Stôl ako symbol rodiny a miesto pre pocestného
Stôl ako symbol rodiny a miesto pre pocestného

I keď sa nám to nezdá, stôl v domácnosti má naozaj dlhú históriu. Okolo stola sa predsa sústreďoval život. Nie je iba symbolom rodiny, ale predstavuje aj symbol bezpečia a rodinnej súdržnosti, istoty.