Gregory Jantz

16. 6. 2024

Tento jednoduchý skutek může mít velký přínos pro duševní zdraví.

V naší věčně uspěchané a cynické společnosti je snadné přehlížet jednoduché projevy laskavosti, které mohou někomu zpříjemnit den a možná i zlepšit jeho emocionální pohodu.

Jedním z takových činů je upřímná poklona – vyjádřená slovy, gesty nebo činy – která má pozoruhodnou moc pozvednout náladu, posílit vztahy a změnit život.

Jako odborník na duševní zdraví již 40 let soustavně opakuju svým klientům, že právě každodenní, zdánlivě drobné návyky mají největší vliv na jejich uzdravení z deprese, úzkosti, závislosti a dalších potíží. Každodenní pozitivní zvyklosti vytvářejí dynamiku, která odstraňuje negativitu, zavádí zdravé rutiny a posiluje duševní zdraví.

To platí i pro vyjadřování komplimentů. Je to jednoduchá terapeutická praxe, kterou můžeme provádět každý den – bez nákladů, vedlejších účinků nebo velkých závazků.

Komplimenty umí zlepšit náladu a posílit duševní zdraví. (Biba Kayewich)

Moderní vědecké výzkumy potvrzují, že pozitivní povzbuzování druhých přispívá ke zlepšení zdraví. Stejně tak i starověká moudrost. Před tisíciletími napsal král Šalomoun stovky přísloví, která se stala součástí Starého zákona, včetně těchto: „Laskavá slova jsou jako plástev medu, sladká pro duši a uzdravení kostem“ a „Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo“.

Byl to poetický způsob, jak říci, že slova podpory a souhlasu mají na příjemce dynamický účinek. V tomto ohledu se od dávných Šalomounových dob nic nezměnilo: inspirativní slova rezonují a odrážejí se v životě toho, kdo je přijímá.

Než budeme pokračovat, ujasněme si jednu věc: nemluvíme o manipulaci a manévrování. Uhlazené řečičky a falešní lichotníci mohou lidi klamat jen velmi omezeně. V dnešní době uhlazených schémat sociálních médií a chytrých marketingových triků máme všichni nastavená tykadla na vychytralce a podvodníky.

Mluvíme zde spíše o sdělování upřímného a srdečného obdivu. Jde o identifikaci vlastností, kterých si na druhém člověku ceníte, a o vyjádření upřímného uznání.

Léčivé účinky upřímných komplimentů

Pokud je kompliment vysloven upřímně a úmyslně, může překonat bariéry, překlenout rozdíly mezi cizími lidmi a prohloubit vazby mezi přáteli, rodinou a kolegy. Komplimenty mají moc:

Přispívat ke zlepšení duševního zdraví. Lidské psychice se daří díky pozitivnímu posílení. Komplimenty slouží jako silné potvrzení naší hodnoty a úsilí, posilují sebevědomí a odolnost. Psychologové potvrzují, že přijímání pochval spouští uvolňování neurotransmiterů, jako je dopamin a serotonin, které jsou spojeny s pocity radosti, štěstí a pohody. Pochvala má vědecky prokázanou schopnost zlepšit náladu a posílit duševní zdraví.

Posílit sociální vazby. Lidé jsou ze své podstaty společenské bytosti, které mají zájem o spojení a sounáležitost. Vyslovení komplimentů je mocným nástrojem k posílení sociálních vazeb a rozvíjení smysluplných vztahů. Když uznáváme a potvrzujeme kvality a úsilí druhých, vytváříme základ důvěry, empatie a vzájemného respektu. Vyjádřením uznání a obdivu sdělujeme svou touhu navázat kontakt na hlubší úrovni, čímž podporujeme emocionální vazby. V době, kdy tolik lidí trpí izolací a osamělostí, může prostý akt vyslovení komplimentů sloužit jako otevřené dveře k hlubšímu spojení.

Vytvářet společnou dobrou vůli. Dopad komplimentů přesahuje rámec jednotlivce, který je přijímá. Upřímná pochvala podporuje kulturu laskavosti a štědrosti a vytváří vlnový efekt pozitivity, který se odráží v celé komunitě. Na pracovištích, ve třídách a ve společenském prostředí kultura uznání podporuje důvěru, spolupráci a kolektivní morálku.

