Megan Redshaw

2. 5. 2024

Nová zpráva poprvé prokazuje schopnost vakcíny proti covidu-19 proniknout přes fetoplacentární bariéru a dostat se do nitroděložního prostředí.

Nová zpráva naznačuje, že mRNA vakcína nezůstává po očkování v místě vpichu, ale může se „systémově šířit“ do placenty a pupečníkové krve dětí, jejichž matky byly očkovány během těhotenství.

V recenzované předběžné studii přijaté k publikaci v časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology vědci představili dva případy, které poprvé prokázaly schopnost vakcín proti covidu-19 proniknout přes fetoplacentární  bariéru a dostat se do dělohy. Výzkumníci navíc detekovali spike protein v placentární tkáni, což svědčí o bioaktivitě mRNA při průniku do placenty.

Krátce před porodem očkovali vědci dvě těhotné ženy vakcínami s mRNA, aby zjistili, zda se mRNA ve vakcínách proti covidu-19 dostala po očkování matky do placenty nebo k plodu.

„Hlavním cílem studie bylo prozkoumat mezery ve znalostech o léčbě pomocí mRNA během těhotenství a využít vakcínu proti covidu-19 jako základ pro budoucí vývoj léčby pomocí mRNA vzhledem k jejímu zavedenému použití,“ uvedl pro Epoch Times e-mailem odpovídající autor studie, neonatolog dr. Nazeeh Hanna.

Vědci našli mRNA vakcíny ve vzorcích

První pacientkou (pacientkou 1) byla 34letá žena ve 38. týdnu a čtyřech dnech těhotenství, která dostala dvě dávky vakcíny Pfizer a dvě posilovací dávky – jednu Pfizer a jednu Moderna. Posilovací dávka vakcíny Moderna byla podána dva dny před porodem zdravého dítěte císařským řezem.

Druhá pacientka (pacientka 2) byla 33letá žena ve 40. týdnu těhotenství. Dostala dvě dávky vakcíny Pfizer. Poslední dávka byla podána 10 dní před vaginálním porodem zdravého dítěte.

Podle článku vědci zjistili detekovatelnou mRNA vakcíny v obou testovaných placentách. Lokalizace mRNA vakcíny byla hlavně ve villózním stromatu – vrstvě pojivové tkáně, která podporuje fetální kapiláry a vilózní trofoblast. Vilózní trofoblast, primární bariéra mezi tkáněmi matky a plodu, podporuje výměnu živin mezi matkou a jejím plodem.

Vědci také zjistili „nápadně vysoký signál“ vakcinační mRNA v tkáni deciduy placenty pacientky 1, která dostala čtyři dávky vakcíny. Decidua je specializovaná vrstva endometria, která tvoří základ placentárního lůžka.

Vakcíny proti covidu-19 s mRNA využívají k doručení mRNA lipidové nanočástice (LNP). Zjištění naznačují, že lipidové nanočástice (LNP) jsou schopny proniknout do placenty a uvolnit mRNA v placentárních buňkách, kde je následně převedena na spike proteinu (S).

Rovněž byla zjištěna exprese spike proteinu – ale pouze v placentě pacientky 2. MRNA vakcíny však byla detekována ve vzorcích pupečníkové a mateřské krve pacientky 1, které nebyly u druhé pacientky k dispozici.

Autoři uvedli, že exprese spike proteinu v placentě druhé pacientky, ale ne u první, naznačuje, že je třeba více než dvou dnů po očkování, aby se mRNA dostala do placenty a byla převedena do spike proteinu, který je pak exprimován v placentární tkáni. U placenty bylo zachováno 23 % původní integrity u pacientky 1 a 42 % u pacientky 2. V mateřské krvi pacientky 1 měla mRNA vakcíny vysokou úroveň integrity na úrovni 85 %. V pupečníkové krvi se integrita snížila na 13 %, což naznačuje omezenou bioaktivitu.

