Milan Kajínek

24. 10. 2023

Podle akčního plánu, který schválila vláda Petra Fialy na konci loňského roku, má ministerstvo práce do novely Zákoníku práce zapracovat část týkající se nevymahatelnosti doložky o mlčenlivosti. V důsledku toho by tak do výše finančních odměn svých kolegů měli zaměstnanci mít právo nahlédnout do konce roku 2026.

Tato iniciativa se dala do pohybu kvůli evropské směrnici, kterou Česko prosadilo během svého loňského předsednictví v EU. Podle ní mají nyní členské státy tři roky na její zapracování do svých zákonů.

V praxi to tedy bude znamenat určitou revoluci, protože dosud bylo zvykem, že zaměstnavatel mohl v rámci doložky o mlčenlivosti vyžadovat po zaměstnancích utajování informace o výši platů před kolegy, a zároveň odmítat výši platů ostatním zaměstnancům prozradit.

Zaměstnavatelé si tak mohli dovolit vyměřovat různé výše platů podle individuálních požadavků zaměstnanců a vyhnout se otázkám, proč má kolega více než já. Nyní bude zaměstnavatel muset údajně nejenom na požádání odhalit výši platů svým zaměstnancům, ale bude muset výši odměn vysvětlit – odůvodnit.

Zákoník práce

V Zákoníku práce se o mlčenlivosti hovoří v Části 12, Hlava I, Základní ustanovení, § 276 v odstavcích 3) a 5) a také v Části 13, Společná ustanovení, Hlava II, § 303 odstavec 2b).

„Když se pracovník dozví, že mají kolegové větší finanční odměny, tak zaměstnavatel bude muset doložit a dokázat, kvůli čemu vznikla tato rozdílnost,“ sdělila Lenka Simerská, která pracuje na pozici expertky na genderovou rovnost (rovnost pohlaví) stojící v čele týmu připravujícího zmiňovanou legislativní úpravu, portálu Seznamzpravy.cz.

Úprava má údajně mimo jiné pomoci odstranit platovou nerovnost mezi muži a ženami a zaměstnanci na stejných pozicích.

Související témata

Související články