David Charbonneau

23. 2. 2023

Nedávno zveřejněná metaanalýza vědeckých textů ukazuje, že počet spermií celosvětově klesá – a to stále rychlejším tempem.

V článku, který mezinárodní tým vědců publikoval v časopise Human Reproduction Update v listopadu 2022, prověřil 2 936 odborných abstraktů a 868 plných článků a analyzoval údaje z 38 studií počtu spermií provedených na šesti kontinentech, čímž aktualizoval svou přelomovou studii z roku 2017.

Ta odhalila, že počet spermií (tj. počet spermií na 1 ml) klesl v Severní Americe, Evropě a Austrálii za padesát let o více než 50 %. Současná studie tyto údaje aktualizovala a přidala také údaje z Jižní a Střední Ameriky, Asie a Afriky.

„Cílem této studie bylo prozkoumat trendy v počtu spermií u mužů ze všech kontinentů. Širší důsledky celosvětového poklesu počtu spermií, mezery ve znalostech, které zůstaly v naší předchozí analýze nezaplněny, a kontroverze týkající se této problematiky si vyžádaly aktuální metaanalýzu,“ uvedli autoři.

A na co vědci přišli? Že zatímco v letech 1972-2000 klesal počet spermií průměrným tempem 1,16 % ročně, od roku 2000 se tempo poklesu zvýšilo na průměrných 2,64 % ročně. Autorka studie Shanna Swanová při přehledu výsledků v epizodě After Skool na YouTube uvedla:

Studie Počet Spermií Klesá
Nová studie z roku 2022 aktualizuje dřívější studii z roku 2017. Podle dat lze výrazný úbytek spermií pozorovat napříč celou zeměkoulí. (Časové trendy v koncentraci spermií: systematický přehled a metaregresní analýza vzorků odebraných po celém světě ve 20. a 21. století/Oxford Academic)

„Nyní můžeme konstatovat, že mezi muži, kteří nevěděli, jaká je jejich plodnost, což jsou mimochodem nejreprezentativnější zástupci celkové populace, došlo k významnému poklesu v Asii, Africe a Jižní Americe – takže nyní můžeme říci, že naše zjištění významného poklesu koncentrace a počtu spermií je celosvětové – to byla velká změna oproti práci z roku 2017.

„Další změnou oproti práci z roku 2017 bylo tempo, jakým počet spermií klesá: Když se podíváme na poslední roky – zejména od přelomu století – tempo je 2,64 ročně. To je více než dvojnásobek hodnoty 1,16, což bylo předchozí zjištění.”

Úloha plastů při narušování reprodukce

Nabízí se zřejmá otázka – proč tak zrychlené tempo poklesu? Swanová odmítá genetické vysvětlení a poukazuje na to, že genetické změny se projevují „po mnoho generací“, zatímco tyto změny probíhají během dvou generací nebo méně. „Zbývá nám tedy životní prostředí,“ řekl Swan.

Ona a další odborníci se domnívají, že problémem je skupina chemických látek zvaných endokrinní disruptory, které narušují hormony v těle. Tito narušovatelé endokrinní funkce se nacházejí v mnoha výrobcích každodenní potřeby, včetně plastových lahví a nádob, vnitřku kovových konzerv na potraviny, čisticích prostředků, zpomalovačů hoření, potravin, hraček, účtenek z bankomatů či pesticidů.

Jednou z běžných skupin těchto sloučenin jsou ftaláty, které se běžně vyskytují ve výrobcích osobní hygieny, plastech a dětských hračkách. Spotřebitelé se jim těžko vyhnou, zejména proto, že výrobci nemají povinnost tyto chemické složky označovat. Mnohé z těchto disruptorů se navíc v životním prostředí pomalu odbourávají, takže představují dlouhodobé nebezpečí.

Jednou z konkrétních oblastí, které výzkumníky znepokojují, je reprodukce, protože tyto disruptory mohou narušovat zrání plodu a pohlavní diferenciaci v raném těhotenství.

Ve videu Swanová ilustruje proces, při kterém mohou tyto disruptory zkratovat produkci testosteronu u mužského plodu v průběhu jeho vývoje:

„Takže tady je celý obrázek. Tady je mužský plod, který se vyvíjí kolem prvních týdnů prvního trimestru: genetický signál je, aby se varlata vyvíjela a začala produkovat testosteron, a tady přichází tento cizí vliv z ftalátů, které tělu říkají, hele, nemusíš produkovat tolik testosteronu, máme to pokryté, protože ony zabírají místa … androgenních receptorů, receptorů na testosteron.“

„Sedí tam a říkají: Oukej, my jsme tady v pohodě – už nemusíte vytvářet další [testosteron]. Takže tělo říká: Dobře – nebudu už nic vyrábět … a chlapec bude nedostatečně maskulinní.“

Doktor Robin Bernhoft, bývalý prezident Americké akademie environmentální medicíny, řekl deníku Epoch Times, že plasty jsou součástí širšího obrazu toxinů ovlivňujících reprodukci v celé biosféře:

