Radovan Dluhý

17. 8. 2023

Internetový kanál YouTube před pár měsíci odstranil rozhovor profesora psychologie na Torontské univerzitě Jordana Petersona s kandidátem na amerického prezidenta, Robertem F. Kennedym Jr. Jedním z důvodů tohoto cenzurního zásahu bylo zřejmě Kennedyho vyjádření, že jisté široce používané chemikálie „mohou způsobit genderovou dysforii“. Genderová dysforie velmi zjednodušeně znamená, že člověk s mužským tělem se cítí být ženou a naopak.

„Děti se dnes koupou v koktejlu toxických chemikálií a spousta z nich jsou endokrinní disruptory. Jako například syntetický herbicid atrazin, obsažený v pitné vodě,“ říká v rozhovoru Robert F. Kennedy Jr.

Ve Spojených státech se atrazin běžně používá v zemědělství. V Evropské unii byl tento herbicid zakázán rozhodnutím Evropské komise z 10. března 2004 pod číslem 2004/248/EC.

Mezi endokrinní disruptory patří i Roundup

Mezi endokrinní disruptory dle prováděných výzkumů patří různé pesticidy a herbicidy využívané v zemědělství. (Dinuka Gunawardana | Pexels)

Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které podle mnoha odborníků narušují fungování soustavy žláz s vnitřní sekrecí, takzvaného endokrinního systému. Ten se skládá ze šišinky, štítné žlázy, nadledvinky, slinivky břišní a pohlavních orgánů.

Mezi endokrinní disruptory patří dle prováděných výzkumů různé pesticidy a herbicidy, paliva, průmyslové chemikálie, zbytky léčiv a plastů. Americká vládní agentura pro ochranu životního prostředí v roce 2019 zjistila, že až 1800 dnes používaných chemikálií může působit jako endokrinní disruptory.

Patří sem i u nás hojně aplikovaný herbicid Roundup. V České republice se ho podle Vladimíra Smutného z Mendelovy univerzity v Brně ročně spotřebuje asi 750 tun.

Tento herbicid s účinnou látkou glyfosát byl v roce 2015 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny označen za „pravděpodobně karcinogenní“.

Podle deseti klíčových charakteristik pro endokrinní disruptory stanovených americkým Národním institutem zdraví NIH v roce 2019 mezi ně glyfosát rozhodně patří. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA přesto v roce 2022 prodloužil jeho používání.

Kennedyho přirovnání ke změně pohlaví u samčích žab

Robert F. Kennedy mladší v Los Angeles v Kalifornii 6. února 2023. (York Du / The Epoch Times)

Robert F. Kennedy Jr. ukončil rozhovor nad možnými příčinami genderové dysforie tímto příkladem: „Když v laboratoři dáte do nádržky s atrazinem žáby, chemicky je vykastrujete. Násilně je feminizujete. A deset procent žab mužského pohlaví začne produkovat životaschopná vajíčka. Jestli se to může přihodit žábám, proč ne lidem. Existuje mnoho důkazů, že to takto může fungovat i u lidí.“

Za tato slova schytal Robert F. Kennedy Jr. v médiích výsměch a kritiku. Byly ale tato kritika a odstranění videa z kanálu YouTube oprávněné? Vždyť prezidentský kandidát jen citoval výsledky recenzované studie týmu výzkumníků kalifornské univerzity v Berkeley z roku 2010.

V tomto experimentu se u čtyř ze čtyřiceti žabích samců začaly vyvíjet samičí orgány. A dva z těchto samců začali opravdu produkovat životaschopná vajíčka.

Další podobný příklad, tentokrát feminizace ryb, byl zjištěn ve dvou kanadských řekách jižně od Calgary. Výzkumníci z univerzity v Calgary ve studii z roku 2010 zjistili, že chemikálie v kontaminovaných řekách změnily pohlaví ryb.

„Když jsou živočichové v raném stádiu vývoje vystaveni určitým chemikáliím, ty mohou ovlivnit jejich sexuální vývoj a změnit například samčí rybu na samičí,“ říká profesor Hamid Habibi.

Ale jak je to s Kennedyho prohlášením, že „existuje mnoho důkazů, že to může fungovat i u lidí“?

Působení endokrinních disruptorů na člověka

Některé výzkumy potvrzují, že endokrinní disruptory mají alarmující vliv i na pohlavní orgány a sexuální chování člověka.

Tým šestnácti odborníků z pěti západních zemí se této problematice věnuje v článku publikovaném pod názvem Konsensus ke klíčovým charakteristikám endokrinních disruptorů v žurnálu Nature reviews (2019). Na desítkách studií zde demonstruje, že stejně jako u zvířat, tak i u lidí byly zjištěny změny v reprodukčním zdraví a sexuálním vývoji.

Odborníci například u lidí vystavených endokrinním disruptorům identifikovali sníženou plodnost, abnormalitu mužského a ženského reprodukčního ústrojí, změnu hladin hormonů, neurologické problémy, předčasnou pubertu, poruchy imunitních funkcí a menstruační problémy. Především kojenci jsou velmi citliví vůči účinkům endokrinních disruptorů, obsaženýchv mateřském mléce.

Mohly by tedy endokrinní disruptory být jednou z příčin genderové dysforie?

V odborné literatuře zatím neexistuje studie jednoznačně potvrzující kauzalitu mezi endokrinními disruptory a genderovou dysforií. Odborníci z americké Endokrinní společnosti nicméně na výzkumech demonstrují výše uvedené pohlavní a hormonální poruchy, menstruační a ovulační problémy u žen, hypospadii (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu) či malá varlata u mužů (zdroj: tab č. 1). Je tedy čím dál víc zřejmě, že endokrinní disruptory mohou způsobit nejen vrozené vady, ale i další vývojové sexuální poruchy.

Podle britského profesora biopsychologie Nigela Barbera „výzkumníci pomalu uznávají, že i přes omezené důkazy může být chemické prostředí, ve kterém žijeme, jednou z příčin genderové dysforie”. Svoji teorii pak dále rozvíjí na stránkách internetového časopisu Psychology Today (zdroj).

Související články

Přečtěte si také

Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí
Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí

Trump byl lehce postřelen do ucha při pokusu o atentát na předvolebním mítinku. Zemřel návštěvník a střelec byl zlikvidován.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny
Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny

Američtí politici a vedoucí lidskoprávní osobnosti odsoudili zvěrstva komunistického režimu v oblasti lidských práv, včetně násilného odebírání orgánů.

Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute
Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute

Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na počasí. Mraky nebo bezvětří způsobí, že větrná a solární zařízení produkují málo energie nebo vůbec žádnou. Tento problém se popisuje německým termínem „dunkelflaute“. Jak nahradit výpadek?

Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději
Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději

Ve společnosti se často diskutuje o roli mužů a žen, přičemž tradiční vnímání mužské a ženské identity prochází výraznými změnami, které ovlivňují i vztahy.