Juraj Skovajsa

1. 11. 2023

Šéf Národního bezpečnostního úřadu upozornil v úterý sněmovní obranný výbor na nízký rozpočet úřadu pro příští rok, kvůli kterému může docházet k problémům s vyřizováním bezpečnostních prověrek. Výbor však rozpočet doporučil.

Ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) genmjr. Jiří Lang komentoval 31. října na sněmovním obranném výboru navrhovaný rozpočet pro rok 2024. Ten má mít dle vládního návrhu celkovou výši 313 milionů Kč. Letošní rozpočet je o zhruba 19 milionů (a tedy o zhruba 6 %) vyšší.

V rámci navrženého rozpočtu dochází dle Langa ke „snížení prostředků na platy“ ve výši 3,4 milionu Kč a příslušenství 1,16 milionu. Dle něj jde o snížení o 3,3 %. Úřad přitom požadoval o zvýšení prostředků na platy o 3,5 milionu korun. I dosavadní rozpočty jako takové byly dle Langa velmi napjaté.

„Úsporná opatření začínají být za hranicí možností,“ konstatoval šéf NBÚ k rozpočtu na rok 2024 a upozornil, že takový rozpočet povede k omezení bezpečnostních prověrek: „Nebudeme stačit, v té kapacitě, kterou máme – v navyšující se agendě – zkrátka, vyřizovat včas žádosti, které už teď nemáme komu přidělit.“

Dále Lang vysvětlil, že v řadách úřadu mají momentálně podstav zhruba 15 %, a zatímco loni vyplatili na přesčasech asi 140 tisíc Kč, v letošním prvním pololetí to bylo už 730 tisíc Kč. Z navrhovaného rozpočtu pro příští rok si však NBÚ nebude moci přesčasy dovolit vůbec.

„Tak celkem logicky, ta práce, která byla udělána o přesčasech, se přesune do běžné agendy, ale tam už ji nemá kdo zajistit,“ vysvětlil generálmajor a upozornil, že tím může docházet ke zpožděním vyřizování prověrek a může dojít k jejich ztrátám na určitou kratší dobu, obzvláště při pozdních žádostech.

Dosud se tuto situaci snažili dle Langa řešit vnitřními personálními změnami, ale někteří lidé přeřazení na tuto činnost podali výpovědi.

Dalším problémem, který by do rozpočtu mohl negativně zasáhnout, je dle šéfa NBÚ požadovaná „klimatická udržitelnost budov“, kdy by museli část úřadu kvůli takovému požadavku přestěhovat. Proto požádali, aby na budovu bývalého pivovaru (jedna z budov NBÚ) byla uvalena památková ochrana, kdy se pak nemusí plnit ekologické požadavky v takové „razanci“.

„Chápeme, potřebuje se šetřit… to se nedá nic dělat… My se budeme snažit, aby ten dopad byl co nejmenší… ale už teď ty náznaky jsou,“ shrnul Lang.

Nespokojenost s výší rozpočtu NBÚ vyjádřil i předseda obranného výboru Lubomír Metnar (ANO).

Jeho stranický kolega a místopředseda výboru Pavel Růžička se ředitele NBÚ dotázal na konkrétní dopady problému s přesčasy a prověrkami na ministerstvo obrany a armády ČR. Lang odpověděl, že v případě nahromadění požadavků nad kapacitu se budou muset určovat priority, a zdůraznil, že je potřeba včas dodržovat termíny pro prověrky. Zatím měli na úřadu pouze jeden takový případ.

Navržený rozpočet obranný výbor Poslanecké sněmovně jednomyslně doporučil.

Související témata