V rozhovoru pro projekt ForSport z.s. hovořila kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová o svých zkušenostech se sportovci, kteří prošli onemocněním covid-19 a získali protilátky, následně se však „přišlo s tím, že všichni tito sportovci mají být povinně naočkováni, aby se mohli účastnit soutěží“.

Tito lidé byli podle lékařky prokazatelně imunní, „měli nabrané protilátky“.

„Mně to přišlo jako totální nesmysl, ale také medicínsky non lege artis[1],“ říká kardioložka.

mRNA vakcíny od počátku v příbalovém letáku přiznávaly nežádoucí účinek myokarditidy u mladých lidí, říká lékařka. „To byl další moment, který u mě vzbudil velké otazníky a velké vykřičníky,“ říká Gandalovičová.

Celý rozhovor s MUDr. Janou Gandalovičovou

„Lidsky mě to trápilo, protože většina z těch mladých podlehla tlaku, aby mohli soutěžit,“ říká lékařka, která dostala následně po vakcinaci sportovce pod dohled. „Bylo jim špatně, klesala jim výkonnost.“

Moderátor Zdeněk Heinzel poukázal na videozáznam, na němž předseda lékařské komory MUDr. Milan Kubek, ještě v době prasečí chřipky, prohlašuje, že mediální vlna vytváří paniku, že se mu „nelíbí, že se výrobce vyvázal z odpovědnosti za nežádoucí účinky očkovací látky“.

„Já se očkovat nenechám“, a když se většina lékařů nenechá očkovat, „tak je to jejich svobodné rozhodnutí a česká lékařská komora protestovala proti představám, že by lékaři a ostatní zdravotníci snad měli být očkováni povinně,“ uvedl tehdy Kubek.

„Jasně jsme řekli, že žádné pokusné králíky nikomu dělat nebudeme,“ uvedl tehdy Kubek – a o několik let později prosazoval povinné očkování zdravotnického personálu experimentální mRNA vakcínou.

Prohlášení MUDr. Kubka (v čase 8:13)

Video-sestřih podbarvený čtením z knihy 1984 od spisovatele George Orwella.

Podle MUDr. Gandalovičové nebyla na začátku epidemie viru SARS Cov 2 situace skutečně jednoduchá, ale rétoriku doktora Kubka vnímala jako nestandardní. „Od začátku to byla rétorika totálního strachu, paniky, lidi vyděsit a já si myslím, že lékař tady je kvůli něčemu jinému,“ říká Gandalovičová. „Lékař má hlavně uklidnit, i když sám může mít pochybnosti a obavy.“

Během několika měsíců se podle kardioložky vyprofilovala riziková skupina, která byla náchylnější k těžkému průběhu onemocnění virem, ale ta se netýkala sportovců. „Byli to lidi obézní, s polymorbidním profilem, s metabolickým syndromem, diabetes… 45-60 let,“ uvádí lékařka s tím, že nemoc „nepředstavovala pro mladší a starší zdravé lidi žádné riziko“.

Většina lidí nemoc podle kardioložky prodělala jako lehkou virózu, někdo to prodělal, aniž by o tom věděl, a děti s tou nemocí neměly problém vůbec.

K překvapení řady lékařů, kteří očekávali, že se začne „diskutovat o léčbě, vyhodnocení rizikových skupin, postupy přednemocniční léčby“, byla nastíněno pouze jediné „univerzální“ řešení – a tím byla vakcinace.

Poznámky:

[1] Latinský pojem lege artis vznikl zkrácením z de lege artis medicinae, tedy podle pravidel umění lékařského. V současnosti je v ČR vykládán jako preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup, který odpovídá nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání. Pojem non lege artis, který použila MUDr. Jana Gandalovičová, tedy znamená – „ne podle pravidel umění lékařského“.