Internetový kanál YouTube před pár měsíci odstranil rozhovor profesora psychologie na Torontské univerzitě Jordana Petersona s kandidátem na amerického prezidenta, Robertem F. Kennedym Jr. Jedním z důvodů tohoto cenzurního zásahu bylo zřejmě Kennedyho vyjádření, že jisté široce používané chemikálie „mohou způsobit genderovou dysforii“. Genderová dysforie velmi zjednodušeně znamená, že člověk s mužským tělem se cítí být ženou a naopak.

„Děti se dnes koupou v koktejlu toxických chemikálií a spousta z nich jsou endokrinní disruptory. Jako například syntetický herbicid atrazin, obsažený v pitné vodě,“ říká v rozhovoru Robert F. Kennedy Jr.

Ve Spojených státech se atrazin běžně používá v zemědělství. V Evropské unii byl tento herbicid zakázán rozhodnutím Evropské komise z 10. března 2004 pod číslem 2004/248/EC.

Mezi endokrinní disruptory patří i Roundup

Mezi endokrinní disruptory dle prováděných výzkumů patří různé pesticidy a herbicidy využívané v zemědělství. (Dinuka Gunawardana | Pexels)

Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které podle mnoha odborníků narušují fungování soustavy žláz s vnitřní sekrecí, takzvaného endokrinního systému. Ten se skládá ze šišinky, štítné žlázy, nadledvinky, slinivky břišní a pohlavních orgánů.

Mezi endokrinní disruptory patří dle prováděných výzkumů různé pesticidy a herbicidy, paliva, průmyslové chemikálie, zbytky léčiv a plastů. Americká vládní agentura pro ochranu životního prostředí v roce 2019 zjistila, že až 1800 dnes používaných chemikálií může působit jako endokrinní disruptory.

Patří sem i u nás hojně aplikovaný herbicid Roundup. V České republice se ho podle Vladimíra Smutného z Mendelovy univerzity v Brně ročně spotřebuje asi 750 tun.

Tento herbicid s účinnou látkou glyfosát byl v roce 2015 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny označen za „pravděpodobně karcinogenní“.

Podle deseti klíčových charakteristik pro endokrinní disruptory stanovených americkým Národním institutem zdraví NIH v roce 2019 mezi ně glyfosát rozhodně patří. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA přesto v roce 2022 prodloužil jeho používání.

Kennedyho přirovnání ke změně pohlaví u samčích žab

Robert F. Kennedy mladší v Los Angeles v Kalifornii 6. února 2023. (York Du / The Epoch Times)

Robert F. Kennedy Jr. ukončil rozhovor nad možnými příčinami genderové dysforie tímto příkladem: „Když v laboratoři dáte do nádržky s atrazinem žáby, chemicky je vykastrujete. Násilně je feminizujete. A deset procent žab mužského pohlaví začne produkovat životaschopná vajíčka. Jestli se to může přihodit žábám, proč ne lidem. Existuje mnoho důkazů, že to takto může fungovat i u lidí.“

Za tato slova schytal Robert F. Kennedy Jr. v médiích výsměch a kritiku. Byly ale tato kritika a odstranění videa z kanálu YouTube oprávněné? Vždyť prezidentský kandidát jen citoval výsledky recenzované studie týmu výzkumníků kalifornské univerzity v Berkeley z roku 2010.

V tomto experimentu se u čtyř ze čtyřiceti žabích samců začaly vyvíjet samičí orgány. A dva z těchto samců začali opravdu produkovat životaschopná vajíčka.

Další podobný příklad, tentokrát feminizace ryb, byl zjištěn ve dvou kanadských řekách jižně od Calgary. Výzkumníci z univerzity v Calgary ve studii z roku 2010 zjistili, že chemikálie v kontaminovaných řekách změnily pohlaví ryb.

„Když jsou živočichové v raném stádiu vývoje vystaveni určitým chemikáliím, ty mohou ovlivnit jejich sexuální vývoj a změnit například samčí rybu na samičí,“ říká profesor Hamid Habibi.

Ale jak je to s Kennedyho prohlášením, že „existuje mnoho důkazů, že to může fungovat i u lidí“?

Působení endokrinních disruptorů na člověka

Některé výzkumy potvrzují, že endokrinní disruptory mají alarmující vliv i na pohlavní orgány a sexuální chování člověka.

Tým šestnácti odborníků z pěti západních zemí se této problematice věnuje v článku publikovaném pod názvem Konsensus ke klíčovým charakteristikám endokrinních disruptorů v žurnálu Nature reviews (2019). Na desítkách studií zde demonstruje, že stejně jako u zvířat, tak i u lidí byly zjištěny změny v reprodukčním zdraví a sexuálním vývoji.

Odborníci například u lidí vystavených endokrinním disruptorům identifikovali sníženou plodnost, abnormalitu mužského a ženského reprodukčního ústrojí, změnu hladin hormonů, neurologické problémy, předčasnou pubertu, poruchy imunitních funkcí a menstruační problémy. Především kojenci jsou velmi citliví vůči účinkům endokrinních disruptorů, obsaženýchv mateřském mléce.

Mohly by tedy endokrinní disruptory být jednou z příčin genderové dysforie?

V odborné literatuře zatím neexistuje studie jednoznačně potvrzující kauzalitu mezi endokrinními disruptory a genderovou dysforií. Odborníci z americké Endokrinní společnosti nicméně na výzkumech demonstrují výše uvedené pohlavní a hormonální poruchy, menstruační a ovulační problémy u žen, hypospadii (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu) či malá varlata u mužů (zdroj: tab č. 1). Je tedy čím dál víc zřejmě, že endokrinní disruptory mohou způsobit nejen vrozené vady, ale i další vývojové sexuální poruchy.

Podle britského profesora biopsychologie Nigela Barbera „výzkumníci pomalu uznávají, že i přes omezené důkazy může být chemické prostředí, ve kterém žijeme, jednou z příčin genderové dysforie”. Svoji teorii pak dále rozvíjí na stránkách internetového časopisu Psychology Today (zdroj).