu, že lidé začnou hubnout. Pouhé zvrácení metabolického syndromu, pre-diabetu [nebo] cukrovky na mé klinice obvykle … zdvojnásobí testosteron z rozmezí 200 až 300 na 400 až 600,“ vypráví lékař.

Vysvětluje, že obvykle trvá tři až šest měsíců, než se hladina testosteronu začne zvyšovat. V té době může člověk využít svůj nově zvýšený testosteron jako pobídku ke cvičení, jen je třeba si uvědomit, že přetrénování může testosteron také zhoršovat, takže ideální je pomalý a stálý pokrok.

Kromě stravy a cvičení je pro tvorbu testosteronu zásadní také zdravý spánek. Studie z roku 2011 publikovaná v Journal of the American Medical Association zjistila, že spánek kratší než pět hodin denně může snížit hladinu testosteronu až o 15 %.

„S postupujícím výzkumem jsou malá délka spánku a špatná kvalita spánku stále více uznávány jako endokrinní disruptory,“ uvedla vedoucí výzkumná pracovnice Eve Van Cauterová pro University of Chicago Medicine.

Pro udržení hormonálního zdraví má samozřejmě zásadní význam také zvládání stresu. Zatímco některé nízké úrovně stresu mohou mít na testosteron skutečně pozitivní vliv, chronický stres je něco jiného. Studie z roku 2022 v časopise Journal of Cellular and Molecular Medicine ukazuje, že chronický stres poškozuje mitochondrie u potkanů, což vede ke snížení hladiny testosteronu a snížení tělesné hmotnosti.

Když změny životního stylu selhávají

Dr. Kalayjian připouští, že existuje několik případů, kdy ani zásadní změny životního stylu nepohnou jehlou pro testování testosteronu.

Nastiňuje, že to může být jednoduše tím, že u některých mužů se funkce mitochondrií časem přirozeně snižuje. Rovněž u některých starších mužů, kteří onemocní virovými infekcemi, jako jsou spalničky nebo příušnice, může být také trvale snížená produkce testosteronu. A existuje množství široce předepisovaných léků, jako jsou statiny, metformin, finasterid a další, které mohou snižovat produkci testosteronu.

Těmto mužům může podle Dr. Kalayjiana pomoci suplementace testosteronem, ovšem jen za předpokladu, že dodržovali dietu, spali a cvičili a chtějí „těch 10 % navíc a cítit se energičtí“. Jenže  tento přístup má své vedlejší účinky, včetně zvýšeného rizika rakoviny prostaty.

Celkově by se podle Dr. Kalayjiana měl člověk vždy poradit se svým lékařem, aby zjistil, co pro něj bude nejlepší. Jeho mantra pro optimalizaci testosteronu je následující: „Strava, životní styl, kontrola hladin.“

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí odrážet stanovisko The Epoch Times.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.