Komentář: Omikron by svými vlastnostmi mohl vést k ukončení pandemie

Komentář: Omikron by svými vlastnostmi mohl vést k ukončení pandemie

V 60. letech 20. století byly spalničky v mnoha částech světa zničujícím onemocněním, kdy dětská úmrtnost dosahovala až 50 %. Vědci tehdy izolovali virus od pacientů a kultivovali ho ve fibroblastech kuřecích embryí. Tento proces, nazývaný proces oslabování (atenuace, pozn. Red.), způsobil, že virus byl méně virulentní.