„V době, kdy se mRNA dostane k plodu, však již není zapouzdřena v LNP, což vede k její degradaci (pouze 13 % mRNA je v oběhu plodu neporušeno),“ uvedl dr. Hanna pro Epoch Times.

Dr. Hanna poznamenal, že autoři nedávno publikované práce nehodnotili důsledky přechodné exprese spike proteinu v placentě ani účinky degradované mRNA na plod.

Dr. Christiane Northrupová, porodní asistentka a gynekoložka, je členkou poradního sboru společnosti MyCycleStory. V e-mailu pro deník Epoch Times uvedla, že skupina se podobnými studiemi zabývá od zavedení vakcíny v roce 2021. „Není vůbec pochyb o tom, že složky covidu-19 jsou přítomny v placentě a v celém těle.“

„V systému VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System] se objevily zprávy o úmrtích kojenců na trombocytopenii (nízký počet krevních destiček) po očkování matky a také důkazy o infarktech kojenců v děloze po očkování matky. Žádná z těchto informací není nová. Byly pouze široce a systematicky cenzurovány,“ dodala.

Dr. Dan McDyer, porodník a gynekolog, sdělil deníku Epoch Times prostřednictvím e-mailu, že ho nepřekvapuje „objevení důkazů o přítomnosti mRNA z injekcí SARS CoV-2 a/nebo spike proteinu SARS CoV-2 v pupečníkové krvi a tkáních placenty“.

„Doporučení podávat tento lék těhotným ženám považuji za jeden z nejnezodpovědnějších kroků v historii moderní medicíny. Jsem velmi zklamaná, že subjekty pověřené ochranou veřejného zdraví (FDA) a zdraví žen (ACOG) zanedbaly své povinnosti, protože mi stačilo asi 15 minut online vyhledávání, abych zjistila, že tyto lipidové nanočástice projdou placentou a infikují plod,“ uvedla doktorka McDyerová.

Dr. James Thorp, certifikovaný porodník-gynekolog a lékař mateřsko-fetální medicíny, sdělil e-mailem deníku  Epoch Times, že práce ukazuje, že mRNA z vakcín Pfizer i Moderna může procházet placentou do krve plodu a vstupovat do placentární tkáně.

„Tito autoři pozorovali ‚nápadně vysoký signál‘ v decidue, což je děložní výstelka. Tato koncentrovaná mRNA v tkáních deciduy se převede do vysokých koncentrací spike proteinu, což pravděpodobně přispěje k nesčetným devastujícím účinkům na reprodukční funkce člověka – nejen k závažným poruchám menstruace, ale i k neplodnosti, komplikacím při vícečetném těhotenství a silnému krvácení v těhotenství a v období po porodu,“ uvedl dr. Thorp.

Dr. Thorp dodal, že navzdory „děsivým“ zjištěním autoři dospěli k závěru, že jejich důkazy „v drtivé většině podporují“ účinnost vakcíny proti covidu-19 při zmírňování morbidity a úmrtnosti na tento virus u těhotných i netěhotných žen.

Původní klinické studie vyloučily těhotné ženy, přesto studie naznačují biodistribuci mRNA

Původní klinické studie vakcín proti covidu-19 s mRNA nezahrnovaly těhotné ženy, takže nebyly k dispozici žádné údaje o biodistribuci mRNA ve vakcínách proti covidu-19 a její schopnosti dostat se po očkování matky do placenty nebo k plodu. Hodnotící zprávy, které společnosti PfizerModerna poskytly Evropské agentuře pro léčivé přípravky, však ukazují, že mRNA je ve studiích na zvířatech distribuována do různých tkání, včetně jater, nadledvinek, sleziny a vaječníků.

Studie na zvířatech citovaná autory článku ukazuje, že lipidové nanočástice podobného složení v jiných injekcích mRNA dodávaly funkční mRNA do placenty a dalších orgánů plodu.