Budovat mosty mezi lidmi z různých oblastí. Ve společnosti plné rozdělení a neshod slouží komplimenty jako mosty, které překlenují propasti nepochopení a konfliktů. Když uznáváme silné stránky a kvality druhých, pěstujeme empatii, porozumění a harmonii. Upřímný kompliment má sílu odstraňovat bariéry a vytvářet vztahy založené na vzájemném respektu a obdivu.

Pomoci zajistit hladký průběh napjatého stavu. Při řešení konfliktů a usmiřování hrají zásadní roli komplimenty. Ve chvílích napětí nebo neshod může dobře mířený kompliment zmírnit nepřátelství, snížit nelibost a připravit půdu pro konstruktivní dialog. Zaměřením se na pozitivní stránky toho druhého mohou lidé překonat nespokojenost a potvrdit vzájemný respekt.

Pěstovat kulturu uznání. Uznání je v organizačním prostředí impulsem k pozitivním změnám a podporuje kulturu dokonalosti. Když vedoucí pracovníci a kolegové vzájemně uznávají a oslavují své úspěchy, vytvářejí podpůrné prostředí, v němž se jednotlivci cítí oceňováni a motivováni k vynikání. Kultura ocenění zvyšuje angažovanost, udržení zaměstnanců a celkovou morálku.

Zvýšení sebevědomí a sebedůvěry. Když uznáme a oceníme něčí silné stránky, talent nebo úsilí, potvrdíme jeho hodnotu a schopnosti. Toto potvrzení následně zvyšuje jejich sebevědomí a podporuje pocit hrdosti a úspěchu. Navíc tím, že uznáváme a oslavujeme úspěchy a kvality druhých, pěstujeme v sobě myšlení hojnosti a pozitivity.

Pěstovat vděčnost a optimismus. Pochvala je hmatatelným projevem vděčnosti a pozitivity, což jsou dva silné léky proti negativnímu myšlení a emocionálnímu stresu. Když vyjadřujeme uznání za vlastnosti, činy nebo přínos druhých, přesouváme svou pozornost od toho, čeho se nám nedostává, k tomu, čeho je v našem životě dostatek.

Poskytovat „brnění“ v těžkých časech. Skládání komplimentů může sloužit jako mechanismus pro zvládání náročných období. Ve chvílích nepřízně osudu nebo těžkostí nám vyjádření uznání za pozitivní aspekty našeho života může poskytnout zdroj útěchy a odolnosti a pomoci nám překonat obtíže s grácií a optimismem.

Umění skládat a přijímat komplimenty

Komplimenty mají sice velkou sílu povzbudit a inspirovat, ale jejich účinek závisí na upřímnosti a autenticitě. Skutečný kompliment vychází z pozorování a empatie a odráží upřímné ocenění jedinečných vlastností nebo činů druhé osoby. Je nezbytné vyslovovat pochvalu upřímně a vyhnout se obecným nebo neupřímným frázím, které mohou vyznít prázdně nebo neupřímně.

Stejně tak přijímat komplimenty s laskavostí je umění, které vyžaduje pokoru a otevřenost. Místo toho, abychom se chvále bránili nebo své úspěchy zlehčovali, je třeba přijímat komplimenty s vděčností a pokorou a uznat hodnotu svého přínosu. Přijímáním komplimentů s grácií potvrzují lidé svou hodnotu a přispívají k cyklu pozitivity a vzájemného uznání.

Když chcete vyjádřit kompliment, zvažte tyto myšlenky:

Mluvte srozumitelně a přiměřeně. V naší společnosti, kde je mnoho lidí přecitlivělých a podezíravých vůči všemu, je třeba říci: ujistěte se, že vaše pochvala nebude vykládána jako kompliment s postranními úmysly. Dbejte na hranice, kontext a případné nedorozumění. Ujistěte se, že vaše potvrzení je uctivé a přiměřené, a vyhněte se poznámkám, které by mohly být vnímány jako vtíravé nebo jakkoli „přes čáru“.

