Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) v memorandu ze 17. července oznámilo, že odnímá Wuchanskému virologickému institutu (WVI) přístup k americkým grantům, uvedl úředník z ministerstva.

Institut (WIV) získal v průběhu let více než 1,4 milionu dolarů z amerických fondů na testování v rámci projektu nazvaného „Porozumění riziku výskytu netopýřího koronaviru“, včetně pokusů, které učinily netopýří koronavirus infekčnějším.

Myši infikované modifikovanou verzí viru podle dokumentů zveřejněných v roce 2021 onemocněly více než myši infikované původním virem. Tím byly porušeny podmínky grantu, uvedl úředník HHS.

Úřady daly čínskému ústavu příležitost tento závěr zpochybnit, ovšem institut „tak neučinil“, uvedlo ministerstvo.

„Existuje tedy riziko, že WVI nejen porušoval dříve, ale i v současnosti porušuje a bude porušovat“ protokoly amerického Národního institutu zdraví, který poskytl peníze na grant a je součástí HHS, napsal úředník, jehož jméno je v dokumentu, jenž jsme získali, vymazáno. „Proto jsem rozhodl, že je nezbytné okamžité pozastavení činnosti WVI, aby se zmírnilo případné riziko pro veřejné zdraví.“

Pozastavení je dočasné. Úředníci podnikají kroky k tomu, aby společnost WIV z grantů vyloučili, ale zatím tak neučinili. Úplné vyloučení z účasti na grantech vyžaduje, aby úředníci rozhodli, že WVI není „odpovědný“.

Několik návrhů zákonů, včetně návrhu senátora Joniho Ernsta, by mělo trvale zakázat financování čínského ústavu ze strany USA, jenže tyto návrhy ještě nebyly schváleny Kongresem. Zákonodárci poukazují na to, že v ústavu byl prováděn rizikový výzkum a že někteří zpravodajští pracovníci se domnívají, že covid-19 pochází právě z této laboratoře.

Z 26 dokumentů, které HHS ve svém rozhodnutí cituje, jsou všechny kromě tří z ledna 2022 nebo starší.

„Už bylo na čase, aby Bidenova administrativa učinila toto rozhodnutí, ale nezaslouží si žádnou pochvalu za to, že konečně udělala to, co vyžadovaly důkazy a fakta. Je nehorázné, že jim to trvalo tak dlouho,“ uvedli poslanci Cathy McMorris Rodgersová, Brett Guthrie a Morgan Griffith ve společném prohlášení.

HHS na žádost o komentář nereagovalo. Dotaz na adresu uvedenou na internetových stránkách WVI se vrátil zpět.

Poté, co institut obdrží oznámení o navrhovaném vyloučení, bude mít možnost se proti návrhu odvolat. Úředník HHS pro pozastavení a vyloučení, který sepsal novou zprávu, učiní konečné rozhodnutí po přezkoumání odpovědi.

Pozastavení obvykle netrvá déle než jeden rok, zatímco vyloučení obvykle netrvá déle než tři roky. Vyloučení z činnosti je spojeno s vyššími nároky na prokázání pochybení.

Pozastavení i vyloučení do značné míry brání tomu, aby jakákoli vládní agentura, a to i mimo HHS, poskytla institutu další peníze, nicméně jiný úřad by se mohl rozhodnout, že přínosy financování institutu převáží nad riziky, a financovat laboratoř i navzdory opatření HHS.

Požadavky

Američtí představitelé v roce 2016 sdělili organizaci EcoHealth, že do grantu přidávají ustanovení, včetně požadavku, aby byly všechny experimenty okamžitě zastaveny, vzroste-li virus o 1 log nebo více. K takovému nárůstu došlo v roce 2018 nebo 2019, ale podle americké vlády o tom WVI informoval EcoHealth až v roce 2021. Organizace EcoHealth uvedla, že o pokusech informovala úředníky krátce po jejich provedení, ale američtí úředníci uvedli, že toto oznámení se pravděpodobně týkalo jiného pokusu.

Wuchanský virologický institut také podle amerického ministerstva zdravotnictví nereagoval na opakované žádosti o dokumenty, které měly prokázat splnění podmínek grantu, včetně spisů o experimentech.

Nesplnění požadavků znamenalo, že výzkum nebyl dostatečně monitorován, uvedl v lednu Úřad generálního inspektora ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Kontrolní úřad doporučil úředníkům zvážit vyloučení WVI.

Za prezidenta Donalda Trumpa ministerstvo grant v roce 2020 ukončilo. Úředníci brzy ale ukončení zrušili, ovšem s tím, že pozastavili financování, dokud EcoHealth a WVI nesplní určité podmínky, a to na základě informací, které vyvolaly „vážné obavy o biologickou bezpečnost“ týkající se práce v laboratoři.

HHS v roce 2022 sdělilo organizaci EcoHealth, že v rámci grantu nemůže institutu posílat další peníze. V roce 2023 však ministerstvo grant společnosti EcoHealth obnovilo. Obnovení umožnilo neziskové organizaci rozdělit prostředky univerzitě v Singapuru.

Republikáni uvedli, že vláda by měla zvážit zablokování budoucího financování EcoHealth, zejména ve světle zjištění, že jeden z posledních grantů této skupině podepsal dr. Anthony Fauci, přestože nebyl řádně jmenován do funkce ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci.

Společnost EcoHealth na žádost o komentář nereagovala. Skupina své jednání obhajuje a tvrdí, že experimenty, které zvýšily sílu netopýřího viru, neporušují podmínky grantu.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.