Juraj Skovajsa

11. 10. 2023

Aktualizace: 11. 10. 2023 ve 12:30 o hlasování VVVK

Když se soudce Robert Fremr po „mediálním kolotoči“ vzdal své kandidatury na soudce Ústavního soudu (ÚS), zůstalo na nejvyšší soudní instanci v zemi poslední neobsazené místo. Prezident Petr Pavel nominoval JUDr. Pavla Simona, který nyní působí na Nejvyšším soudu v Brně.

„Jsem přesvědčen, že JUDr. Simon jako nepřehlédnutelná postava českého soudnictví střední generace splňuje veškeré odborné i morální požadavky kladené na soudce Ústavního soudu. Svou rozvahou, soudcovskou zdrženlivostí, bohatými zkušenostmi… obohatí pestré složení soudcovského sboru orgánu ochrany ústavnosti a bude pro něj bezesporným přínosem,“ konstatuje prezident Pavel v nominaci zaslané Senátu, jenž kandidáty na ÚS schvaluje.

Kritice politiků či médií se nevyhnul ani JUDr. Simon za některá svá rozhodnutí, která neobstála před ÚS, či za to, že se věnuje energetickému čchi-kungovému cvičení. V rozhovoru koncem září pro ČTK na onu kritiku reagoval.

Mezi jeho nejnovější a „průlomové“ rozhodnutí patří to, ve kterém otevřel cestu k náhradě škody za krizová opatření v době covidu, když dal 11. září za pravdu dovolání společnosti provozující potraviny, kterou poškodila protipandemická opatření vlády a která požadovala kompenzaci přes milion korun.

11. října se o jeho nominaci jednalo na dvou senátních výborech.

Ústavně-právní výbor (ÚPV), coby garanční výbor, se projednání zhostil jako první. Soudce čelil nepříjemným otázkám. Zájem o jeho postavu odzrcadlovala i hojná účast novinářů.

Simon zahájil svou úvodní řeč reakcí na některá obvinění v médiích. Sdělil, že byť nemá důvod se obhajovat, protože neudělal nic špatného, přesto některé věci vysvětlil v dopise senátorům.

Ústavní soud je dle Simona záchrannou brzdou a měl by být zdrženlivý, čemuž v současnosti tak je. Při své řeči dále sdělil několik důvodů, proč si myslí, že bude pro ÚS přínosem.

Senátoři pak soudci pokládali otázky na různé jeho postoje coby potenciálního ústavního soudce, ať už k manželskému právu, vztahu ÚS k evropskému soudu, odškodňování za nezákonný postup státu.

Senátor Fischer otevřel otázku podnikání, kdy soudce figuroval v několika s. r. o. Soudce by totiž podnikání či jinou výdělečnou činnost vykonávat neměl. Zeptal se: „Proč jste tedy zakládal s. r. o.?“

Důvodem založení společností s ručeným omezením bylo dle soudce to, že jeho neziskovka nemohla mít platební bránu a bylo potřeba založit obchodní společnost. Výdělečnou činnost jako takovou však Simon dle svých slov nevykonává. V dopise senátorům údajně psal, že příjmy z jeho společností tvoří cca 4 % jeho čistého soudcovského příjmu a jsou jen na pokrytí nákladů. Je však připraven se toho vzdát.

„Proč jste z těch dvou s. r. o. vystoupil?“ ptal se dále senátor Fischer. Soudce odpověděl, že „proto, že žijeme v prostředí, kde lidé nerozlišují mezi majetkem a podnikáním“ a dal tak v souvislosti se svou nominací na rady a vystoupil z nich, resp. přepsal je na svou manželku.

Simon čelil i otázce o tzv. „medicínských bludech“, konkrétně ohledně informace (na webu čchi-kungu, který vyučuje), že intimní život by měl být po čtyřicítce zdrženlivý. Soudce se odkázal na studii publikovanou ve Zdravotním žurnálu v roku 2016 a sdělil, že i soudce má právo na osobní názor.

Vyjádřil se i k otázce ohledně matoucího titulu Dr., který na svém webu o čchi-kungu uvedl. Simon sdělil, že jedno použití Dr. místo JUDr., které objevil redaktor Radiožurnálu, nebylo použito záměrně, aby si lidé mysleli, že je MUDr. Titul JUDr. prý nechtěl použít kvůli tomu, aby zájemci nevěděli, že je právník a aby se pak na něj lidé neobraceli s právními dotazy.

Na to zareagovala senátorka Marvanová, protože si podle svých slov všimla, že titul Dr. uvedl soudce coby učitel čchi-kungu i na vícero místech. Dle ní použil matoucí titul Dr. záměrně. Rozporovala i jeho pohled na podnikání, když citovala „akční nabídku“ a další informace, které dohledala na webu Orel v hnízdě. Soudce přesto s jejím pohledem nesouhlasil a dodal, že tyto věci konzultoval i s dalšími odborníky ze soudcovského stavu. Vyučování je dle něj výjimkou v zákoně.

Simon po sadě otázek sdělil, že se z minulých chyb poučil. Dle něj je podstatné, jak se z chyb člověk poučí a jak se zachová v budoucnu.

Po dotazech senátorů z ÚPV na některé kontroverzní otázky týkající se osoby soudce proběhlo tajné hlasování, na kterém hlasovali tři pro kandidáta a pět proti. Schválen tedy na ÚPV nebyl.

Dále projednával nominaci soudce Simona i Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Pavel Simon
Soudce Pavel Simon (vpravo) na Výboru pro vědu, vzdělání, vědu a kulturu, 11. 10. 2023. (Juraj Skovajsa / Epoch Times)

Po projednání se i zde hlasovalo tajně. Podporu vyjádřil soudci Simonovi pouze jeden senátor a tedy výbor jej pro jmenování ústavním soudcem nedoporučil.

Související témata