Ondřej Horecký

28. 10. 2023

Jedí vegetariáni maso? Jedí vegani vejce a jiné živočišné produkty? Loňský průzkum z Nizozemí přináší překvapivá zjištění.

V průzkumu, kterého se zúčastnilo 1 619 respondentů v Nizozemí a který byl proveden v loňském květnu, se ukázalo, že překvapivě velká část vegetariánů (40 %) jí pravidelně maso a že víc než 50 % veganů konzumuje vejce a část z nich se nevyhýbá ani mléčným produktům.

Výzkumníci chtěli od dotázaných osob vědět, s jakou stravovací identitou se ztotožňují (všežravec, flexitarián, vegetarián nebo vegan) a jaké potraviny a jak často konzumují (denně, pravidelně, nikdy). Flexitariáni jsou lidé, kteří jedí maso pouze příležitostně, zpravidla několikrát do týdne.

Respondenti se podle typu stravování rozdělili následovně:

74 % všežravci

20 % flexitariáni

3 % vegetariáni

1 % vegani

2 % jiní

Konzumace masa

Výsledky ukázaly, že flexitariáni opravdu jedí méně masa než všežravci a s větší pravděpodobností si zakoupí bio kvalitu. Nejzajímavětší je ovšem fakt, že přes 40 % vegatariánů uvedlo, že jí maso denně nebo pravidelně, což z nich vlastně činí flexitariány. Vegani uvedli, že maso nejedí.

Konzumace mléka a vajec

Mléko, sýr a vejce jsou, jak by se dalo čekat, oblíbené mezi všežravci, flexitariány i vegetariány. Překvapující však je, že i velká část veganů konzumuje živočišné produkty denně nebo na pravidelné bázi, což z nich činí vegetariány.

9 % veganů v průzkumu uvedlo, že denně jedí sýrový sendvič, zatímco 27 % z nich přiznalo, že konzumuje sýr pravidelně. Přes 50 % veganů odpovědělo, že pravidelně jedí vejce.

Studie z roku 2022 publikovaná v odborném časopise Nutrients ukázala, že zařazení vajec do čistě rostlinného jídelníčku nijak negativně neovlivňuje zánětlivost v těle ani oxidační stres, ba naopak. „Zdá se, že vejce poskytují přídavnou ochranu proti biomarkerům, které stanovují metabolický stres,“ napsali autoři výzkumu.

Životní postoj

Jedna studie z roku 2019 zjistila, že 51 % z oslovených 243 vegetariánů konzumovalo od té doby, co se stali vegetariány, maso. Důvody se různí, někteří tak činí při setkání s rodinou, jiní se báli negativní reakce okolí nebo nechtěli způsobit hostiteli komplikace.

Z obou výzkumů je patrné, že lidé s vyhraněnou stravou nemusí vždy mít nepřekročitelné hranice toho, co jíst a nejíst a dokáží být flexibilní. Roste počet těch, kteří chápou vegetariánství či veganství spíše jako životní postoj než přísné omezování příjmu některých potravin nebo zdravotní dietu.

Vegetariáni v Česku

Podle průzkumu agentury Ipsos z roku 2020 se u nás stravují úplně bez masa 4 % populace. Dalších 6 % jsou flexitariáni, kteří maso omezují, ale příležitostně si ho dopřejí.

Související témata