Texas podepsal zákon předložený zástupci obou politických stran o boji proti zločinné praxi čínského režimu spočívající v nuceném odebírání orgánů vězňům svědomí. Stal se tak prvním státem USA, který proti tomuto zneužívání bojuje zákonnými prostředky.

Od 1. září 2023 bude ve státě Texas nezákonné, aby zdravotní pojišťovny financovaly transplantace, které jsou uskutečňovány za použití orgánů pocházejících z Číny nebo z jiné země, o níž je známo, že se podílí na praxi nucených odběrů orgánů. Zákon (SB 1040), který byl v květnu jednomyslně schválen v obou zákonodárných komorách státu, podepsal 18. června guvernér Greg Abbott.

Republikánský poslanec Tom Oliverson, hlavní předkladatel zákona, poděkoval Abbottovi za to, že „umožnil Texasu jako prvnímu zaujmout rozhodný postoj proti nemorální a odporné praxi nuceného dárcovství orgánů v Číně“.

„Tímto zákonem vysíláme do Pekingu silný signál, že každý lidský život je cenný a hodný ochrany,“ řekl deníku The Epoch Times texaský poslanec.

Čínský režim si je praxe násilného odebírání životně důležitých orgánů živým osobám za účelem zisku vědom, sám ji inicioval a jeho úředníci z ní profitují. Postupně se rozrostla v „prosperující odvětví“ a stala se formou zneužívání členů pronásledovaných skupin, jako jsou zadržovaní stoupenci duchovní praxe Falun Gong nebo Ujgurové. Vyšetřovací zprávy[1] hovoří v menším měřítku také o zneužívání Tibeťanů nebo křesťanů.

Oliverson připomněl, že se před lety setkal s praktikujícími Falun Gongu, kteří mu ukázali webové stránky čínských nemocnic, které veřejně inzerovaly, že „živí dárci jsou připraveni“. Čínské zdravotnictví se podle Oliversona snaží oslovit zájemce v oblasti takzvané transplantační turistiky, tedy vycestování za účelem transplantace orgánu.

Texaský státní zástupce Tom Oliverson hovoří na tiskové konferenci upozorňující na nucené odběry orgánů čínským režimem, Austin, Texas, 29. března 2023. (The Epoch Times)

„Byl jsem prostě zděšen. Naprosto, neuvěřitelně zděšený,“ vzpomíná Oliverson.

Texaský poslanec dále uvedl, že během své práce na prosazování etiky transplantací orgánů ve Spojených státech, aby se zajistilo, že lidé budou dobrovolnými dárci „nikdy neviděl případ, kdy by někdo, kdo byl při vědomí, při vědomí a schopen sám podepsat souhlas… byl nucen stát se dárcem orgánů“.

„To mi připadalo jako z nějakého filmu,“ řekl poslanec.

Od té doby se zasadil o prosazení několika opatření, včetně rezoluce SCR 3, která byla jednomyslně přijata v dubnu 2021 a která doslovně odsuzuje „odporné praktiky Pekingu spočívající v násilném odebírání lidských orgánů za účelem transplantace“.

V březnu byl jedním z předkladatelů návrhu zákona TX HB3914, jehož cílem je zakázat Texaskému institutu pro prevenci a výzkum rakoviny, který financuje výzkum rakoviny ve Texasu, poskytovat grantové prostředky žadateli, který by mohl získat orgán z nemocnice v Číně.

Oliverson uvedl, že zabránit zdravotním pojišťovnám, aby poskytovaly finanční prostředky na orgány z Číny, je klíčem k zastavení transplantační turistiky, která udržuje tuto zločinnou praxi při životě. Transplantace orgánů je natolik nákladná, že se drtivá většina Američanů spoléhá na zdravotní pojištění.

Podle texaského poslance jde o to, „v podstatě přiškrtit možnost“, aby někdo dostal zaplaceno za účast na zneužívání lidí v Číně nebo kdekoli jinde na světě.

„Nejlepší způsob, jak být úspěšný, pokud jde o jeho odstavení, je učinit ho ekonomicky neúspěšným pro zemi, která nevnímá lidské bytosti jako lidské bytosti, ale zjevně je vnímá jako zdroj příjmů,“ vysvětluje svoji taktiku Oliverson.

Uvedl také, že je podle něho třeba udělat ještě hodně práce a doufá, že i další státy přijmou vlastní verze texaského zákona, a připojí se k boji proti tomuto „zneužívání bližních“. Oliverson prohlásil, že hodlá tento zákon předložit na konferencích státních zákonodárců a předložit jej jako vzorovou legislativu, jejíž přijetí by ostatní státy mohly zvážit.

„Rád bych, aby to bylo něco, co projde ve všech 50 státech. To by byl můj konečný cíl – aby se všichni Američané sjednotili proti této odporné praxi,“ říká texaský poslanec.

„Pokud bude tento zákaz platit ve všech 50 státech, pak v podstatě žádné americké dolary nebudou směřovat do čínských nemocnic, které se podílejí na obchodování s orgány,“ což podle něho ochromí tyto nejenom neetické, ale také zločinné postupy, které zdeformovaly smysl lékařského poslaní.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

CHINA TRIBUNAL je nezávislý soudní tribunál, který probíhal v roce 2019 v Londýně. Tribunál byl zformován na popud mezinárodního sdružením ETAC, které vzniklo v roce 2014 za účelem obrany lékařské etiky v reakci na případy násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně. On-line (anglicky)

DAFOH je nezisková organizace Lékaři proti nuceným odběrům orgánů, založená lékařskými profesionály. Zaměřuje se na sběr informací a osvětovou činnost v lékařských kruzích. On-line (anglicky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC je mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně. Jedná se o koalici právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)