„Šíření estrogenních chemických látek je velkým problémem. Výzkum ukázal, že 80 % samců pstruhů v Coloradu mělo intersexuální genitálie, vysoké procento samců krokodýlů na Floridě nemá penis atd. K tomu dochází na mnoha úrovních: přímá toxicita PCB, přímé estrogenní účinky plastů, pesticidů a rtuti, ale také sekundární účinek – stimulace aromatázy, hormonu, který pak nezávisle na ostatních faktorech přeměňuje testosteron na estrogen. Znečištění obecně … stimuluje aromatázu, která pak přeměňuje dostupný testosteron na estrogen. Je to docela děsivé.“

Kritika analýzy počtu spermií

Studie Swanové a jejích kolegů z roku 2017 byla v květnu 2021 kritizována v článku publikovaném v časopise Human Fertility vědci z harvardské laboratoře GenderSci Lab. Výzkumníci neprovedli vlastní podrobnou metaanalýzu studií spermií, ale kritizovali předpoklady a závěry původního výzkumu.

Autoři tvrdí, že namísto závěru, že výsledky podporují hypotézu „poklesu počtu spermií“, navrhují hypotézu „biovariability počtu spermií“ (SCB):

„SCB prosazuje, že počet spermií kolísá v širokém rozmezí, z něhož velkou část lze považovat za nepatologickou a druhově typickou. Znalost vztahu mezi počtem spermií jednotlivce a populace a životně-historickými a ekologickými [tj. regionálními] faktory je rozhodující pro interpretaci trendů v průměrném počtu spermií a jejich vztahu ke zdraví a plodnosti.“

Metaanalýza Swanové a jejích kolegů však nepopírala rozsah variací v počtu spermií u jednotlivců, ale zkoumala klesající celkové průměry v rozpětí více než půl století. Není jasné, jak lze tak prudký celkový pokles průměrů ve všech skupinách vysvětlit individuálními rozdíly založenými na životních historických faktorech nebo regionálními rozdíly.

Zdravotní důsledky nízkého počtu spermií

Na rozdíl od analýzy GenderSci Lab, která se zabývá vědou jako kulturou, studie provedená v Itálii endokrinology zjistila, že nízký počet spermií je spojen s metabolickými změnami, kardiovaskulárním rizikem a nízkou kostní hmotností, jak uvádí hlavní autor Alberto Ferlin, doktor medicíny a docent endokrinologie na univerzitě v Brescii.

„Neplodní muži mají pravděpodobně významné souběžné zdravotní problémy nebo rizikové faktory, které mohou zhoršovat kvalitu života a zkracovat jeho délku. Vyhodnocení plodnosti dává mužům jedinečnou příležitost k posouzení zdravotního stavu a prevenci onemocnění, uvedl doktor Ferlin, který je rovněž prezidentem Italské společnosti andrologie a sexuální medicíny.

Konkrétně Ferlin a jeho kolegové zjistili, že přibližně polovina účastníků studie měla nízký počet spermií a 1,2krát častěji než muži s normálním počtem spermií měli větší množství tělesného tuku (větší obvod pasu a vyšší index tělesné hmotnosti; vyšší krevní tlak (systolický neboli nejvyšší hodnota), „špatný cholesterol (LDL) a triglyceridy, jakož i nižší „dobrý“ cholesterol (HDL).

Nízký počet spermií byl definován jako méně než 39 milionů na ejakulát, což je hodnota používaná také ve Spojených státech. Všichni muži ve studii podstoupili analýzu spermií v rámci komplexního zdravotního vyšetření na univerzitní klinice pro léčbu neplodnosti, které zahrnovalo měření jejich reprodukčních hormonů a metabolických parametrů.

Podle výzkumníků se u nich také častěji vyskytoval metabolický syndrom, což je soubor těchto a dalších metabolických rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku cukrovky, srdečních onemocnění a mrtvice. U mužů s nízkým počtem spermií byla také vyšší míra inzulínové rezistence, což je další problém, který může vést k cukrovce.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku
„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku

První večerní představení souboru Shen Yun v Kongresovém centru přilákalo více než jeden a půl tisíce diváků. Po představení chválili zajímavé příběhy jednotlivých představení, patentované digitální velkorozměrové kulisy, nádherné barvy a výkony tanečníků.

Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?
Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?

Po včerejší tiskové konferenci, kdy agrárníci dali ministru zemědělství a vládě pět požadavků, hlásí Agrární komora posun. V pondělí se bude ještě radit, a eventuálně se rozhodne o protestu předběžně avizovaném na 7. března v Praze.

Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu
Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu

Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek půjde do eurovoleb za Svobodné. Jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu pozoruje v Evropě obstrukce západních zemí vůči českému obrannému průmyslu. A jaké má výtky vůči samotné EU?

Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii
Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii

Na půdě Senátu diskutovali zástupci Sněmovny, Senátu a vakcinologické společnosti a zdravotních pojišťoven o vakcinační strategii a současné situaci v systému povinného očkování. Nabízíme videozáznam semináře...

Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích
Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích

Na světě je více než miliarda obézních osob, uvedl server BBC News s odkazem na studii publikovanou v odborném časopise The Lancet.