Výročí: Český šlechtic a rakouský maršál Radecký porazil sardinská vojska v bitvě u Novary
Výročí: Český šlechtic a rakouský maršál Radecký porazil sardinská vojska v bitvě u Novary

23. března 1849 rakouská armáda pod velením maršála Radeckého porazila armádu Sardinského království... Tou dobou bylo maršálovi právě 83 let.