Zaměřte se na konkrétní věci. Není nic špatného na obecné pochvale typu „Myslím si, že jsi skvělý“, ale pro dosažení maximálního účinku ji upřesněte a konkretizujte. Řekněte dotyčnému přesně, co obdivujete, a uveďte spoustu podrobností. Pokud se vám líbí smysl pro humor dané osoby, podělte se o to, co vás obzvlášť rozesmálo. Pokud obdivujete velkorysost dané osoby, řekněte, proč to pro vás tolik znamená. Nebojte se, že byste to přehnali – většina lidí ráda slyší přemíru chvály.

Řekněte to tak, jak to myslíte. Někteří z nás se trochu stydí vyslovit kompliment, a tak to dělají rychlým poplácáním po zádech nebo zamumláním pochvaly. To je v pořádku; rozhodně je to lepší než nic. Mnohem smysluplnější je však podívat se někomu do očí a říct: „Všiml jsem si na tobě něčeho velmi působivého.“ 

Zaměřte se na úsilí a charakter. I když je snadné pochválit někoho za jeho vzhled nebo majetek, smysluplnější je místo toho vyzdvihnout silné stránky osobnosti, jedinečné nadání nebo úsilí. Přesunete tak pozornost od toho, co druhá osoba má nebo jak vypadá, k tomu, kým je jako osobnost. Uznání něčí pracovitosti, poctivosti nebo houževnatosti bude mít větší sílu než povrchní pochvala.

Zveřejněte to. Pokud chcete posílit slova chvály, zdůrazněte pozitivní věci veřejně. Při večeři s přáteli můžete říct: „Myslím, že bylo úžasné, jak Petr strávil poslední tři víkendy dobrovolnickou prací,“ nebo na rodinném setkání: „Určitě víte o Eliščině povýšení v práci. Opravdu si to zaslouží!“

Napište to. To neznamená poslat SMS nebo e-mailovou zprávu. Věnujte několik minut tomu, abyste si napsali poznámku – tužkou a papírem – v níž uvedete, čeho si na druhé osobě ceníte. „Jen jsem ti chtěl říct, že si vážím …“. V naší době digitální a jednorázové komunikace je staromódní, ručně psaný vzkaz něčím trvalým, co lze číst znovu a znovu.

Následné kroky. Promyšlené následné kroky mohou zesílit dopad vašeho komplimentu. Zvažte, zda byste neměli později znovu vyjádřit vděčnost nebo obdiv a posílit tak pozitivní dojem, který jste zanechali.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Přečtěte si také

30 věcí, které je třeba vědět o Kamale Harrisové, nové demokratické favoritce
30 věcí, které je třeba vědět o Kamale Harrisové, nové demokratické favoritce

Pokud bude příští měsíc na národním sjezdu Demokratické strany formálně nominována, utká se v listopadu v boji o Bílý dům s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem současná viceprezidentka Kamala Harrisová.

Maďarsko a Slovensko chtějí, aby Evropská komise urgentně zasáhla ve věci zastavené ropy z Ukrajiny
Maďarsko a Slovensko chtějí, aby Evropská komise urgentně zasáhla ve věci zastavené ropy z Ukrajiny

Jednání Ukrajiny podle nich porušuje asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou a zásadně ohrožuje energetickou bezpečnost obou zemí.

Rozhovor o jádru a vyhlídkách české energetiky s „energetickým realistou“ Milanem Smutným
Rozhovor o jádru a vyhlídkách české energetiky s „energetickým realistou“ Milanem Smutným

S Milanem Smutným jsme probrali vládní rozhodnutí o dostavbě jaderných bloků, nelichotivé vyhlídky v energetice či přechod závislosti od Ruska ke komunistické Číně. „Namaloval“ i hypotetický scénář pro rok 2030.

Atentát na Trumpa byl největším selháním za desetiletí, vypověděla šéfka Tajné služby
Atentát na Trumpa byl největším selháním za desetiletí, vypověděla šéfka Tajné služby

Atentát na amerického exprezidenta Donalda Trumpa byl největším operačním selháním Tajné služby Spojených států za poslední desetiletí.

Mnohé potravinářské přísady jsou škodlivější, než se předpokládalo
Mnohé potravinářské přísady jsou škodlivější, než se předpokládalo

Více než 73 % potravin je ultrazpracovaných. Některé složky jsou „obecně uznávané jako bezpečné“, ale výzkum...