Dvě předchozí studie stejných vědců u lidí hodnotily, zda je mRNA obsažená ve vakcínách proti covidu-19  přítomna v placentě po očkování matky, a to různými metodami. První studie nezjistila mRNA v mateřské a pupečníkové krvi ani v placentární tkáni. Vědci to přičítají dlouhému intervalu mezi očkováním a porodem a metodice použité ve studii. Druhá studie využívající zvýšenou citlivost k detekci mRNA rovněž neodhalila mRNA vakcíny. Autoři to však přičítají sondě, která byla zaměřena na gen SARS-CoV-2, a nikoli na sekvenci mRNA vakcíny.

V současné studii autoři použili citlivější a robustnější přístup, který jim umožnil přesnější kvantifikaci mRNA vakcíny pro vyšší přesnost, a sondu přizpůsobenou přímo pro mRNA vakcíny, což zajistilo spolehlivější detekci.

„Výsledky práce prováděné na zvířatech jasně ukazují distribuci lipidových nanočástic do několika orgánů, včetně jater, nadledvinek, sleziny a vaječníků. Takže proniknutí do placenty nebylo překvapivé. U lidí jsme již dříve publikovali, že mRNA vakcíny může být distribuována do mateřského mléka,“ řekl dr. Hanna deníku Epoch Times.

Katastrofické na více úrovních

Dr. McDyer uvedl, že schopnost lipidových nanočástic proniknout přes placentu a infikovat plod by mohla být „katastrofická na více úrovních“ a ovlivnit vyvíjející se imunitní systém plodu.

„Představte si toto: Imunitní systém plodu se ‚učí‘, jak vypadá jeho ‚já‘, a to díky rozpoznávání molekul MHC (Major Histocompatibility Complexes) na povrchu všech našich buněk. Tento vzhled ‚já‘ je zcela jistě narušen výskytem spike proteinu na povrchu těchto buněk (buněčných membrán), který je vyvolán vakcínami,“ řekl pro Epoch Times.

„Kromě toho se fragmenty spike proteinu pravděpodobně objeví také v MHC na povrchu buněk. To způsobí mírné znetvoření těchto MHC, což pravděpodobně ovlivní schopnost imunitního systému rozpoznat sebe sama,“ dodal.

Dr. McDyer řekl, že si je jistý, že narušení buněčné homeostázy tím, že se buňky plodu rozptýlí a začnou produkovat cizí bílkoviny, jako je spike protein, namísto bílkovin nezbytných pro vyvíjející se plod, bude mít neznámé škodlivé následky. To podle něj vysvětluje, proč jeden z jeho kolegů, dětský neurochirurg, viděl několik nenarozených dětí s mrtvicí, o čemž prý za celou svou kariéru dosud neslyšel.

„Víme, že spike [protein] iniciuje tvorbu sraženin, což může vést k mrtvici,“ řekl dr. McDyer. „Je to všechno tak smutné, protože se tomu dalo zcela předejít, kdyby se dodržovaly běžné, historické preventivní přístupy.“

Dr. Hanna se domnívá, že vnášení mRNA do plodu může představovat potenciálně pravděpodobná rizika, ale může přinést i biologicky pravděpodobné výhody. „Potenciál opatření založených na mRNA při řešení zdravotních problémů matek a plodů je obrovský. Takové poznatky by mohly významně přispět k vytvoření bezpečnějších a účinnějších terapií založených na mRNA během těhotenství,“ řekl.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Přečtěte si také

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři
Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři

24. května vyvrcholilo jedno z největších letošních cvičení Pozemních sil Armády ČR s názvem Joint Fires 2024. Kromě něj se naše armáda zapojila v květnu i do několika mezinárodních cvičení.

Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny
Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny

Spojené státy a Evropská unie (EU) vyjádřily obavy z nadměrné výrobní kapacity Číny v různých odvětvích, od oceli a hliníku až po lithiové baterie, nové energetické produkty, elektromobily a solární panely.

Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident
Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident

Tisíce lidí dnes oslavily s českým národním hokejovým týmem v Praze zisk titulu mistrů světa.